13 אוגוסט 2018
אלכס זבז'ינסקי
מאת : אלכס זבז'ינסקי
כלכלן ראשי

הסיכויים לעליית ריבית בישראל ממשיכים לקטון

אלכס זבז'ינסקי
13 אוגוסט 2018
מאת: אלכס זבז'ינסקי
כלכלן ראשי

עיקרי הדברים

 • ממשיכים להופיע סימני האטה בפעילות המשק. ניכרת ירידה ביצירת משרות במגזר העסקי, האטה בכניסת תיירים וביבוא מכוניות.

 • סימני האטה מקטינים עוד יותר את הסיכוי לעליית הריבית בישראל.

 • גם גביית המסים במשק צומחת השנה בקצב נמוך יותר מאשר אשתקד. להערכתנו, הגירעון התקציבי השנה יהיה גבוה מיעד הממשלה.

 • לפי האינדיקאטור המוביל של ארגון הסחר העולמי, גם ברבעון השלישי צפויה האטה בסחר החוץ בעולם.

 • הצמיחה ביפן השתפרה תוך גידול מהיר בהשקעות המגזר העסקי.

 • באירופה ממשיכים סימני האטה בפעילות הייצור והיצוא.

 • האינפלציה בארה"ב נמצאת במגמת עלייה שגם צפויה להמשיך.

 • התחזקות הדולר, עלייה בסיכון מלחמת הסחר, ההאטה בפעילות סחר החוץ והחרפת העימותים בין ארה"ב למדינות אחרות מעלים סיכון לשווקים המתעוררים.

 • סגירה חדה של פוזיציות שורט תמכה בעליות המניות האמריקאיות.

 • ביצועי המניות בישראל היו בחודשים האחרונים בין הטובים בעולם, למרות הסימנים להיחלשות הצמיחה במשק.

 • ניתוח הביצועים ההיסטוריים מלמד מהי האסטרטגיות השקעה הטובות ביותר לקראת עלייה/ירידה בציפיות האינפלציה.

 • סיכון ההנפקות של האג"ח הקונצרניות בישראל עלה השנה לרמה גבוהה.


מאקרו ישראל.


ממשיכים להופיע סימני האטה במשק

 • קצב הגידול במספר משרות שכיר במגזר העסקי במשק ירד די בהירות בשנה האחרונה.
  נתון זה מצטרף לסימנים נוספים שמעידים ששוק העבודה בישראל נמצא מעבר לשיאו, כגון הירידה בגידול במשרות פתוחות, עלייה בתובעי דמי אבטלה ושינוי הכיוון בשיעור האבטלה, במיוחד בפריפריה.

 • קצב הגידול של כניסות התיירים לישראל התמתן. בחודשים מאי-יולי סך כניסות התיירים היה גבוה בכ-8% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, לאחר שלאורך שנת 2017 ותחילת 2018 נרשם גידול של עד כ-30%.

 • ביצוע תקציב המדינה לחודש יולי שוב הצביע על האטה בגביית המסים. קצב גביית המסים מתחילת השנה ירד ל-2% לעומת כ-6% בשנים 2013-17. האוצר מסביר ירידה בגביית המסים בגידול בהחזרי מס. לא ברור האם ההחזרים בגלל גידול בהשקעות או בגלל הפסדי החברות.

 • מנתוני רשות המסים עולה, כי בחודש יולי יובאו לארץ כ-23.5 אלף כלי רכב פרטיים, ירידה של 20% לעומת התקופה המקבילה בשנה שעברה.

 • חשיפת ישראל ליצוא הסחורות לטורקיה עמדה בשנה שעברה על כ-1.4 מיליארד דולר, כ-2.3% מסך יצוא הסחורות.


מאקרו עולם.


ארגון הסחר הבינלאומי צופה המשך האטה בסחר החוץ

ארגון הסחר הבינלאומי פרסם את האינדיקאטור המוביל הרבעוני שלו לסחר החוץ בעולם לרבעון השלישי. בהמשך לירידה ברבעון השני, האינדיקאטור ממשיך במגמה שמשקפת ציפייה להאטה נוספת בסחר בעולם.


הצמיחה ביפן השתפרה על רקע הגידול בהשקעות של המגזר העסקי
המשק היפני צמח ברבעון השני ב-0.5% לאחר ירידה של 0.2% ברבעון הראשון. ניכרת התגברות בצמיחת ההשקעות של המגזר העסקי שעלו בשנה האחרונה בכ-4%. מחסור חמור בעובדים גורם לחברות היפניות להגדיל השקעות, במיוחד לציוד IT.

למרות שברבעון השני הצריכה הפרטית צמחה בקצב יחסית גבוה של 0.7%, במבט לשינוי השנתי קצב הצמיחה עדיין אפסי למרות העליות בשכר שנרשמו בתקופה האחרונה. גם קצב הצמיחה של היצוא התמתן.


האינפלציה בארה"ב צפויה להמשיך לעלות
קצב האינפלציה בארה"ב ממשיך לעלות. אינפלציית הליבה CPI Core עלתה בשנה האחרונה בשיעור של  2.4%, הגבוה ביותר מאז 2008. האינפלציה מתגברת הן במדד שירותי הליבה והן במוצרי הליבה.

כפי שמראה האינדיקאטור Underlying Inflation Gauge של ה-FED שחזה די טוב את אינפלציית הליבה בארה"ב בפיגור של כשנה וחצי, אינפלציית הליבה צפויה להמשיך ולעלות ואף לחצות את הרף של 3% במהלך שנת 2019.

להערכתנו, השפעות מלחמת הסחר צפויות להגביר עליות המחירים, אך להאט את הביקושים, מה שימנע מה-FED לפעול באגרסיביות ע"י העלאות ריבית.


שווקים.

חידוש ירידות ב-EM, Short squeeze בארה"ב וביצועים עודפים של המניות בישראל

שלוש הערות לגבי ההתפתחויות האחרונות בשוקי המניות:

 • התחזקות הדולר, מלחמת הסחר, חולשה בפעילות הכלכלית בעולם וריבוי הסכסוכים בין ארה"ב למדינות האחרות מעלים סיכון לגל חדש של ירידות שערים בשווקים המתעוררים. בשבוע שעבר מלבד טורקיה נרשמו ירידות חדות ברוסיה, ברזיל וארגנטינה. נרשמו ירידות חדות במטבעות של ברזיל, ארגנטינה, רוסה, דרום אפריקה וכמובן טורקיה.

 •  Short Squeeze בארה"ב - עליות השערים האחרונות בארה"ב נתמכו בצורה חזקה ע"י סגירת פוזיציות שורט. המדד שמשקף ביצועי המניות עם הפוזיציות שורט הגדולות ביותר עלה בשבוע שעבר ב-5.5% לעומת עליה של 0.3% בלבד ב-NASDAQ וירידה של 0.2% ב-S&P500. נשאלת השאלה, מה יתמוך בשוק המניות לאחר שעונת הדוחות וסגירות השורטים נותרו מאחור?

 • ביצועי מדדי המניות בישראל בשלושת החודשים האחרונים היו בין הטובים ביותר בעולם, למרות היחלשות בנתונים הכלכליים בישראל. סימני האטה בפעילות מעלים סיכון לאפיק המנייתי בישראל.

רף התנאים לעליית הריבית בישראל עולה עוד יותר נוכח סימני האטה בנתונים הכלכליים
הנתונים המתפרסמים במשק משקפים שהפעילות מתמתנת כמעט בכל תחום. גם בעולם מנשבות רוחות של האטה בפעילות. העמדה של בנק ישראל ומשרד האוצר עדיין גורסת שהחולשה היא יותר סטייה מהמגמה ולא שינוי המגמה, כפי שאנו חושבים.

אולם, גם אם השינוי הוא רק סטייה, יידרש זמן לברר זאת. בינתיים, לבנק ישראל תהיה סיבה מובנת להוסיף לתנאים שלו לעליית הריבית, שכוללים היום "התבססות האינפלציה", גם בירור לגבי כיוון הצמיחה במשק. זה אמור להעלות את רף התנאים ולהפחית סיכוי שזה יקרה בקרוב.

ציפיות האינפלציה בישראל ממשיכות לנוע בניגוד לכיוון הציפיות בעולם
התנהגות ציפיות האינפלציה הגלומות בישראל, במיוחד לטווחים הקצרים הייתה בחודשים האחרונים שונה מהמדינות האחרות. במרבית המדינות האירופאיות ובארה"ב ציפיות האינפלציה ירדו בתגובה לירידה במחירי הסחורות. לעומת זאת, בישראל נמשכה עלייה בציפיות.

אנו צופים שהאינפלציה תסתכם ב-12 החודשים הקרובים ב-1.2%, מעט נמוך מהציפיות הגלומות בטווחים הקצרים שעומדות על כ-1.4%.

בטווחים הארוכים יותר הציפיות מעניקים עדיפות לאפיק השקלי על פני הצמוד.

סיכון ההנפקות של האג"ח הקונצרניות עלה השנה
היקף ההנפקות הקונצרניות בחודש יולי היה נמוך יחסית של 2.8 מיליארד ₪. המשך הפדיונות בקרנות הנאמנות מקטין ביקושים לאג"ח הקונצרניות בכלל ובהנפקות בפרט. קצב ההנפקות ב-2018 היה בינתיים מעט נמוך מאשר בשנים 2017-16, אך רמת הסיכון שלהן עלתה.

משקל הנפקות חברות הנדל"ן עמד השנה על 47%, הגבוה ביותר מאז 2013. משקל ההנפקות ללא שעבוד עמד על 82%, הגבוה ביותר בשבע השנים האחרון, מאז פרסום הנתונים. נציין עוד, שגיוסי החברות הזרות מסך הגיוסים ללא גיוסי הבנקים תפסו השנה שיא היסטורי של כ-25%.

 

פרטי מכין האנליזה
אלכס זבז'ינסקי, ת.ז 304456437.
מרחוב ששת הימים 30, בני ברק
בעל רישיון משווק השקעות מספר 5411
השכלה- כלכלן
תואר ראשון בכלכלה וניהול – טכניון, חיפה.
תואר שני במנהל עסקים,– אוניברסיטת חיפה.
ניסיון תעסוקתי –  2010 ואילך: כלכלן ראשי- מיטב דש השקעות
2002-2009: אנליסט – בנק לאומי לישראל
פרטי התאגיד המורשה מטעמו פועל מכין האנליזה
מיטב דש ניהול תיקים בע"מ.
מרחוב ששת הימים 30, בני ברק. טלפון 03-7903784; פקס: 03-7903818
גילוי נאות מטעם מכין האנליזה
למכין האנליזה לא ידוע על ניגוד עניינים במועד פרסום האנליזה.
גילוי נאות מטעם מיטב דש ברוקראז' בע"מ (להלן: "התאגיד המורשה")
ניתוח זו נועד לשם מסירת מידע בלבד, ובשום אופן אין לראות בה חוות דעת, הצעה, המלצה או יעוץ/שיווק לרכישה ו/או החזקה ו/או מכירה של ניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים המתוארים בה. הסקירה מתבססת על מידע אשר פורסם לציבור, אשר מיטב דש ברוקראז' בע"מ ומיטב דש השקעות בע"מ (לשעבר: דש איפקס הולדינגס בע"מ) מניחים כי הוא מהימן וזאת מבלי שביצעה בדיקות עצמאיות לבירור מהימנות, דיוק ושלמות המידע. המידע המופיע בסקירה זו אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע פוטנציאלי ואינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו. המידע, הפרטים והניתוח המפורטים, לרבות הדעות המובאות, בסקירה זו, עשויים להשתנות ללא מתן הודעה נוספת. סקירה זו היא על דעת הכותבים בלבד ומשקפת את הבנתם ליום כתיבתה. סקירה זו אינה מהווה תחליף, בשום צורה שהיא, לייעוץ/שיווק השקעות המתחשב בנתוניו וצרכיו המיוחדים של כל אדם. מיטב דש ברוקראז' בע"מ וחברות בקבוצת מיטב דש השקעות בע"מ, בעלי מניותיה, עובדיהם ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים, בכל צורה שהיא, לכל נזק ו/או הפסד שייגרם כתוצאה משימוש בסקירה זו, ככל שייגרם כזה, וכן הם אינם יכולים לערוב ו/או להיות אחראים למהימנות, דיוק ושלמות המידע המפורט בסקירה זו. מיטב דש ברוקראז', הנמנית על קבוצת מיטב דש השקעות בע"מ, מבהירה כי היא וחברות אחרות בקבוצה עוסקות, במישרין או בעקיפין באמצעות חברות קשורות, לרבות החברה האם מיטב דש השקעות בע"מ, חברות אחיות וחברות אחרות בקבוצה, בין היתר, במתן שירותי ניהול השקעות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות פנסיה, חיתום ובנקאות השקעות וכתוצאה מכך, למיטב דש ברוקראז', ולחברות אחיות וחברות אחרות בקבוצת מיטב דש השקעות בע"מ ו/או לבעלי עניין למי מבין החברות המפורטות דלעיל ולקוחותיהם, עשוי להיות עניין בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנכללים בסקירה זו, ככל שמפורטים כאלה, מעת לעת, לפני פרסום הסקירה, בזמן פרסומה ולאחר פרסומה. מיטב דש ברוקראז' בע"מ אינה מתחייבת ואין בסקירה זו משום התחייבות להשגת תשואה כלשהי או רווח כלשהו כתוצאה מכל סוג של פעולה בהתאם לאמור בסקירה זו.
סקירה זו הינה רכושה הבלעדי של מיטב דש ברוקראז' בע"מ ואין להעביר לצד ג', להעתיק, לשכפל, לצטט, לפרסם בכל אופן, להדפיס, לצלם, להקליט או להעתיק  את הדוח, באופן מלא או חלקי, מבלי לקבל אישור מראש ובכתב.
1. מיטב דש השקעות בע"מ ו/או תאגיד קשור לה ניהלו הנפקה פרטית / הצעה של ניירות ערך של התאגיד הנסקר במהלך 12 החודשים שקדמו למועד פרסום הסקירה דלעיל.
2. מיטב דש השקעות בע"מ או תאגיד קשור לה קיבלו מהתאגיד הנסקר תמורה מהותית בגין מתן שירותים במהלך 12 החודשים שקדמו למועד הפרסום של הסקירה דלעיל.
3. מיטב דש השקעות בע"מ או תאגיד קשור לה צפויים לקבל תמורה בהיקף מהותי מהתאגיד הנסקר לאחר פרסום הסקירה דלעיל.
4. בעל שליטה בתאגיד הנסקר הינו בעל עניין במיטב דש השקעות בע"מ ו/או חברה קשורה לה.
5. במועד פרסום אנליזה זו, בעל השליטה בתאגיד המורשה מחזיק החזקה מהותית בסוג מסוים של ניירות ערך של התאגיד הנסקר.
6. במועד פרסום עבודת אנליזה זו, או במהלך 30 הימים שקדמו ליום הפרסום, התאגיד המורשה, או למיטב ידיעת התאגיד המורשה, תאגיד קשור לו החזיקו החזקה מהותית, כהגדרתה בחוזר רשות ניירות ערך מיום 18.9.2007, בסוג מסוים של ניירות ערך של התאגיד הנסקר.
עצמאות שיקול הדעת
אני, אלכס זבז'ינסקי, בעל רישיון מספר 5411, מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים ועל התאגיד שהנפיק ניירות ערך אלה.
13/08/2018            זבז'ינסקי אלכס
תאריך פרסום האנליזה

;