6 יוני 2022
אלכס זבז'ינסקי
מאת : אלכס זבז'ינסקי
כלכלן ראשי

בנק ישראל מגביר מסר "נצי"

אלכס זבז'ינסקי
6 יוני 2022
מאת: אלכס זבז'ינסקי
כלכלן ראשי

לסקירה המלאה שכוללת גרפים ותרשימים, לחצו כאן.

עיקרי הדברים  

 • השכר במגזר העסקי במשק הישראלי ממשיך לעלות בקצב גבוה. בשנה הבאה צפויה עלייה משמעותית גם בשכר בשירותים הציבוריים.
 • אין בינתיים סימני האטה ממשיים בביקושים במשק.
 • נגיד בנק ישראל מגביר מסר "נצי" בראיון לבלומברג ואומר שהבנק נחוש ומחויב להחזיר את האינפלציה ליעד.
 • התשואות הארוכות בישראל הגיעו לרמות הגבוהות מאז 2015.
 • למרות הירידות בשווקים, המוסדיים בישראל לא הקטינו חשיפה לנכסי סיכון.
 • האינפלציה באירופה ממשיכה לעלות למרות הירידה בצמיחה. גם במדינות האחרות הנתונים לא תומכים בינתיים בתפיסה שהאטה בכלכלה תוביל לירידה באינפלציה במהירות.
 • בחודש מאי נרשמה קפיצה במספר הבנקים המרכזיים בעולם שהעלו ריבית. ה-ECB צפוי להצטרף אליהם בחודש יולי.
 • ה-FED צפוי להעלות את התחזית שלו לריבית בסוף שנת 2023, מה שעשוי לגרום לעליית תשואות.

 

ישראל

השכר במגזר העסקי עולה במהירות

 • סך המשרות במגזר העסקי ממשיך לגדול. עדיין חסרות כ-120 אלף משרות (כ-4.5% מסך המשרות במגזר העסקי) כדי לסגור את הפער מול המגמה ארוכת הטווח שהייתה לפני המגפה.
 • השכר הממוצע במגזר העסקי ממשיך לעלות במהירות ולהתרחק מהמגמה שהייתה לפני פרוץ המגפה. לעומת זאת, השכר בשירותים ציבוריים לא עולה ונמצא מתחת למגמה. אולם, גם הוא צפוי לעלות בשנה הבאה וכנראה במהירות. לארגונים שמייצגים את העובדים במגזר הציבורי יש לא מעט סיבות לדרוש תוספת שכר משמעותית.
 • בזכות העלייה המהירה בשכר במגזר העסקי, גם סך השכר במשק עולה בקצב הרבה יותר מהיר מהמגמה. במונחים ריאליים קצב עלייה בסך השכר התמתן לאחרונה.

 

בינתיים, לא ניכרים סימני האטה בפעילות המשק

 • סך הפדיון של כלל ענפי המשק במחירים קבועים לא מראה סימני היחלשות וממשיך להיות הרבה יותר גבוה מהמגמה.
 • עלייה חדה בפדיון התרחשה למרות שמספר העובדים עדיין רחוק מלסגור את הפער מול המגמה. כתוצאה מזה, הפדיון הריאלי למשרה עלה בחדות, מה שעשוי להצביע על התייעלות המשק בתקופת המגפה ועלייה משמעותית בפריון לעובד.
 • קצב צמיחת הפדיון הריאלי בענפי המסחר הקמעונאי די תואם את המגמה ההיסטורית. לפי נתוני המכירות ברשתות השיווק, בניגוד לציפיות, מכירות מוצרי בני קיימא ממשיכות להיות גבוהות בהרבה מעל המגמה, למרות התפוגגות השפעת המגפה. המכירות הגבוהות של פריטים יחסית יקרים עשויות להיות עדות למצבו הטוב של הצרכן. לעומת זאת, המכירות של הלבשה והנעלה נחלשו משמעותית לאחרונה, יתכן בגלל חזרה של הנסיעות לחו"ל.
 • קצב הגידול של המכירות בענפי השירותים גבוה בהרבה מהמגמה. הצרכנים מפצים את עצמם על התקופה שבה לא יוכלו ליהנות מצריכת שירותים שונים. גם ביקוש גבוה לשירותים מעיד על מצבם הטוב של הצרכנים.
 • מדד הייצור התעשייתי צומח בקצב גבוה, במיוחד בתעשיית טכנולוגיה עילית שבה נרשם זינק לאחרונה. גם מדד הייצור התעשייתי ללא טכנולוגיה עילית עולה מעל המגמה.

 

מסר "נצי" של בנק ישראל מתחזק

נגיד בנק ישראל אמר בראיון לבלומברג בסוף השבוע שהבנק נחוש ומחויב להחזיר את האינפלציה אל תחום היעד. עמדה זו משקפת הטיה "נצית" יותר חזקה מכפי ששמענו קודם.

התשואות השקליות עלו בחדות בשבוע האחרון, תוך עלייה בתלילות עקום התשואות ובציפיות האינפלציה.  התשואות הארוכות ל-10 ול-30 שנה הגיעו לרמות בהן היו בפעם האחרונה רק בשנת 2015. המסר הנצי יותר של בנק ישראל לא רק תומך בעליית התשואות שהתרחשה לאחרונה, אלא גם בהשתטחות עקום התשואות, שעדיין תלול מדי, במיוחד בחלק הארוך שלו.

 

עולם

האינפלציה באירופה ממשיכה לעלות למרות ההאטה בכלכלה

קצב האינפלציה באירופה ממשיך לעלות מעל התחזיות והגיע בחודש מאי ל-8.1%, כאשר אינפלציית הליבה עלתה ל-3.8%. בכל רכיבי האינפלציה העיקריים, כולל השירותים, נרשמת מגמת עליית מחירים.

האינפלציה עולה למרות ההאטה בצמיחה. המדד לפעילות הכלכלית באירופה של בלומברג ירד לאחרונה בחדות לטריטוריה שלילית.  אפילו הירידה במכירות הקמעונאיות ב-1.3% בחודש אפריל לא הפריעה לעלייה באינפלציה.

אם התקררות בכלכלה לא מצליחה לרסן עליות מחירים, המשימה של הבנקים המרכזיים תהיה קשה יותר ותדרוש עליית ריבית גדולה יותר. ה-ECB צפוי לתת סימן ברור בפגישתו השבוע שהריבית תתחיל לעלות כבר ביולי. בכך הוא יצטרף לקבוצה הולכת וגדלה של הבנקים המרכזיים בעולם שמעלים ריבית שמספרם קפץ בחדות בחודש מאי ל-26.

 

הציפיות נחלשות, אך הביצועים במשק האמריקאי עדיין חזקים

סימני היחלשות במשק האמריקאי מופיעים עדיין יותר בסקרים, מאשר בנתוני פעילות.

תיאור הצמיחה במשק בספר הבז' של ה-FED נחלש מהגדרתmoderate  באפריל ל- slight or modest בדוח שהתפרסם בשבוע שעבר. גם מדד מנהלי הרכש במגזר השירותים ירד לרמה הנמוכה בשנה האחרונה. מנגד, מדד מנהלי הרכש בתעשייה עלה והיה גבוה מהתחזיות, כולל בנתון של הזמנות חדשות. לא מזהים גם סימני האטה ניכרים בנתוני שוק העבודה האמריקאי.

  

האינפלציה עלולה להיות עקשנית יותר מההערכות בשווקים

הנתונים שמתפרסמים לאחרונה מטילים ספק בתפיסה לפיה ההאטה בכלכלה ועליית ריבית יכריעו את האינפלציה במהירות, כפי שהתבטאה גם בירידה בציפיות האינפלציה הגלומות במדינות שונות ובפרט בארה"ב:

 • ההתפתחויות באירופה מראות שהאטה בכלכלה לא הובילה לעת עתה לירידה באינפלציה, אלא שהאינפלציה דווקא האיצה.
 • בארה"ב, בינתיים, יש בעיקר חששות מפני האטה, כאשר נתוני הפעילות, בפרט אלה שיש להם קשר יותר הדוק למחירים, ממשיכים להיות יחסית חזקים. העסקים ממשיכים לגייס עובדים, השכר ממשיך לעלות והצרכנים ממשיכים להגדיל צריכה.
 • האינדיקאטורים המוקדמים לא מזהים בינתיים סימני התמתנות בסביבת האינפלציה. שיעור העסקים הקטנים שמעלים מחירים ממשיך להיות גבוה מאוד. גם ברכיב המחירים במדדי המנהלי הרכש בתעשייה ובשירותים (ISM)  לא ניכרת התמתנות.
 • בספר הבז' של ה-FED שפורסם בשבוע שעבר עליות מחירים תוארו כ-strong to robust לעומת strong בספר הבז' הקודם שהתפרסם באפריל. 
 • בניגוד לירידה המשמעותית בציפיות האינפלציה הגלומות בשוק האג"ח, תחזיות הקונצנזוס של הכלכלנים לאינפלציה של בלומברג ממשיכות לעלות ולא רק ל-2022, אלא גם ל-2023 (תרשים 21-22). מאז הישיבה האחרונה של ה-FED שבה פורסמו התחזיות עלתה התחזית לאינפלציה בארה"ב של קונצנזוס החזאים בבלומברג בכ-1% לשנת 2022 וב-0.5% ל-3.1% ל-2023. בהתאם לכך, די סביר שגם התחזית לאינפלציה של ה-FED שתתפרסם בישיבתו הבאה ב-15/6 תעלה.

 

 

איך ה-FED עשוי להפתיע בשבוע הבא?

ישיבתו של ה-FED בחודש מרץ, שבה הוא פרסם את התחזיות בפעם האחרונה, הזניקה את התשואות הארוכות מכ-2% לכ-3% לאחר שהבנק המרכזי העלה תחזיות לריבית בסוף 2022 מ-0.9% ל-1.9% ול-2023 מ-1.6% ל-2.8%. יתכן מאוד שגם הישיבה הבאה ב-15/6 תגרום להפתעה:

 • בהתאם לרוח "הנצית" שנושבת מהבנק המרכזי בתקופה האחרונה, די בטוח שבפגישתו הקרובה ה-FED יעלה את התחזית שלו לריבית בסוף 2022 מ- 1.9% כפי שהוצג בישיבתו בחודש מרץ לכ-2.8%. תחזית זו משקפת שתי העלאות ריבית של 0.5% ועוד שלוש של 0.25% עד סוף השנה. עדכון זה לא יהווה הפתעה לשווקים שכבר מגלמים תחזית זו.
 • אולם, אם ה-FED יעלה תחזית לסוף 2022 ל-2.8%, לא סביר שהוא ישאיר ללא שינוי את התחזית לריבית בסוף 2023 שעומדת כעת ברמה של 2.8%. אילו ה-FED יניח ארבע העלאות ריבית בנות 0.25% ב-2023, כפי שציפה בפגישתו בחודש מרץ (עליות ריבית רק במחצית הראשונה של 2023 או עליה בכל פגישה שנייה לאורך כל השנה), התחזית לריבית בסוף 2023 תעלה ל-3.7%. עליית התחזית לרמה זו בסיכוי עשויה להוביל לעליית תשואות.

 

 

מה אומר מיתון לשוק המניות

חששות ממיתון בארה"ב די גבוהים. הם באים לידי ביטוי בהתבטאויות של הבכירים מעולם הפיננסי והעסקי בשבועות האחרונים. להערכתנו, כניסה למיתון רחוקה מלהיות מובטחת, אך הסיכון בהחלט קיים והוא לא זניח.

על סמך הניסיון של 70 השנים האחרונות, הירידה הממוצעת של מדד S&P 500 מהשיא לשפל בתקופות מיתון הייתה 32%. היו מיתונים בהם המדד ירד רק ב-13% כמו ב-1953 ו-1960, כאשר הירידה הגדולה ביותר של 56% הייתה במיתון שהתחיל ב-2007.

מדד S&P 500 נמצא כעת כ-14% מהשיא. ירידה זו משקפת את "הרף התחתון" של השפעת המיתון על שוק המניות.

 

גילוי נאות מטעם מיטב דש ברוקראז' בע"מ (להלן: "התאגיד המורשה")

מסמך זה הוכן על ידי מיטב דש ברוקראז' בע"מ (להלן: "החברה"). מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא. אין לראות במסמך זה הצעה, המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא לביצוע עסקה כלשהי בניירות ערך או בכל מוצר פיננסי אחר. החברה עוסקת בין השאר בשיווק השקעות ללקוחות כשירים ועשוי להיות לה עניין באמור במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים.  במידע הכלול במסמך זה עלולות להיות טעויות\ שינויי שוק ו/או שינויים אחרים. החברה אינה אחראית לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ו/או עקיף, שייגרמו למי שמסתמך  על האמור במסמך זה, כולו או חלקו, ככל שייגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע הכלול במסמך זה עשוי ליצור רווחים בידי העושה בו שימוש. כל הזכויות, לרבות קניין רוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות לחברה ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות הפצתו ו/או העתקתו, כולו או חלקו ללא קבלת אישורה מראש ובכתב.

/06/202206                                                               

תאריך פרסום האנליזה

 

 

 

;