24 אפריל 2017
אלכס זבז'ינסקי
מאת : אלכס זבז'ינסקי
כלכלן ראשי

רפורמת המס של הנשיא האמריקאי חוזרת ועשויה לטלטל את השווקים

אלכס זבז'ינסקי
24 אפריל 2017
מאת: אלכס זבז'ינסקי
כלכלן ראשי

עיקרי הדברים

  •  לפי סקר אמון הצרכנים, בשנתיים האחרונות חל שיפור משמעותי במצב הפיננסי של משקי הבית בישראל.

  • התוכנית של שר האוצר אמורה להוריד את האינפלציה בכ-0.15%. תוכנית מגדילה את הסיכון הפיננסי של הממשלה.

  • לראשונה בשלוש השנים האחרונות, קרן המטבע מעלה תחזית הצמיחה לכלכלה העולמית.

  • הפעילות בכלכלה האמריקאית ממשיכה להתרחב, אך לא בקצב מהיר, כפי שניתן היה להתרשם מהסקרים השונים שעלו בחדות אחרי הבחירות. ספר הבז' מצביע על התגברות הלחצים לעלייה בשכר.

  • הרפורמות הכלכליות של הנשיא האמריקאי צפויות להתפרסם השבוע. חזרתן לסדר היום אמור לשחזר במידה חלקית התנהגות השווקים אחרי הבחירות.

  • "ספר הבז'" הסיני מצביע על עלייה משמעותית בסיכונים ברבעון הראשון.

  • הנתונים הכלכליים באירופה ממשיכים להפתיע לטובה, אך נמצאים בצל הבחירות בצרפת.

  • ירידה במחירי המתכות הנו סימן לעליית הסיכון בסין וצפויה לבשר על התמתנות הפעילות התעשייתית בעולם.

  • בשני הרבעונים האחרונים עלה הסיכון במצב הפיננסי של החברות הבורסאיות בישראל.

 


מאקרו ישראל.

המצב הכלכלי של משקי הבית ממשיך להשתפר
מדד אמון הצרכנים בישראל חזר במרץ לרמות השיא של ארבע השנים האחרונות לאחר שירד בחודש פברואר. שיעור משקי הבית שדיווחו שאינם מצליחים "לסגור את החודש" ממשיך לרדת והגיע ל-27% לעומת 32% לפני שנתיים. במקביל עולה משקל משקי הבית שמדווחים שהם מצליחים לחסוך מדי חודש ו/או מנהלים תקציב מאוזן.


התוכנית של כחלון מעודדת תעסוקה, מצמצמת פערים, אך מעלה את הסיכון הפיסקאלי
הצעדים עליהם הודיע בשבוע שעבר שר האוצר אמורים לשפר עוד יותר את מצבם של חלק ממשקי בית. ההשפעה על מדד המחירים של הצעדים צפויה להסתכם בכ-0.15%.

מטעמי שמרנות ובהתחשב בתוספות להכנסה (נקודות זיכוי, מס הכנסה שלילי) שאמורים להגביר את הביקושים ולתמוך בעליית המחירים, מתבקשת הורדת תחזית האינפלציה ב-0.1%. לא הורדנו את התחזית בשנתית בגלל התייקרויות הפירות והירקות שחלה לאחרונה ומעלה התחזית לאפריל.

מבחינת תקציב המדינה, מדובר בעליית הסיכון הפיננסי של הממשלה. לפי הנתונים שמפרסם משרד האוצר, אין עודפי גבייה שמאפשרים לממן הגדלת הוצאה פרמננטית. בהיעדר גידול פרמננטי בהכנסות ממסים, צעדים מסוג זה צריכים להיכלל במסגרת התקציב ולהיות ממומנים בהתאם לסדרי העדיפויות של הממשלה.

שורה תחתונה: התוכנית של שר האוצר מעודדת תעסוקה ומצמצמים הפערים החברתיים. ההשפעה על האינפלציה אמורה להסתכם בכ-0.1% בפריסה שנתית. התוכנית מגדילה סיכון פיסקאלי.

 

מאקרו עולם.

לראשונה בשלוש השנים האחרונות קרן המטבע מעלה תחזית הצמיחה לכלכלה העולמית
קרן המטבע העלתה ב-0.1% את תחזית הצמיחה לכלכלה העולמית לשנת 2017 ל 3.5%. קרן המטבע לא עדכנה כלפי מעלה תחזיות הצמיחה לעולם לפחות שלוש שנים. למרות השיפור בתחזית, קרן המטבע עדיין רואה את מאזן הסיכונים לתחזית מוטה כלפי מטה.

ספר הבז' של ה-FED מצביע על התגברות הלחצים לעליית השכר בשוק העבודה
בספר הבז' של ה-FED לחודש מרץ, הנקודה הבולטת הייתה דיווחי החברות על מחסור בעובדים ועלייה בעלויות התעסוקה שמגבילים גיוסי העובדים בסקטורים כגון הייצור, התחבורה והבנייה. החברות דיווחו על התגברות הלחצים לעלייה בשכר. המעסיקים ברוב האזורים מתקשים לאייש משרות הדורשות רמת מיומנויות נמוכה. בדיווחים הקודמים של ספר הבז' דובר בעיקר על הקשיים במציאת העובדים בעלי מיומנויות גבוהות.

שורה תחתונה: מתרחבים לחצי השכר בארה"ב אשר צפויים לבוא לידי ביטוי בעלייה בלחצי האינפלציה ועצירת מגמת ירידה בציפיות האינפלציה שהייתה לאחרונה.

 

ספר הבז' הסיני מצביע על הרבה "נורות אדומות" שמהבהבות חזק
הדיווח הרבעוני של החברה האמריקאית CBB International בשם "ספר הבז' הסיני",  שמתבסס על הסקר בקרב 3300 החברות הסיניות, זוכה להערכה רבה עקב יכולתו לזהות המגמות המתפתחות בסין בטרם באו לידי ביטוי בנתונים הרשמיים. בשבוע שעבר התפרסם הדוח לרבעון הראשון "שהדליק הרבה נורות אדומות" לגבי המתרחש בסין דווקא אחרי פרסום נתוני הצמיחה החיוביים.

שורה תחתונה: במשפט שמסכם את "ספר הבז'" הסיני נאמר שמה שקורה במשק הסיני כעת זאת לא התאוששות ובוודאי לא האצה בפעילות הכלכלית.

 

הבחירות בצרפת מתרחשות על רקע הנתונים הכלכליים החזקים באירופה
הנתונים הכלכליים באירופה מפתיעים בעוצמתם. מדדי מנהלי הרכש בענף המסחר והשירותים שוב הכו את התחזיות ועלו בחודש אפריל לרמות הגבוהות ביותר בשלוש השנים האחרונות.

למרות הסיכונים הפוליטיים, מדד הסנטימנט הצרכני נמצא ברמה הגבוהה ביותר בעשור. רכישות המכוניות באירופה  עלו בחודש מרץ לשיא מאז תחילת הנתונים בשנת 2003.

אם תוצאות הבחירות הצמודות בצרפת לא "יקלקלו" את המצב, השווקים באירופה צפויים להציג ביצועים עודפים על רקע הנתונים הכלכליים החזקים.

 

שווקים.

השווקים עברו מאמונה במימוש של כל התוכניות של טראמפ להתעלמות מוחלטת מהן
השווקים דחקו מסדר היום שלהם את ההשפעות האפשריות של מדיניות הנשיא החדש ומתמקדים בגורמים האחרים כגון הנתונים הכלכליים בארה"ב ובעולם, האירועים הגאופוליטיים ומדיניות ה-FED.

המגמות בשווקים שבלטו בשבועות הראשונים אחרי הבחירות בארה"ב השתנו לחלוטין, כפי שניתן לראות בגרפים מטה.
אכן, הציפיות מהמדיניות הכלכלית החדשה היו מוגזמות והמגבלות "הטבעיות" התקציביות והפוליטיות פעלו לרסן תוכניות אגרסיביות של הממשל החדש. יחד עם זאת, לא נכון להתעלם לגמרי מהשפעת תוכניות הממשל.

בשבוע שעבר אמר הנשיא ושר האוצר האמריקאי שהשבוע תוצג הרפורמה במס. הנשיא דיבר על כך ש-Obamacare תעלה שוב להצבעה.

אנו מניחים שזה הזמן לחזור לכמה מ-Trump Trade  ששלטו מייד אחרי הבחירות ונעלמו. במסגרת זו, כדאי להגדיל חשיפה למדדי  המניות מהשורה השנייה בארה"ב שמייצגים יותר את החברות המקומיות. גם המשך התחזקות בשוק העבודה והלחצים לעלייה השכר, כפי שהופיע בספר הבז', צפויות לתמוך בביקושים הפנימיים.

נוסיף, שההמלצה שלנו מלפני שבוע לקיצור מח"מ התיק, שבין היתר, נובעת מהרמות הנמוכות אליהן הגיעו התשואות בארה"ב, מתבססת על ההערכה שפרסום תוכניות הממשל ושיפור בשוק העבודה האמריקאי ישפיעו לחזרת התשואות לרמות גבוהות יותר.

שורה תחתונה: השווקים נוטים להגזים. תחילה, הגזימו עם התקוות מהנשיא האמריקאי החדש. אחר כך התעלמו מהשפעה שלו. כעת, חלק מהמגמות ששררו אחרי  הבחירות עשויות לחזור.

 

ירידה במחירי המתכות - סימן להאטה בסין
סימני הזהרה מההאטה אפשרית בפעילות התעשייתית בעולם ניתן למצוא בירידה במחירי הסחורות השונות, בפרט המתכות. מחירי המתכות התעשייתי מהווים אינדיקאטור מקדים לשינויים במדד המנהלי הרכש הגלובלי בתעשייה.
אחת הסיבות העיקריות לירידה קשורה כנראה להיחלשות הצפויה בביקושים בסין. אנו מעריכים שבמחצית השנייה של השנה צפויים להופיע סימנים ברורים יותר של ההאטה במשק הסיני שתשפיע גם על הפעילות התעשייתית באזורים אחרים בעולם, במיוחד במדינות המתפתחות.


גם למחירי הנפט יש להערכתנו סיכוי גבוה לרדת מהרמות הנוכחיות. הטריגר יכול להיות אותה החולשה בסין. כמו כן, מאז  הירידה בתפוקת הנפט של מדינות האופ"ק, מלאי הנפט בארה"ב עלה בעוד כ-10% בהמשך למגמה בשלוש השנים האחרונות.


שורה תחתונה: ירידה במחירי המתכות קשורה כנראה לחשש, שאנו שותפים לו, להאטה הצפויה ביקושים בסין. היא יכולה להיות סימן מקדים להיחלשות הפעילות התעשייתית בעולם, בפרט במדינות המתפתחות.

 

הרעה במצב הפיננסי של החברות הבורסאיות מעלה סיכון לאג"ח הקונצרניות
מהנתונים האגרגטיביים על המצב הפיננסי של החברות הבורסאיות בישראל לסוף הרבעון הרביעי של 2016 שפרסם בנק ישראל עולה שהסיכון הפיננסי שלהן עלה. היחס בין סך הרווח לתשלומי הריבית והקרן (כושר שירות החוב) ירד משמעותית לרמות שהיו לאחרונה לפני חמש שנים. במקביל, מינוף החברות ( היחס בין סך החוב להון עצמי) עלה לרמות הגבוהות שהיו בעשור האחרון.


המינוף עלה כאשר מרווחי האג"ח נמצאים ברמות נמוכות היסטוריות. נוסיף, שקרנות הנאמנות מחזיקות כמעט בשיא המשקל מהשוק הקונצרני, מה שמעלה סיכון במקרה של עלייה בתנודתיות השווקים.

 

 

פרטי מכין האנליזה
אלכס זבז'ינסקי, ת.ז 304456437.
מרחוב ששת הימים 30, בני ברק
בעל רישיון משווק השקעות מספר 5411
השכלה- כלכלן
תואר ראשון בכלכלה וניהול – טכניון, חיפה.
תואר שני במנהל עסקים,– אוניברסיטת חיפה.
ניסיון תעסוקתי –  2010 ואילך: כלכלן ראשי- מיטב דש השקעות
2002-2009: אנליסט – בנק לאומי לישראל
פרטי התאגיד המורשה מטעמו פועל מכין האנליזה
מיטב דש ברוקראז' בע"מ.
מרחוב ששת הימים 30, בני ברק. טלפון 03-7903784; פקס: 03-7903818
גילוי נאות מטעם מכין האנליזה
למכין האנליזה לא ידוע על ניגוד עניינים במועד פרסום האנליזה.
גילוי נאות מטעם מיטב דש ברוקראז' בע"מ (להלן: "התאגיד המורשה")
ניתוח זו נועד לשם מסירת מידע בלבד, ובשום אופן אין לראות בה חוות דעת, הצעה, המלצה או יעוץ/שיווק לרכישה ו/או החזקה ו/או מכירה של ניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים המתוארים בה. הסקירה מתבססת על מידע אשר פורסם לציבור, אשר מיטב דש ברוקראז' בע"מ ומיטב דש השקעות בע"מ (לשעבר: דש איפקס הולדינגס בע"מ) מניחים כי הוא מהימן וזאת מבלי שביצעה בדיקות עצמאיות לבירור מהימנות, דיוק ושלמות המידע. המידע המופיע בסקירה זו אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע פוטנציאלי ואינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו. המידע, הפרטים והניתוח המפורטים, לרבות הדעות המובאות, בסקירה זו, עשויים להשתנות ללא מתן הודעה נוספת. סקירה זו היא על דעת הכותבים בלבד ומשקפת את הבנתם ליום כתיבתה. סקירה זו אינה מהווה תחליף, בשום צורה שהיא, לייעוץ/שיווק השקעות המתחשב בנתוניו וצרכיו המיוחדים של כל אדם. מיטב דש ברוקראז' בע"מ וחברות בקבוצת מיטב דש השקעות בע"מ, בעלי מניותיה, עובדיהם ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים, בכל צורה שהיא, לכל נזק ו/או הפסד שייגרם כתוצאה משימוש בסקירה זו, ככל שייגרם כזה, וכן הם אינם יכולים לערוב ו/או להיות אחראים למהימנות, דיוק ושלמות המידע המפורט בסקירה זו. מיטב דש ברוקראז', הנמנית על קבוצת מיטב דש השקעות בע"מ, מבהירה כי היא וחברות אחרות בקבוצה עוסקות, במישרין או בעקיפין באמצעות חברות קשורות, לרבות החברה האם מיטב דש השקעות בע"מ, חברות אחיות וחברות אחרות בקבוצה, בין היתר, במתן שירותי ניהול השקעות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות פנסיה, חיתום ובנקאות השקעות וכתוצאה מכך, למיטב דש ברוקראז', ולחברות אחיות וחברות אחרות בקבוצת מיטב דש השקעות בע"מ ו/או לבעלי עניין למי מבין החברות המפורטות דלעיל ולקוחותיהם, עשוי להיות עניין בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנכללים בסקירה זו, ככל שמפורטים כאלה, מעת לעת, לפני פרסום הסקירה, בזמן פרסומה ולאחר פרסומה. מיטב דש ברוקראז' בע"מ אינה מתחייבת ואין בסקירה זו משום התחייבות להשגת תשואה כלשהי או רווח כלשהו כתוצאה מכל סוג של פעולה בהתאם לאמור בסקירה זו.
סקירה זו הינה רכושה הבלעדי של מיטב דש ברוקראז' בע"מ ואין להעביר לצד ג', להעתיק, לשכפל, לצטט, לפרסם בכל אופן, להדפיס, לצלם, להקליט או להעתיק  את הדוח, באופן מלא או חלקי, מבלי לקבל אישור מראש ובכתב.
1. מיטב דש השקעות בע"מ ו/או תאגיד קשור לה ניהלו הנפקה פרטית / הצעה של ניירות ערך של התאגיד הנסקר במהלך 12 החודשים שקדמו למועד פרסום הסקירה דלעיל.
2. מיטב דש השקעות בע"מ או תאגיד קשור לה קיבלו מהתאגיד הנסקר תמורה מהותית בגין מתן שירותים במהלך 12 החודשים שקדמו למועד הפרסום של הסקירה דלעיל.
3. מיטב דש השקעות בע"מ או תאגיד קשור לה צפויים לקבל תמורה בהיקף מהותי מהתאגיד הנסקר לאחר פרסום הסקירה דלעיל.
4. בעל שליטה בתאגיד הנסקר הינו בעל עניין במיטב דש השקעות בע"מ ו/או חברה קשורה לה.
5. במועד פרסום אנליזה זו, בעל השליטה בתאגיד המורשה מחזיק החזקה מהותית בסוג מסוים של ניירות ערך של התאגיד הנסקר.
6. במועד פרסום עבודת אנליזה זו, או במהלך 30 הימים שקדמו ליום הפרסום, התאגיד המורשה, או למיטב ידיעת התאגיד המורשה, תאגיד קשור לו החזיקו החזקה מהותית, כהגדרתה בחוזר רשות ניירות ערך מיום 18.9.2007, בסוג מסוים של ניירות ערך של התאגיד הנסקר.
עצמאות שיקול הדעת
אני, אלכס זבז'ינסקי, בעל רישיון מספר 5411, מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים ועל התאגיד שהנפיק ניירות ערך אלה.
24-04-2017            זבז'ינסקי אלכס
תאריך פרסום האנליזה

 

 

 

;