9 מאי 2021
אלכס זבז'ינסקי
מאת : אלכס זבז'ינסקי
כלכלן ראשי

ממשלה חדשה - תוכניות כלכליות חדשות?

אלכס זבז'ינסקי
9 מאי 2021
מאת: אלכס זבז'ינסקי
כלכלן ראשי

עיקרי הדברים 

• הממשלה החדשה שמסתמנת בישראל צפויה להתרכז בעיקר בתחום הכלכלי, עשויה להניע רפורמות כלכליות והשקעות שצפויות להשפיע חיובית על שוק המניות המקומי.

• בשבוע שעבר נרשמה חולשה החריגה בשוק האג"ח המקומי ובשערו של השקל.

• סקר הערכת המגמות בעסקים מצביע על התאוששות המשק בחודש אפריל, אך חושף קושי העסקים בהשגת חומרי גלם, מכונות וציוד ועובדים. קשיים אלה מחד, והביקושים החזקים מאידך מובילים את העסקים לצפות לעליית המחירים.

• השינויים ברכישות המט"ח והאג"ח ע"י בנק ישראל בחודש האחרון אינם מעידים להערכתנו על השינוי במדיניותו.

• הנתונים הכלכליים בעולם ממשיכים להשתפר. אירופה צפויה לבלוט לטובה בחודשים הקרובים, מה שעשוי לבוא לידי ביטוי בשווקים.

• לא צריכים לייחס משקל משמעותי לנתונים המאכזבים של שוק העבודה האמריקאי. אם לא מדובר בנתונים אקראיים, אז סביר שהסיבה לנתונים קשורה לקושי לגייס עובדים וללחצים לעליית השכר שעשויים להוביל דווקא להידוק מדיניות ה-FED.

• להערכתנו, בנסיבות הקיימות יש יותר סיכוי לחידוש עליית התשואות בשוק האג"ח האמריקאי.

 


ישראל.

הממשלה החדשה שמסתמנת צפויה להתרכז בתחום הכלכלי ולקדם רפורמות
האפשרות הסבירה לשינוי השלטון בישראל אחרי 12 שנה לא זוכה בינתיים לתשומת לב מיוחדת מצד המדיה הכלכלית או המשקיעים. אולם, יתכן שהפעם המשקיעים צריכים להיות קשובים וערוכים יותר לשינויים דווקא בתחום הכלכלי. 

מצד אחד, הממשלה המסתמנת תתבסס על קואליציה צרה ומבוזרת, אך מנגד אין בה מפלגות סקטוריאליות או המפלגות שעלו עם "דגל" ספציפי, מה שצפוי להוזיל עלויות של ההסכמים הקואליציוניים ולאפשר להוציא לפועל מהלכים לטובת כלל המשק. כמו כן, הממשלה החדשה צפויה להתרכז בנושאים הכלכליים בהם יהיה קל יותר להגיע להסכמות בין השותפים ולהצליח בהשגת מטרות שיזכו לאהדה ציבורית.

אפשר לצפות שהיא תנצל עלויות מימון נמוכות וסובלנות שמפגינים השווקים כלפי הגירעונות הגבוהים ו"תעתיק" מהלכים כלכליים גדולים של הממשל החדש בארה"ב ע"י הוצאה לפועל סדרה של רפורמות והשקעות גדולות בתחום התשתיות, הדיור, שוק העבודה וכו'.

שורה תחתונה: הממשלה החדשה בישראל עשויה להניע רפורמות כלכליות חשובות והשקעות משמעותיות שצפויות להשפיע חיובית על שוק המניות במקומי.

 

מצב העסקים משתפר, אך מחסור בציוד ובחומרי גלם צפוי להוביל לעליית מחירים
סקר הערכת המגמות בעסקים לחודש אפריל הצביע על שיפור במצב החברות, אך הציפיות לעתיד ירדו מעט לעומת החודש הקודם.
העסקים מדווחים על מספר מגבלות לפעילותם שתומכות בעליית המחירים:

• העסקים מדווחים על עלייה במגבלה של מחסור בציוד ובחומרי גלם. במיוחד בולטת חומרת המגבלה בתעשייה שעלתה מעל הרמה של אביב 2020.

• עלתה מאוד המגבלה של קושי להשיג עובדים, במיוחד בענף המלונאות, אך גם בענפים האחרים.

 
• כלל ההשפעות בצד ההיצע, כולל השפעת התגברות הביקושים הובילו עסקים לצפות לעלייה משמעותית של מחירי המכירה בחודש מאי במיוחד בענף התעשייה.


התנהגות חריגה של שוק האג"ח והמט"ח בישראל
בשבוע שעבר שוק האג"ח והמט"ח בישראל התנהגו בצורה חריגה לעומת השווקים האחרים בעולם:

• תשואות האג"ח  הנומינאליות עלו הרבה יותר מאשר במרבית המדינות האחרות תוך עלייה בתלילות עקום התשואות בחלק הארוך שלו. פערי התשואות בין שוק האג"ח המקומי לאמריקאי עלו משמעותית בכל הטווחים.

• ציפיות האינפלציה בישראל עלו הרבה יותר מאשר במדינות האחרות.

• השקל היה בין המטבעות החלשים ביותר ביחס לדולר.

לא ברור מהי הסיבה להתנהגות זו של השווקים בישראל. יתכן ועלייה חדה בציפיות האינפלציה הייתה זרז למכירות האג"ח הארוכות. יתכן שמכירות האג"ח הארוכות והחולשה של השקל קשורות להורדת חשיפה ע"י הזרים עקב עלייה באי הוודאות הפוליטית.


עד לאן ציפיות האינפלציה יכולות לעלות?
ציפיות האינפלציה הגלומות בשוק האג"ח המקומי ובשוק ה-OTC עלו בחדות בשבועות האחרונים ומגלמות אינפלציה ממוצעת של כ-2% בחמש ובעשר השנים הקרובות. ציפיות ברמה זו מסמנות שינוי משמעותי לעומת האינפלציה שהייתה בעשור האחרון.

התחזית שלנו לאינפלציה לשנה הקרובה עומדת על 1.5% ולכאורה מצדיקה הקטנת החשיפה המומלצת לטובת הצמודים. אולם, צריכים להתייחס לתחזיות האינפלציה היום לא כתחזית נקודתית, אלא כהתפלגות בעלת "זנב" מאוד רחב כלפי מעלה.

המשק הישראלי  חווה שינויים חדים  גם בצד ההיצע וגם בצד הביקוש שמקורם בתוך ישראל ומחוץ לה, מה שמרחיב מאוד את הטווח האפשרי של האינפלציה הצפויה בשנה הקרובה. כמו כן, מתרחשים שינויים שעשויים להשפיע על האינפלציה בטווח ארוך יותר, כפי שהצגנו בסקירה ששלחנו לאחרונה.

אם השוק צודק בהערכותיו לגבי האינפלציה הממוצעת של 2% בשנים הקרובות, מה שאומר אגב שמדי פעם היא גם תהיה גבוהה מרמה זו,  אז הריבית כנראה לא תישאר ללא שינוי. אולם, למרות העלייה החדה בציפיות האינפלציה, התשואות בחלק הקצר והבינוני של העקום השקלי כמעט לא הגיבו.


עולם.

נתונים כלכליים בעולם ממשיכים להשתפר

• מדדי מנהלי הרכש בתעשייה ובשירותים עלו ברוב המדינות בחודש אפריל ומסמנים שיפור בכלכלה העולמית. בסה"כ, כמעט בכל המדינות המדדים בתחום התעשייה נמצאים מעל 50 ומצביעים על התרחבות בפעילות. תחום השירותים עדיין מתכווץ בחלק מהמדינות, אך ברובן חל שיפור.  


יתכן שנתוני שוק העבודה האמריקאי צריכים להוביל למסקנות הפוכות ממה שהשווקים הסיקו
נתוני שוק העבודה האמריקאי היו חלשים מהציפיות. גם מספר המשרות היה נמוך משמעותית מהתחזית (266 אלף במקום מיליון), תוך עדכון כלפי מטה בנתון של החודש הקודם, וגם שיעור האבטלה עלה מ-6.0% ל-6.1% לעומת התחזית לירידה ל-5.8% (נציין ששיעור האבטלה הרחב דווקא ירד מ-10.7% ל-10.4%). אולם, לא כדאי לדעתנו לייחס חשיבות גדולה מדי לפערים בין התחזיות לבין הנתונים בפועל ולמהר להגיע למסקנות לגבי מצבו של המשק האמריקאי והמדיניות הצפויה של ה-FED:

• הנתונים האחרים בארה"ב מצביעים על התאוששות מהירה, כולל בשוק העבודה. רק בשבוע שעבר תביעות חדשות לדמי אבטלה ירדו משמעותית מתחת לתחזיות. רכיב התעסוקה במדד מנהלי הרכש במגזר השירותים עלה לרמה הגבוהה מאז 2018. 

• עם פרוץ המגפה, ממרץ עד יוני בשנה שעברה, היו פערים עצומים בין התחזיות לשינוי במספר משרות לבין השינוי בפועל. גם כעת, כשהמשק משתחרר מהמגפה הגיוני שיהיו הפתעות משמעותיות. לאף אחד אין ניסיון עם אירוע דומה בעבר. אגב, ללא ניכוי העונתיות המשק האמריקאי אכן יצר באפריל מיליון משרות ונשאלת השאלה עד כמה אפשר להסתמך בנסיבות הקיימות על העונתיות ההיסטורית.


• המעבר ממגבלות לפתיחת המשק לא רק מוסיף משרות, אלא גם גורע. לדוגמה, מספר עובדי סיוע זמניים שהיו יכולים להידרש בתקופות הסגר אך לא נחוצים יותר ירד באפריל ב-111 אלף. מספר העובדים ברשתות המזון ירד (-50K), אך בחנויות הספורט, הספרים, המוזיקה וכו' עלה. מספר השליחים ירד ב-77 אלף.

• השכר הממוצע עלה בשיעור גבוה מהצפוי (0.7% לעומת 0). ההודעה מציינת במיוחד שגידול בביקוש לעובדים היה עשוי לגרום לעלייה בשכר. לדוגמה, בענפים בעלי רמת השכר הנמוכה ביותר שנפגעו קשה ביותר במשבר כגון אירוח ונופש ובענף המסחר השכר הממוצע עלה בחודשיים האחרונים בשיעור חד תוך גידול במספר המשרות. עובדה זו בטח לא  מעידה על קשיי התאוששות בפעילות, אלא שכדי להשיג עובדים המעסיקים נאלצים לשלם שכר מאוד גבוה.


• היחס בין מספר המובטלים למספר משרות פנויות ירד לרמה שאליה הגיע רק כעבור 8 שנים אחרי המשבר הקודם ב-2008. זאת גם הרמה הנמוכה ביותר במחזור העסקים שהיה לפני המשבר ב-2008.

• כמות שעות עבודה שבועיות עומד בשיא של 15 השנים האחרונות, מאז שקיימים הנתונים, מה שמעיד כנראה על מחסור בעובדים ולא על חולשה בשוק העבודה.

• כדאי לשים לב, שעלייה בעלות יחידת העבודה במשק האמריקאי ב-4 הרבעונים האחרונים הייתה הגבוהה ביותר ב-30 השנים האחרונות. לשינוי בעלות יחידת העבודה היה קשר די הדוק לאינפלציית הליבה בארה"ב.

לסיכום: לא היינו מייחסים משקל משמעותי לנתונים המאכזבים של שוק העבודה האמריקאי. אם לא מדובר בנתונים אקראיים, אז ההסבר הסביר קשור לקושי לגייס עובדים וללחצים לעליית השכר שעשויים להוביל דווקא להידוק מדיניות ה-FED.


התשואות בארה"ב צפויות לעלות
להבדיל משוק האג"ח הישראלי שבו עלייה בציפיות האינפלציה מלווה בעליית התשואות, קשה להסביר את המתרחש בשוק האג"ח האמריקאי. ציפיות האינפלציה הגלומות ממשיכות לעלות (ציפיות ל-5 שנים הגיעו ל-2.7% , הגבוהות ביותר מאז 2005 והציפיות ל-10 שנים עלו ל-2.5%), אך תשואות האג"ח  והציפיות לעלייה בריבית יורדות.

נראה, שהמשקיעים לא מצפים שזה ימשך לאורך זמן. לפי הסקר של JPMorgan, שיעור המשקיעים בפוזיציית לונג נמצא ברמה הנמוכה מאז 2018. אנו די מסכימים לזה:


• עלייה בפער בין ציפיות האינפלציה לשנתיים לבין 10 שנים נבלמה באמצע חודש מרץ ומאז הפכה לירידה הדרגתית, מה שמסמן שהמשקיעים חוששים שהאינפלציה אינה זמנית.

• עלייה בציפיות האינפלציה מבלי עלייה בתשואות יכולת להימשך לזמן מוגבל בלבד. כפי שניתן לראות בתרשים מטה, העלייה בציפיות האינפלציה הגלומות ל-10 שנים בשנה האחרונה בארה"ב התרחשה לפי שני תסריטים העיקריים שהחליפו אחד את השני.

בראשון, כפי שקורה גם כעת, העלייה בציפיות התרחשה תוך ירידה בתשואות הריאליות ויציבות או ירידה בנומינאליות (מסומן בירוק בגרף). תקופות אלה התחלפו בתקופות בהן ציפיות האינפלציה ממשיכות לעלות, אך הפעם תוך כדי עלייה בתשואות הריאליות ובמידה עוד יותר חזקה בנומינאליות. זה מה שעשוי לקרות גם הפעם.

 


פרטי מכין האנליזה
אלכס זבז'ינסקי, ת.ז 304456437.
מרחוב ששת הימים 30, בני ברק
בעל רישיון משווק השקעות מספר 5411
השכלה- כלכלן
תואר ראשון בכלכלה וניהול – טכניון, חיפה.
תואר שני במנהל עסקים,– אוניברסיטת חיפה.
ניסיון תעסוקתי –  2010 ואילך: כלכלן ראשי- מיטב דש השקעות
2002-2009: אנליסט – בנק לאומי לישראל
פרטי התאגיד המורשה מטעמו פועל מכין האנליזה
מיטב דש ניהול תיקים בע"מ.
מרחוב ששת הימים 30, בני ברק. טלפון 03-7903784; פקס: 03-7903818
גילוי נאות מטעם מכין האנליזה
למכין האנליזה לא ידוע על ניגוד עניינים במועד פרסום האנליזה.
גילוי נאות מטעם מיטב דש ברוקראז' בע"מ (להלן: "התאגיד המורשה")
ניתוח זו נועד לשם מסירת מידע בלבד, ובשום אופן אין לראות בה חוות דעת, הצעה, המלצה או יעוץ/שיווק לרכישה ו/או החזקה ו/או מכירה של ניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים המתוארים בה. הסקירה מתבססת על מידע אשר פורסם לציבור, אשר מיטב דש ברוקראז' בע"מ ומיטב דש השקעות בע"מ (לשעבר: דש איפקס הולדינגס בע"מ) מניחים כי הוא מהימן וזאת מבלי שביצעה בדיקות עצמאיות לבירור מהימנות, דיוק ושלמות המידע. המידע המופיע בסקירה זו אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע פוטנציאלי ואינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו. המידע, הפרטים והניתוח המפורטים, לרבות הדעות המובאות, בסקירה זו, עשויים להשתנות ללא מתן הודעה נוספת. סקירה זו היא על דעת הכותבים בלבד ומשקפת את הבנתם ליום כתיבתה. סקירה זו אינה מהווה תחליף, בשום צורה שהיא, לייעוץ/שיווק השקעות המתחשב בנתוניו וצרכיו המיוחדים של כל אדם. מיטב דש ברוקראז' בע"מ וחברות בקבוצת מיטב דש השקעות בע"מ, בעלי מניותיה, עובדיהם ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים, בכל צורה שהיא, לכל נזק ו/או הפסד שייגרם כתוצאה משימוש בסקירה זו, ככל שייגרם כזה, וכן הם אינם יכולים לערוב ו/או להיות אחראים למהימנות, דיוק ושלמות המידע המפורט בסקירה זו. מיטב דש ברוקראז', הנמנית על קבוצת מיטב דש השקעות בע"מ, מבהירה כי היא וחברות אחרות בקבוצה עוסקות, במישרין או בעקיפין באמצעות חברות קשורות, לרבות החברה האם מיטב דש השקעות בע"מ, חברות אחיות וחברות אחרות בקבוצה, בין היתר, במתן שירותי ניהול השקעות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות פנסיה, חיתום ובנקאות השקעות וכתוצאה מכך, למיטב דש ברוקראז', ולחברות אחיות וחברות אחרות בקבוצת מיטב דש השקעות בע"מ ו/או לבעלי עניין למי מבין החברות המפורטות דלעיל ולקוחותיהם, עשוי להיות עניין בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנכללים בסקירה זו, ככל שמפורטים כאלה, מעת לעת, לפני פרסום הסקירה, בזמן פרסומה ולאחר פרסומה. מיטב דש ברוקראז' בע"מ אינה מתחייבת ואין בסקירה זו משום התחייבות להשגת תשואה כלשהי או רווח כלשהו כתוצאה מכל סוג של פעולה בהתאם לאמור בסקירה זו.
סקירה זו הינה רכושה הבלעדי של מיטב דש ברוקראז' בע"מ ואין להעביר לצד ג', להעתיק, לשכפל, לצטט, לפרסם בכל אופן, להדפיס, לצלם, להקליט או להעתיק  את הדוח, באופן מלא או חלקי, מבלי לקבל אישור מראש ובכתב.
1. מיטב דש השקעות בע"מ ו/או תאגיד קשור לה ניהלו הנפקה פרטית / הצעה של ניירות ערך של התאגיד הנסקר במהלך 12 החודשים שקדמו למועד פרסום הסקירה דלעיל.
2. מיטב דש השקעות בע"מ או תאגיד קשור לה קיבלו מהתאגיד הנסקר תמורה מהותית בגין מתן שירותים במהלך 12 החודשים שקדמו למועד הפרסום של הסקירה דלעיל.
3. מיטב דש השקעות בע"מ או תאגיד קשור לה צפויים לקבל תמורה בהיקף מהותי מהתאגיד הנסקר לאחר פרסום הסקירה דלעיל.
4. בעל שליטה בתאגיד הנסקר הינו בעל עניין במיטב דש השקעות בע"מ ו/או חברה קשורה לה.
5. במועד פרסום אנליזה זו, בעל השליטה בתאגיד המורשה מחזיק החזקה מהותית בסוג מסוים של ניירות ערך של התאגיד הנסקר.
6. במועד פרסום עבודת אנליזה זו, או במהלך 30 הימים שקדמו ליום הפרסום, התאגיד המורשה, או למיטב ידיעת התאגיד המורשה, תאגיד קשור לו החזיקו החזקה מהותית, כהגדרתה בחוזר רשות ניירות ערך מיום 18.9.2007, בסוג מסוים של ניירות ערך של התאגיד הנסקר.
עצמאות שיקול הדעת
אני, אלכס זבז'ינסקי, בעל רישיון מספר 5411, מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים ועל התאגיד שהנפיק ניירות ערך אלה.
09/05/2021       זבז'ינסקי אלכס
תאריך פרסום האנליזה

;