13 יוני 2016
אלכס זבז'ינסקי
מאת : אלכס זבז'ינסקי
כלכלן ראשי

סקירת מאקרו - שיפור במצב הפיננסי של מדינת ישראל ושל הצרכן הישראלי

אלכס זבז'ינסקי
13 יוני 2016
מאת: אלכס זבז'ינסקי
כלכלן ראשי

 

עיקרי הדברים 

• השכר הממוצע במשק ממשיך לעלות בקצב דומה הן במגזר העסקי והן הציבורי. השכר הריאלי עולה בקצב שיא רב שנתי. העלייה החדה ביותר בשכר בשנה האחרונה נרשמה אצל בעלי השכר הנמוך כתוצאה מהעדכון בשכר מינימום.
• קצב הגידול במספר משרות שכיר בסקטור העסקי הואט. הסקטור הציבורי ממשיך לגייס עובדים בקצב יחסית גבוה.
• הסנטימנט הצרכני הגבוה בישראל נתמך בדיווחים של משקי הבית על השיפור במצבם הפיננסי.
• נמשכת עלייה בגביית המסים מעבר לתחזיות האוצר. עלייה בגביית המסים בשילוב עם הפעלת שיטת "הנומרטור" בעבודת הממשלה מקטינים את הסיכון הפיסקאלי, מה שעשוי לבוא לידי ביטוי בשיפור דירוג האשראי של ישראל בשנים הקרובות.
• הבנק העולמי הוריד את תחזית הצמיחה למשק העולמי. אולם, הצריכה הפרטית החזקה במדינות המפותחות, העלייה במחירי הסחורות והשיפור ביבוא לסין צפויים להערכתנו לבלום האטה בצמיחה במחצית השנייה של השנה.
• ה-FED לא יעלה את הריבית השבוע, אך להערכתנו לא ישנה את תחזיותיו ואת תוכניותיו בהמשך. על רקע רמת התשואות הארוכות והנסיבות הכלכליות הנוכחיות ה-FED יכול בעיקר להפתיע את שוק האג"ח "לרעה".
• הפרמיה האינפלציונית ופרמיית הזמן באג"ח האמריקאיות הארוכות נמצאות בשפל רב שנתי.

 

מאקרו ישראל.
הואט גידול במשרות בסקטור העסקי. השכר הממוצע עלה במיוחד אצל בעלי השכר הנמוך
קצב העלייה של השכר הממוצע במשק במחירים שוטפים ממשיך לעלות גם במגזר העסקי וגם בסקטור הציבורי. השכר הריאלי עלה ב-12 החודשים האחרונים בקצב הגבוה ביותר מאז תחילת המאה. עלייה בשכר הריאלי הנה אחת הסיבות העיקריות לגידול מהיר בצריכה הפרטית.
בסקטור השירותים הציבוריים נמשכת בשנתיים האחרונות עלייה בקצב הגידול במשרות. גם בסקטור העסקי גדלה כמות המשרות, אך בשנה האחרונה הקצב הואט.

השכר עלה לא בצורה אחידה על פני הענפים. בתרשים 3 ניתן לראות את השינוי בשכר הממוצע בשנה האחרונה לפי רמות השכר. כל קבוצת שכר כוללת מספר דומה של משרות. העלייה החדה ביותר בשכר בשיעור של 5.4% נרשמה אצל בעלי השכר הנמוך של עד 6000 ₪, ככל הנראה בגלל העלייה בשכר מינימום. העובדים בשכר בטווח 6000-7500 ₪ זכו לתוספת הנמוכה ביותר באחוזים. אצל בעלי השכר הגבוה השכר עלה יותר מאשר אצלי בעלי השכר הבינוני, אך פחות מבעלי השכר הנמוך.

לפי דיווח הצרכנים, מצבם הכלכלי ממשיך להשתפר
עלייה בכוח הקנייה של הצרכנים באה לידי ביטוי לא רק בנתוני שוק העבודה, אלא גם במדד אמון הצרכנים שעלה לרמה כמעט הגבוהה ביותר מאז תחילת הסקר בשנת 2011. בחודשים האחרונים נרשמת עלייה במשקל הצרכנים שמתכוונים לבצע רכישות גדולות ב-12 החודשים הבאים.
שיפור במצב הפיננסי של משקי הבית משתקף בעובדה שלראשונה מאז תחילת הסקר אמון הצרכנים אחוז משקי הבית שמדווחים שמצליחים לחסוך עלה על אחוז משקי הבית שגומרים חודש בחובות.

שילוב בין הגירעון הנמוך לשיטת "הנומרטור" מקטינים את הסיכון הפיסקאלי
לסיכום החודשים ינואר מאי הסתכם עודף גביית המסים לעומת תחזית התקציב ב-2.7 מיליארד ₪ (התחזית עודכנה מאז כלפי מעלה, לכן העודף לעומת התחזית המעודכנת קטן יותר). נזכיר, שבשנת 2015 נרשם עודף בגביית המסים לעומת התחזית הראשונית בסך של 6.7 מיליארד ₪ וגם אז התחזית התעדכנה כלפי מעלה מספר פעמים במהלך השנה.
הגירעון התקציבי מסתכם ב-12 החודשים האחרונים בכ-24 מיליארד ₪ או 2.1% תוצר. גירעון ברמה זו נשמר כבר מאז אוגוסט 2015, זאת לעומת הגירעון המתוכנן של 2.9% בשנת 2016.
שיפור מתמיד במצב הפיננסי של הממשלה בשנים האחרונות בא לידי ביטוי בעלייה ביחס בין הכנסות הממשלה להוצאותיה מ-86.3% בשנת 2012 ל-92.6% מאי 2016.
מתחילת שנת 2016, עם כניסת שיטת "הנומרטור" לעבודת הממשלה שאינו מאפשרת נטילת התחייבויות עתידיות ע"י הממשלה בלי כיסוי בצד ההכנסות, חל קיטון משמעותי בסיכון הפיסקאלי העתידי. כניסת הנומרטור אמורה תוך מספר שנים לחסל תופעה של קיום "בור" בתקציב עוד בשלב הכנתו. התקציב הבא לשנים 2018-2019 אמור להיות האחרון אליו ניגשת הממשלה עם החריגה הקיימת מראש.

התחייבויות הקודמות של הממשלה היו הסיבה העיקרית שבגללה הממשלה אף פעם לא הצליחה לדבוק בתוכניותיה הרבות להורדה הדרגתית בגירעון. עם חיסול תופעת "הבור" הסיכויים להורדת הגירעון ישתפרו.

הקטנת הסיכון הפיסקאלי כתוצאה מהתהליכים שתיארנו עשויה לבוא לידי ביטוי בשיפור דירוג האשראי של ישראל בשנים הקרובות. גם שוק האג"ח אמור לשקף הורדת פרמיית הסיכון בגין סיכון המדיניות הפיסקאלית. אם לשפוט לפי תלילות העקום הישראלי לעומת המדינות האחרות, הוא עדיין לא עשה זאת. רק בפורטוגל שאינה נמצאת על התרשים, העקום תלול יותר.

 

מאקרו עולם.
מופיעים הסימנים שעשויים לבשר על האפשרות של שיפור בצמיחה בעולם בהמשך השנה
הבנק העולמי הוריד את תחזית הצמיחה לכלכלה העולמית מ-2.9% ל-2.4%. יש כמובן ממה להיות מוטרד במצבה של הכלכלה העולמית. יחד עם זאת, לפני שמכריזים על גלישה למשבר חדש צריכים לציין מספר התפתחויות, חלקן חדשות, שיכולות להאיר את התמונה בצבע קצת יותר ורוד:
1. הירידה בצמיחה העולמית מתרחשת בעיקר ברכיבי היצוא וההשקעות. בתחום הצריכה הפרטית התמונה נראית הרבה יותר טוב. למעט יפן, הצמיחה בצריכה הפרטית במדינות "הצרכניות" העיקריות, כולל ארה"ב ואירופה, הייתה בשנה האחרונה גבוהה יותר מאשר הממוצע מאז תחילת המאה.
2. מחירי הסחורות התאוששו משמעותית בתקופה האחרונה, במיוחד האנרגיה והסחורות החקלאיות, מה שצפוי לשפר מעט את מצבן של המדינות היצואניות ולהאט ירידה בהשקעות בענפים אלו בהמשך השנה.
3. כפי שכתבנו בסקירה לפני שבוע, אחת הסיבות העיקריות לירידה בסחר העולמי קשורה לירידה בביקושים ליבוא בסין ממגוון סיבות. לפי הנתונים שהתפרסמו בסין בשבוע שעבר, היבוא שם דווקא צמח בקצב גבוה מהצפוי והמשיך להתאושש, מגמה שנמשכת כבר חצי שנה.
4. ירידה בהשקעות בעולם שמוצף בעודף כושר הייצור, בכלכלה שהופכת יותר ויותר מבוססת ידע ולא הון ועל רקע התרחבות הכלכלה השיתופית שמקטינה צורך בהשקעות תוך שימוש יעיל יותר במשאבים קיימים, לא בהכרח מעידה על התפתחות שלילית.

שווקים.
השווקים כבר מזמן נגמלו מהצורך בהסברים כלכליים. הגעת שוק המניות האמריקאי לשיא חדש יחד עם השפל בתשואת האג"ח הארוכות לא משקפת תמונה קוהרנטית, לפחות לא מבחינתנו.
הורדת תחזית הצמיחה ע"י הבנק העולמי, הגברת סיכון ה-Brexit בסקרים והשינוי בהערכות הריבית בארה"ב נתנו מספיק הסברים לתשואות הנמוכות של האג"ח וקצת פחות לעליות השערים במניות שאכן עברו תיקון יחסית חד בסוף השבוע.

רמות המחירים בשוק המניות והאג"ח נראות מוגזמות מדי
יש סיבות רבות להניח שהתשואות של האג"ח הארוכות בארה"ב יישארו נמוכות, החל מהתוואי הריבית הצפוי ע"י השווקים, חשש מהאירועים הפוליטיים, עודף חסכון, הסיכונים הכלכליים בעולם והיעדר אלטרנטיבות השקעה באג"ח הממשלתיות האחרות. יחד עם זאת, על רקע התשואות הנמוכות הנוכחיות צריכים לזכור שגם חלק מהסיכונים לאג"ח גברו:
1. פרמיית הסיכון בגין אורך תקופת האג"ח (Term Premium) באג"ח האמריקאי ל-10 שנים, כפי שמחושבת ע"י ה-FED, מעולם לא הייתה נמוכה כל כך ב-50 השנים האחרונות כמו היום.
2. הפרמיה האינפלציונית שמגולמת באג"ח הממשלתי הארוך גם היא נמוכה מאוד. הפער בין תשואת האג"ח ל-10 שנים לבין אינפלציית הליבה בארה"ב ב-12 החודשים האחרונים הנו שלילי, דבר שלא קרה מאז המשבר באירופה.
3. הצמיחה הכלכלית בארה"ב צפויה להתאושש ברבעון השני. לפי האינדיקאטורים השוטפים היא צפויה לעמוד על כ-2.5%.
4. הצמיחה בגוש האירו הייתה גבוהה מהציפיות ברבעון הראשון (0.6%). הבנק המרכזי אף העלה את תחזית הצמיחה לשנת 2016.
5. המשבר בסין בהחלט מאיים, אך העיתוי שלו לא ניתן לחיזוי. בינתיים, סין הייתה בין המדינות הבודדות להן הבנק העולמי לא הוריד תחזית הצמיחה. הנקודה החיובית בהשפעת סין על העולם היה שינוי חיובי במגמת היבוא לסין, כפי שהצגנו בפרק המאקרו.
6. ה-FED לא יכריז בוודאי על העלאת הריבית השבוע, אך על רקע "מחיקת" הציפיות לעליית הריבית בשווקים והשיאים במניות, יכול בעיקר להפתיע בכיוון הפוך לעומת החשיבה של השוק. להערכתנו ה-FED ישאיר את תחזיותיו ותוכניותיו ללא שינויים גדולים. הריבית אומנם לא צפויה לעלות לפני ספטמבר, אך התחזיות לטווח הארוך אמורות להישאר ללא שינוי.
7. ה-Brexit יכול כמובן להתממש ולשנות את כל התמונה, אך יכול גם לחלוף ולהישכח. זאת גם האפשרות הסבירה ביותר.

  

 

פרטי מכין האנליזה
אלכס זבז'ינסקי, ת.ז 304456437.
מרחוב ששת הימים 30, בני ברק
בעל רישיון משווק השקעות מספר 5411
השכלה- כלכלן
תואר ראשון בכלכלה וניהול – טכניון, חיפה.
תואר שני במנהל עסקים,– אוניברסיטת חיפה.
ניסיון תעסוקתי – 2010 ואילך: כלכלן ראשי- מיטב דש השקעות
2002-2009: אנליסט – בנק לאומי לישראל
פרטי התאגיד המורשה מטעמו פועל מכין האנליזה
מיטב דש ברוקראז' בע"מ.
מרחוב ששת הימים 30, בני ברק. טלפון 03-7903784; פקס: 03-7903818
גילוי נאות מטעם מכין האנליזה
למכין האנליזה לא ידוע על ניגוד עניינים במועד פרסום האנליזה.
גילוי נאות מטעם מיטב דש ברוקראז' בע"מ (להלן: "התאגיד המורשה")
ניתוח זו נועד לשם מסירת מידע בלבד, ובשום אופן אין לראות בה חוות דעת, הצעה, המלצה או יעוץ/שיווק לרכישה ו/או החזקה ו/או מכירה של ניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים המתוארים בה. הסקירה מתבססת על מידע אשר פורסם לציבור, אשר מיטב דש ברוקראז' בע"מ ומיטב דש השקעות בע"מ (לשעבר: דש איפקס הולדינגס בע"מ) מניחים כי הוא מהימן וזאת מבלי שביצעה בדיקות עצמאיות לבירור מהימנות, דיוק ושלמות המידע. המידע המופיע בסקירה זו אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע פוטנציאלי ואינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו. המידע, הפרטים והניתוח המפורטים, לרבות הדעות המובאות, בסקירה זו, עשויים להשתנות ללא מתן הודעה נוספת. סקירה זו היא על דעת הכותבים בלבד ומשקפת את הבנתם ליום כתיבתה. סקירה זו אינה מהווה תחליף, בשום צורה שהיא, לייעוץ/שיווק השקעות המתחשב בנתוניו וצרכיו המיוחדים של כל אדם. מיטב דש ברוקראז' בע"מ וחברות בקבוצת מיטב דש השקעות בע"מ, בעלי מניותיה, עובדיהם ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים, בכל צורה שהיא, לכל נזק ו/או הפסד שייגרם כתוצאה משימוש בסקירה זו, ככל שייגרם כזה, וכן הם אינם יכולים לערוב ו/או להיות אחראים למהימנות, דיוק ושלמות המידע המפורט בסקירה זו. מיטב דש ברוקראז', הנמנית על קבוצת מיטב דש השקעות בע"מ, מבהירה כי היא וחברות אחרות בקבוצה עוסקות, במישרין או בעקיפין באמצעות חברות קשורות, לרבות החברה האם מיטב דש השקעות בע"מ, חברות אחיות וחברות אחרות בקבוצה, בין היתר, במתן שירותי ניהול השקעות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות פנסיה, חיתום ובנקאות השקעות וכתוצאה מכך, למיטב דש ברוקראז', ולחברות אחיות וחברות אחרות בקבוצת מיטב דש השקעות בע"מ ו/או לבעלי עניין למי מבין החברות המפורטות דלעיל ולקוחותיהם, עשוי להיות עניין בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנכללים בסקירה זו, ככל שמפורטים כאלה, מעת לעת, לפני פרסום הסקירה, בזמן פרסומה ולאחר פרסומה. מיטב דש ברוקראז' בע"מ אינה מתחייבת ואין בסקירה זו משום התחייבות להשגת תשואה כלשהי או רווח כלשהו כתוצאה מכל סוג של פעולה בהתאם לאמור בסקירה זו.
סקירה זו הינה רכושה הבלעדי של מיטב דש ברוקראז' בע"מ ואין להעביר לצד ג', להעתיק, לשכפל, לצטט, לפרסם בכל אופן, להדפיס, לצלם, להקליט או להעתיק את הדוח, באופן מלא או חלקי, מבלי לקבל אישור מראש ובכתב.
1. מיטב דש השקעות בע"מ ו/או תאגיד קשור לה ניהלו הנפקה פרטית / הצעה של ניירות ערך של התאגיד הנסקר במהלך 12 החודשים שקדמו למועד פרסום הסקירה דלעיל.
2. מיטב דש השקעות בע"מ או תאגיד קשור לה קיבלו מהתאגיד הנסקר תמורה מהותית בגין מתן שירותים במהלך 12 החודשים שקדמו למועד הפרסום של הסקירה דלעיל.
3. מיטב דש השקעות בע"מ או תאגיד קשור לה צפויים לקבל תמורה בהיקף מהותי מהתאגיד הנסקר לאחר פרסום הסקירה דלעיל.
4. בעל שליטה בתאגיד הנסקר הינו בעל עניין במיטב דש השקעות בע"מ ו/או חברה קשורה לה.
5. במועד פרסום אנליזה זו, בעל השליטה בתאגיד המורשה מחזיק החזקה מהותית בסוג מסוים של ניירות ערך של התאגיד הנסקר.
6. במועד פרסום עבודת אנליזה זו, או במהלך 30 הימים שקדמו ליום הפרסום, התאגיד המורשה, או למיטב ידיעת התאגיד המורשה, תאגיד קשור לו החזיקו החזקה מהותית, כהגדרתה בחוזר רשות ניירות ערך מיום 18.9.2007, בסוג מסוים של ניירות ערך של התאגיד הנסקר.
עצמאות שיקול הדעת
אני, אלכס זבז'ינסקי, בעל רישיון מספר 5411, מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים ועל התאגיד שהנפיק ניירות ערך אלה.
05-06-2016 זבז'ינסקי אלכס
תאריך פרסום האנליזה

 

 

 

;