3 מאי 2020
אלכס זבז'ינסקי
מאת : אלכס זבז'ינסקי
כלכלן ראשי

ישראל יוצאת מהמשבר בתוואי יחסית אופטימי

אלכס זבז'ינסקי
3 מאי 2020
מאת: אלכס זבז'ינסקי
כלכלן ראשי

עיקרי הדברים 

  • ישראל יוצאת מהסגר לפי לו"ז יחסית אופטימי בהשוואה להערכות המוקדמות. יתכן שהצמיחה במשק תתאושש מהר יותר והגירעון התקציבי יהיו נמוך יותר ממה שמעריכים משרד האוצר ובנק ישראל כעת.

  • קצב הנפקות האוצר בחודשים הקרובים צפוי להכפיל את עצמו לעומת השליש הראשון של השנה. השוק יכול לקלוט בלי קושי רב את הגידול בהנפקות, במיוחד נוכח תוכנית הרכישות של בנק ישראל.

  •  התאוששות מהירה יחסית מהמשבר עשויה "לחמם" את שוק הדיור בישראל נוכח יציאת כספי המשקיעים משוק ההון.

  • ארה"ב מתקשה אף יותר מאירופה להתמודד עם המגפה, מה שעלול להכביד על תהליך יציאת הכלכלה לפעילות ולהגביר סיכונים לשווקים.

  • הממשל האמריקאי שוב מחמם זירה מול סין, מה שעלול להגביר סיכון בשווקים.

  • מגזר התעשייה בעולם צפוי להתאושש מהר יחסית עם יציאה מהסגר במדינות המערב.

  • שוק האג"ח הקונצרניות בישראל סגר מרווחים בקצב מהיר מדי.

  • למרות שהכניסה של ישראל למדד WGBI עברה עם הרבה פחות פעילות מסחר ממה שהיה צפוי, בסה"כ, תהליך ההצטרפות למדד חיזק להערכתנו את שערו של השקל והיה אחד מהגורמים לירידה חדה יחסית בתשואות הארוכות.

מאקרו ישראל.

ישראל מתמודדת עם המגפה לפי התסריט האופטימי יחסית ועשויה להפתיע לטובה גם בכלכלה
לפי העדכונים האחרונים, תחזיות משרד האוצר ובנק ישראל די דומות. הם צופים צמיחה שלילית ב-2020 בשיעור של 5.3%-5.4%. תחזית הגירעון עומדת על כ-11% אצל שני הגופים.

בישראל הסגר נמשך זמן יחסית לא ארוך של פחות מחודשיים. ישראל מתקדמת בינתיים לפי התסריט האופטימי מבחינת התמודדות עם המגפה מאלו שצפו בחודש מרץ כאשר הוטלו המגבלות על המשק.  להערכתנו, קיים סיכוי לא מבוטל שגם המציאות הכלכלית תהיה טובה יותר מהתחזיות. הקשר בין תקופת הסגר לנזק לכלכלה אינו לינארי. ככל שהסגר קצר יותר, פחות נזקים הופכים לבלתי הפיכים.

ההתאוששות מהמשבר בדרך כלל מהירה יותר ממה שמעריכים תחילה. לדוגמה, התחזיות לצמיחה בשנים 2009-10 של בנק ישראל ומשרד האוצר בתחילת 2009 היו נמוכות משמעותית מהצמיחה שהייתה בפועל.

אחת הסיבות להתאוששות מהירה הנה שהמצב הפיננסי של משקי הבית בישראל השתפר משמעותית בשנים האחרונות. מסקר הסנטימנט הצרכני עולה ששיעור משקי הבית שדיווחו על כך שאינם "סוגרים את החודש" ירד משליש לפחות מרבע מסך משקי הבית ובהתאם יותר משקי הבית מצליחים לחסוך. ההכנסות של משקי הבית צמחו מאז 2010 בקצב גבוה יותר מאשר ההוצאות.


משרד האוצר מעלה הילוך בהנפקות, אך השוק יכול לקלוט אותן
הגירעון התקציבי מגיע לשוק האג"ח המקומי. תחזית הנפקות האוצר בחודש מאי עומדת על 10.5 מיליארד ש"ח לעומת הנפקות בקצב של כ-5-5.5 מיליארד ₪ בחודש מתחילת השנה (כולל ממק"צ).
לאחר שההנפקות בחו"ל בסך של כ-14 מיליארד דולר מתחילת השנה העלו בכ-40% את יתרת החוב החיצוני של הממשלה לעומת סוף שנת 2019, צפוי משרד האוצר לגייס בחודשים יוני-דצמבר כ-9-10 מיליארד ₪ מדי חודש בשוק הסחיר המקומי.

 

בסה"כ, צפוי האוצר לגייס נטו בשוק המקומי (סחיר ולא סחיר) כ-75 מיליארד ₪  בשנת 2020. זה גיוס נטו שנתי הגבוה ביותר לאחר השיא הקודם של כ-63 מיליארד בשנת  2013. למרות הסכום הגבוה, שוק האג"ח יכול "לעכל" אותו. היחס בין סך שווי השוק של האג"ח הממשלתי הסחיר לסך תיק הנכסים של הציבור ירד מ-17% לכ-13% מאז 2013 ונמצא ברמה הנמוכה מאז 2006. כמו כן, בנק ישראל התחייב לקנות אג"ח ממשלתי בסך כ-50 מיליארד ₪ ועשוי אף להגדיל את הרכישות.

 

במקום להתקרר שוק הדיור עשוי דווקא להתחמם
בחודש מרץ הציבור נטל משכנתאות בהיקף הגדול ביותר מאז יוני 2015 שבו חלו שינויים במס על המשקיעים בשוק הדיור. בסה"כ, ב-12 החודשים האחרונים חל גידול של כ-30 מיליארד ₪ ביתרת המשכנתאות בבנקים. נציין,  שסכום ההלוואות שנלקחו בחודש מרץ כנגד שעבוד דירה, אך לא למטרת רכישה, עלה לרמה הגבוהה מאז 2011. הציבור מיהר לממש זכות למשכנתא מתוך חשש שהריביות יעלו, מה שעדיין לא קרה.


שורה תחתונה: על רקע ריבית אפסית, משיכות כספים משוק ההון עשויים להוביל משקיעים לשוק הדיור, כפי שקרה בשנת 2009. לפי התחזית של בנק ישראל ומשרד האוצר להתאוששות מהירה של המשק כבר בשנה הבאה, שוק הדיור לא יספיק להתקרר ועליות המחירים עשויות לחזור.

 

מאקרו חו"ל ושווקים.

ארה"ב מתקשה להתמודד עם המגפה
בהשוואה לישראל, מצבה של ארה"ב מבחינת דיכוי המגפה לא נראה טוב. אפילו בהשוואה לאירופה ארה"ב נראית לא טוב. באירופה, שבה המגפה התחילה להתפתח שבועיים לפני ארה"ב, הצליחו בחודש האחרון להוריד משמעותית את מספר החולים החדשים לעומת המצב בארה"ב. מצב זה מקשה על פתיחת המשק לפעילות, מה שמחמיר את הפגיעה ומעלה סיכון להפיכת נזקים זמניים לקבועים.


בינתיים, התחזיות לצמיחה בשנת 2020 ממשיכות לרדת בכל המדינות, כאשר בסין תחזית הקונצנזוס של האנליסטים בבלומברג ירדה ל-2%, בארה"ב למינוס 3.9% ובגוש האירו למינוס 5.6%. אולם, אם בסין ובגוש האירו האנליסטים מעלים במקביל את תחזיות הצמיחה לשנת 2021, בארה"ב התחזית בשנה הבאה כמעט לא עלתה בחודש האחרון ונותרה ברמה של כ-3.5%.

בנוסף, בגלל הבעיות בחזית הפנימית, נראה שהממשל האמריקאי בחר שוב להפנות חצים כלפי סין, כפי שעולה מהתגברות התקפות עליה מצד הנשיא ואנשיו בשבוע האחרון. גם אם הביקורת מוצדקת, עושה הרושם שהיא נעשית כטקטיקה להסטת אש לקראת הבחירות המתקרבות. מצב זה מעלה סיכון נוסף לשווקים.

שורה תחתונה: הכלכלה האמריקאית, החשובה בעולם, מתקשה להתמודד עם המגפה, מה שמעלה רמת הסיכון בשווקים. גם חידוש העימות מול סין מגביר סיכונים.

 

שוק הקונצרני הישראלי רץ מהר, אפילו מהר מדי
באג"ח הקונצרניות בישראל נמשכת ירידה מהירה במרווחים. בחודש האחרון ירדו המרווחים בכל רמות הדירוג מ-A עד AA בשיעור של כ-0.5%. בקבוצת AA המרווחים מאוד קרובים לרמות שהיו לפני המשבר. בקבוצת A הפער מעט יותר גבוה, אך לא משמעותי.

סגירת פערי המרווחים בין קבוצת AA ל-A בישראל התקדמה הרבה יותר מהר  מאשר סגירת הפער בין IG ל-HY בארה"ב שלא ירד אפילו מחצית מהפתיחה שהתרחשה בשיא המשבר.

מבחינת הפרמטרים הפיננסיים, מצבן הפיננסי של החברות הבורסאיות בישראל לא היה נורא, אך גם לא במיטבו. החברות בת"א נכנסו למשבר כאשר יחס החוב להון העצמי שלהן היה בעלייה והיחס בין רווחי החברות הבורסאיות לתשלומי הריבית והקרן השוטפים שלהן היה נמוך ביחס לרמות שהיו בשני העשורים האחרונים.

גם בתסריט הטוב ביותר ספק שפעילות החברות תחזור כל כך מהר למה שהיה לפני המשבר ופתיחה במרווחים מוצדקת מבחינה כלכלית. לכן, אנחנו שוב מתקרבים למצב שבו התשואה באפיק הקונצרני נותנת פיצוי נמוך מדי על הסיכון.

 

האם היה WGBI?
אירוע הכניסה ל-WGBI, עליו דובר שנה שלמה, עבר ביום חמישי האחרון עם הרבה פחות פעילות ממה שהיה צפוי. לא ברור איפה מיליארדי דולרים של הזרים שהיו אמורים להיכנס לפי ההערכות לשוק האג"ח המקומי.

ובכל זאת, נראה שאירוע ה-WGBI השפיע. בשנה האחרונה ירדה תשואת האג"ח ל-30 שנה בישראל בשיעור כמעט החד ביותר בעולם. מבין המדינות העיקריות רק באג"ח האמריקאיות נרשמה ירידה יותר גדולה בתשואה, אך זאת בעקבות הירידה בריבית ביותר מ-2%. בנוסף, יתכן שבלי השפעת ה-WGBI השקל לא היה המטבע החזק ביותר מאז ההודעה על הצטרפות ישראל. רק המגפה חיזקה את "מטבעות המקלט" המסורתיים, הפרנק השוויצרי והיין, ושברה עליונות השקל.

האם אחרי האירוע צפוי שינוי בהתנהגות השקל ובשוק האג"ח המקומי?
להערכתנו, לא צפוי שינוי חד. גם אחרי שהאירוע חלף יש לא מעט סיבות בגללן השקל צפוי להישאר חזק. תלילות העקום השקלי בחלק הארוך שלו עדיין הגדולה ביותר בעולם בקרב המדינות בעלות סיכון דומה לישראל. לכן, האג"ח הארוכות עדיין אטרקטיביות יותר למשקיעים המקומיים והזרים מאשר האג"ח ל-10 שנים. נוסיף שבנק ישראל עדיין ימשיך לקנות אג"ח בשוק, בפרט האג"ח הארוכות.

שורה תחתונה: במכלול השיקולים, כולל שיקול האינפלציה, אנו ממליצים על מח"מ בינוני באפיק הממשלתי תוך החזקתו באמצעות קצוות באפיק השקלי.

 

 

פרטי מכין האנליזה
אלכס זבז'ינסקי, ת.ז 304456437.
מרחוב ששת הימים 30, בני ברק
בעל רישיון משווק השקעות מספר 5411
השכלה- כלכלן
תואר ראשון בכלכלה וניהול – טכניון, חיפה.
תואר שני במנהל עסקים,– אוניברסיטת חיפה.
ניסיון תעסוקתי –  2010 ואילך: כלכלן ראשי- מיטב דש השקעות
2002-2009: אנליסט – בנק לאומי לישראל
פרטי התאגיד המורשה מטעמו פועל מכין האנליזה
מיטב דש ניהול תיקים בע"מ.
מרחוב ששת הימים 30, בני ברק. טלפון 03-7903784; פקס: 03-7903818
גילוי נאות מטעם מכין האנליזה
למכין האנליזה לא ידוע על ניגוד עניינים במועד פרסום האנליזה.
גילוי נאות מטעם מיטב דש ברוקראז' בע"מ (להלן: "התאגיד המורשה")
ניתוח זו נועד לשם מסירת מידע בלבד, ובשום אופן אין לראות בה חוות דעת, הצעה, המלצה או יעוץ/שיווק לרכישה ו/או החזקה ו/או מכירה של ניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים המתוארים בה. הסקירה מתבססת על מידע אשר פורסם לציבור, אשר מיטב דש ברוקראז' בע"מ ומיטב דש השקעות בע"מ (לשעבר: דש איפקס הולדינגס בע"מ) מניחים כי הוא מהימן וזאת מבלי שביצעה בדיקות עצמאיות לבירור מהימנות, דיוק ושלמות המידע. המידע המופיע בסקירה זו אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע פוטנציאלי ואינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו. המידע, הפרטים והניתוח המפורטים, לרבות הדעות המובאות, בסקירה זו, עשויים להשתנות ללא מתן הודעה נוספת. סקירה זו היא על דעת הכותבים בלבד ומשקפת את הבנתם ליום כתיבתה. סקירה זו אינה מהווה תחליף, בשום צורה שהיא, לייעוץ/שיווק השקעות המתחשב בנתוניו וצרכיו המיוחדים של כל אדם. מיטב דש ברוקראז' בע"מ וחברות בקבוצת מיטב דש השקעות בע"מ, בעלי מניותיה, עובדיהם ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים, בכל צורה שהיא, לכל נזק ו/או הפסד שייגרם כתוצאה משימוש בסקירה זו, ככל שייגרם כזה, וכן הם אינם יכולים לערוב ו/או להיות אחראים למהימנות, דיוק ושלמות המידע המפורט בסקירה זו. מיטב דש ברוקראז', הנמנית על קבוצת מיטב דש השקעות בע"מ, מבהירה כי היא וחברות אחרות בקבוצה עוסקות, במישרין או בעקיפין באמצעות חברות קשורות, לרבות החברה האם מיטב דש השקעות בע"מ, חברות אחיות וחברות אחרות בקבוצה, בין היתר, במתן שירותי ניהול השקעות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות פנסיה, חיתום ובנקאות השקעות וכתוצאה מכך, למיטב דש ברוקראז', ולחברות אחיות וחברות אחרות בקבוצת מיטב דש השקעות בע"מ ו/או לבעלי עניין למי מבין החברות המפורטות דלעיל ולקוחותיהם, עשוי להיות עניין בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנכללים בסקירה זו, ככל שמפורטים כאלה, מעת לעת, לפני פרסום הסקירה, בזמן פרסומה ולאחר פרסומה. מיטב דש ברוקראז' בע"מ אינה מתחייבת ואין בסקירה זו משום התחייבות להשגת תשואה כלשהי או רווח כלשהו כתוצאה מכל סוג של פעולה בהתאם לאמור בסקירה זו.
סקירה זו הינה רכושה הבלעדי של מיטב דש ברוקראז' בע"מ ואין להעביר לצד ג', להעתיק, לשכפל, לצטט, לפרסם בכל אופן, להדפיס, לצלם, להקליט או להעתיק  את הדוח, באופן מלא או חלקי, מבלי לקבל אישור מראש ובכתב.
1. מיטב דש השקעות בע"מ ו/או תאגיד קשור לה ניהלו הנפקה פרטית / הצעה של ניירות ערך של התאגיד הנסקר במהלך 12 החודשים שקדמו למועד פרסום הסקירה דלעיל.
2. מיטב דש השקעות בע"מ או תאגיד קשור לה קיבלו מהתאגיד הנסקר תמורה מהותית בגין מתן שירותים במהלך 12 החודשים שקדמו למועד הפרסום של הסקירה דלעיל.
3. מיטב דש השקעות בע"מ או תאגיד קשור לה צפויים לקבל תמורה בהיקף מהותי מהתאגיד הנסקר לאחר פרסום הסקירה דלעיל.
4. בעל שליטה בתאגיד הנסקר הינו בעל עניין במיטב דש השקעות בע"מ ו/או חברה קשורה לה.
5. במועד פרסום אנליזה זו, בעל השליטה בתאגיד המורשה מחזיק החזקה מהותית בסוג מסוים של ניירות ערך של התאגיד הנסקר.
6. במועד פרסום עבודת אנליזה זו, או במהלך 30 הימים שקדמו ליום הפרסום, התאגיד המורשה, או למיטב ידיעת התאגיד המורשה, תאגיד קשור לו החזיקו החזקה מהותית, כהגדרתה בחוזר רשות ניירות ערך מיום 18.9.2007, בסוג מסוים של ניירות ערך של התאגיד הנסקר.
עצמאות שיקול הדעת
אני, אלכס זבז'ינסקי, בעל רישיון מספר 5411, מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים ועל התאגיד שהנפיק ניירות ערך אלה.
5/3/2020  זבז'ינסקי אלכס
תאריך פרסום האנליזה

;