18 ספטמבר 2016
אלכס זבז'ינסקי
מאת : אלכס זבז'ינסקי
כלכלן ראשי

בחירתו של טראמפ עשויה להשפיע על הסקטורים הרבים בשוק המניות

אלכס זבז'ינסקי
18 ספטמבר 2016
מאת: אלכס זבז'ינסקי
כלכלן ראשי

עיקרי הדברים

• מדד המחירים ירד מתחת לציפיות, בעיקר בהשפעת סעיף הדיור ומחירי הנופש בארץ ובחו"ל. סביבת האינפלציה נותרה נמוכה ואינה מראה סימני התעוררות. 

• בנק ישראל לא צפוי לשנות את מדיניותו בעקבות האינפלציה הנמוכה.

• התוספת האפסית של הדירות להשכרה בשנה האחרונה, גלגול חלקי של המיסוי של משקיעי הנדל"ן על השוכרים והגברת הביקושים לדירות להשכרה עם הירידה ברכישות הדירות, צפויים להמשיך ולשמור על מחירי שכירות גבוהים.

• עלייה בהתחלות הבנייה ברבעון השני, האטה בביקושים ועלייה בריבית על המשכנתאות צפויים להמשיך ולקרר את שוק הדיור בבעלות.

• היצוא התעשייתי, למעט יצוא התרופות, ממשיך לרדת. עלייה ביבוא חומרי הגלם עשויה לבשר על שינוי המגמה בהמשך. ניכרת בחודשים האחרונים ירידה ביבוא מוצרי הצריכה.

• נתוני המאזן התשלומים של ישראל ברבעון השני ממשיכים להציג תמיכה בשערו של השקל.

• הנתונים הכלכליים בארה"ב היו חלשים מהצפוי. אולם, האינפלציה עלתה מעל התחזיות. לפי הערכתנו, התנאים הנוכחיים יאפשרו ל-FED להעלות את הריבית השבוע.


מאקרו ישראל.


הדיור וההוצאות על החופשות היו בין הסיבות העיקריות למדד הנמוך

מדד המחירים לחודש אוגוסט ירד ב-0.3%, לעומת התחזית שלנו לעלייה של  0.1%. מבין הסעיפים העיקריים שהפתיעו נכללו סעיף הדיור, התרבות,  הוצאות על נסיעות לחו"ל והפירות. ניכרות ירידות מחירים בסעיפים הקשורים לפעילות הנופש.

עליית מחירי הדירות בבעלות התמתנה לקצב שנתי של 6% לעומת 8% לפני חודשיים. התמתנות הפעילות בשוק הנדל"ן, כפי שבאה לידי ביטוי בנתונים השונים שהתפרסמו בשבוע שעבר תואמת את המגמה של האטה במחירים.


קצב העלייה של סעיף הדיור במדד, שמשקף מחירי השכירות, התמתן ל-1.9% לעומת 2.2% בחודש הקודם ו-2.7% בתחילת השנה. ההאטה בקצב תואמת את ההערכות שלנו, אך בעקבות הצעדים של משרד האוצר נגד המשקיעים שמובילים לצמצום היצע הדירות להשקעה וגלגול חלקי של המיסוי על השוכרים (הרחבה בהמשך), אנו מעלים את התחזית לעלייה של 2.5% בסעיף הדיור ב-12 החודשים הבאים.


בסה"כ, סביבת האינפלציה לא מתרוממת. קצב האינפלציה ללא ההוזלות האדמיניסטרטיביות של הממשלה וללא הדלק עומד על כ-0.4%, דומה לחודש שעבר .

מדד חודש ספטמבר צפוי לרדת ב-0.1%. תחזית האינפלציה ב-12 החודשים הקרובים עומדת על 0.6%. לא צפויה תגובה מיוחדת של בנק ישראל לאינפלציה הנמוכה.


התקררות בשוק הנדל"ן מושפעת מהגורמים בצד ההיצע ובצד הביקושים
מספר רב של נתונים המתייחסים לשוק הנדל"ן התפרסמו בשבוע שעבר. הנתונים הנוגעים לדירות בבעלות הצביעו ברובם על התקררות בשוק זה. מהסקירה של משרד האוצר עלה שברבעון השני ובחודש יולי חלה ירידה בכמות העסקאות בהובלת הירידה במשקל המשקיעים. גידול בהתחלות הבנייה ברבעון השני אחרי שלושה רבעונים של ירידה פועל להתמתנות המחירים בשוק הדיור.

לצד השיפור המתון בצד ההיצע, עלייה בריבית על המשכנתאות מכבידה על הביקושים. הריבית הצמודה הממוצעת למשכנתאות לתקופות של 20-25 עלתה מאמצע 2015 ב-1.3%.

שילוב הנסיבות בצד הביקוש וההיצע צפוי להערכתנו לגרום להמשך התקררות בשוק הדירות בבעלות. התמתנות עליית המחירים תאיץ את ההאטה בשוק. דירות זה כמו המניות- הרבה פחות אנשים רוצים לקנות אותן כשהמחירים לא עולים.

רכישות נטו אפסיות של המשקיעים יחד עם גלגול המס על השוכרים יעלה שכר דירה
האוצר ממשיך להכביד על המשקיעים בשוק הדיור. אחרי עלייה במס רכישה ומס שבח והגבלת מינוף המשכנתאות, האוצר מתכנן צעדים נוספים כגון, מס על מחזיקי יותר משתי דירות, הורדת המינוף למשקיעים מ-50% ל-0%, הנפקת מוצרי השקעה צמודי מדד מחירי הדיור, תחליפיים להשקעה בדירות.

מכלול הצעדים שכבר ננקטו הוביל לכך שבארבעת הרבעונים האחרונים רכישות נטו של המשקיעים (קניות פחות מכירות) היו כמעט אפסיות אחרי תוספת רבעונית ממוצעת של כ-2500 דירות ברבעון מאז 2010. למעשה, היצע הדירות להשכרה לא גדל בשנה האחרונה. הגבלת ההיצע יחד עם המסים שמוטלים על בעלי הדירות להשקעה שבחלקם יתגלגלו על השוכרים, עשויים להוביל להתייקרות בשכר הדירה.


נמשכת חולשה ביצוא

נתוני היצוא ממשיכים להיות לא מעודדים. ללא יצוא התרופות שעלה בשיעור חד בחודשים האחרונים, היצוא התעשייתי ממשיך לרדת. הנקודה המעודדת יכולה להיות שיבוא חומרי הגלם ללא יהלומים וללא הדלק נמצא במגמת שיפור בחודשים האחרונים, אך בינתיים ללא שיפור מקביל ביצוא הסחורות. גם העלייה החדה במדד מנהלי הרכש של בנק הפועלים מ-50.1 בחודש יולי ל-57 באוגוסט עשוי להעיד על שיפור צפוי בתעשייה.

 

מאקרו עולם.

ההערכות הכלכליות של ה-FED בהודעת הריבית צפויות להיות חיוביות
הנתונים הכלכליים בארה"ב בשבוע האחרון היו חלשים. המכירות הקמעונאיות והייצור התעשייתי פספסו את התחזיות, אך לא הצביעו על שינוי משמעותי במגמה השנתית.
מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט עלה מעל התחזית. הקצב השנתי שלו עלה מ-0.8% ל-1.1% ושל מדד הליבה מ-2.2% ל-2.3%.


שווקים.

התשואות הארוכות והדולר משקפים סיכוי גבוה יותר לעליית הריבית מאשר החוזים על הריבית
החוזים על הריבית מגלמים הסתברות נמוכה של כ-20% לאפשרות של עליית הריבית בארה"ב כבר השבוע, אך תשואות האג"ח הארוכות שעלו בצורה יחסית חדה ושערו של הדולר שהתחזק בשבוע שעבר מגלמים סבירות גבוה יותר.

שוק האג"ח, במיוחד האג"ח הארוכות, בבירור מגיבות חזק להתפתחויות האחרונות. מתחילת החודש תשואת האג"ח הממשלתית לשנתיים בארה"ב ירדה ב-0.05%, כאשר תשואת האג"ח ל-10 שנים עלתה ב-0.1% ושל 30 שנה ב-0.2%.


העלייה החדה יחסית בתלילות העקום האמריקאי בחלק הארוך שלו לא אופיינית לתגובה לסיכון של עליית הריבית, אלא לסיכונים אחרים, ארוכי הטווח. סיכונים אלה יכולים לשקף אי הוודאות בקשר לתוואי הריבית העתידי או השפעת הבחירות המתקרבות ובפרט סיכוי הזכייה של טרמפ. המועמד הרפובליקני עלול לפגוע באג"ח הארוכות במספר ערוצים:

1. ע"י החלפת ילן, כפי שהבטיח, כדי לשנות את מדיניות הריבית הנמוכה.
2. בגלל ההגדלה המשמעותית בגירעון הממשל בעקבות הורדת המסים.
3. הורדה מאסיבית של המסים עשויה לגרום לתגובה מאזנת של הבנק המרכזי ע"י העלאת הריבית.
לעלייה בתלילות יש גם השפעות בינלאומיות הקשורות למיצוי היכולת של ה-ECB ו-BOJ. התלילות בחלק הארוך לא עלתה רק בארה"ב, אלא גם ביפן ובאירופה.

 

על רקע סביבת האינפלציה, הפרמיה האינפלציונית בצמודים הארוכים גבוהה מדי
העלייה בתלילות העקום האמריקאי לא גרמה לתגובה דומה בישראל. צריכים לזכור שהעקום הישראלי גם כעת אחרי העלייה בתשואות הארוכות בארה"ב תלול יותר מהאמריקאי בכל חלקיו, למרות שעליית הריבית בישראל אינה על הפרק, במיוחד אחרי הפרסום של מדד המחירים האחרון. 

קיים מתאם חיובי גבוה בין השינוי בפער התשואות ל-10 שנים לבין השינוי בפערי הריביות לטווח הקצר בין ישראל לארה"ב. העמקת הפער השלילי בין הריבית הישראלית לאמריקאית אמורה ללחוץ כלפי מטה על מרווחי האג"ח הארוכות.

המשקיעים נדרשים לשלם פרמיות אינפלציוניות גבוהות משמעותית מתחזית האינפלציה השנתית ומהאינפלציה בפועל באג"ח הצמודות הארוכות כאשר האינפלציה אינה מראה סימני התעוררות.


לבחירות בארה"ב עשויות להיות השפעות חזקות על אפיקי השקעה והסקטורים
הבחירות המתקרבות בארה"ב מתחילות להשפיע יותר ויותר על השווקים. קונצנזוס הדעות מדבר על השפעה שלילית של בחירתו של טרמפ לנשיאות. בטבלה מטה ריכזנו את ההשלכות האפשריות על הסקטורים ואפיקי ההשקעה השונים של כל אחד מהמועמדים בחלוקה ל-"הזוכים" ו-"המפסידים". בעמודה השמאלית מוצגים הענפים שהשפעת שני המועמדים עליהם צפויה להיות דומה.

רשימת הענפים שעשויים להרוויח עם זכייתו של טרמפ ארוכה יותר לא כי מדיניותו הכלכלית טובה יותר, אלא כי היא מבטיחה להיות שונה, להבדיל מקלינטון. דווקא, התגובה הראשונית לבחירתו צפויה להיות שלילית ואפילו מאוד, לפי קונצנזוס הדעות בשווקים.

 

השפעת הבחירות בארה"ב על הסקטורים ואפיקי ההשקעה יכולה להיות חיובית או שלילית. לקריאת הנספח לחץ כאן>>

 

פרטי מכין האנליזה
אלכס זבז'ינסקי, ת.ז 304456437.
מרחוב ששת הימים 30, בני ברק
בעל רישיון משווק השקעות מספר 5411
השכלה- כלכלן
תואר ראשון בכלכלה וניהול – טכניון, חיפה.
תואר שני במנהל עסקים,– אוניברסיטת חיפה.
ניסיון תעסוקתי –  2010 ואילך: כלכלן ראשי- מיטב דש השקעות
2002-2009: אנליסט – בנק לאומי לישראל
פרטי התאגיד המורשה מטעמו פועל מכין האנליזה
מיטב דש ברוקראז' בע"מ.
מרחוב ששת הימים 30, בני ברק. טלפון 03-7903784; פקס: 03-7903818
גילוי נאות מטעם מכין האנליזה
למכין האנליזה לא ידוע על ניגוד עניינים במועד פרסום האנליזה.
גילוי נאות מטעם מיטב דש ברוקראז' בע"מ (להלן: "התאגיד המורשה")
ניתוח זו נועד לשם מסירת מידע בלבד, ובשום אופן אין לראות בה חוות דעת, הצעה, המלצה או יעוץ/שיווק לרכישה ו/או החזקה ו/או מכירה של ניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים המתוארים בה. הסקירה מתבססת על מידע אשר פורסם לציבור, אשר מיטב דש ברוקראז' בע"מ ומיטב דש השקעות בע"מ (לשעבר: דש איפקס הולדינגס בע"מ) מניחים כי הוא מהימן וזאת מבלי שביצעה בדיקות עצמאיות לבירור מהימנות, דיוק ושלמות המידע. המידע המופיע בסקירה זו אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע פוטנציאלי ואינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו. המידע, הפרטים והניתוח המפורטים, לרבות הדעות המובאות, בסקירה זו, עשויים להשתנות ללא מתן הודעה נוספת. סקירה זו היא על דעת הכותבים בלבד ומשקפת את הבנתם ליום כתיבתה. סקירה זו אינה מהווה תחליף, בשום צורה שהיא, לייעוץ/שיווק השקעות המתחשב בנתוניו וצרכיו המיוחדים של כל אדם. מיטב דש ברוקראז' בע"מ וחברות בקבוצת מיטב דש השקעות בע"מ, בעלי מניותיה, עובדיהם ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים, בכל צורה שהיא, לכל נזק ו/או הפסד שייגרם כתוצאה משימוש בסקירה זו, ככל שייגרם כזה, וכן הם אינם יכולים לערוב ו/או להיות אחראים למהימנות, דיוק ושלמות המידע המפורט בסקירה זו. מיטב דש ברוקראז', הנמנית על קבוצת מיטב דש השקעות בע"מ, מבהירה כי היא וחברות אחרות בקבוצה עוסקות, במישרין או בעקיפין באמצעות חברות קשורות, לרבות החברה האם מיטב דש השקעות בע"מ, חברות אחיות וחברות אחרות בקבוצה, בין היתר, במתן שירותי ניהול השקעות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות פנסיה, חיתום ובנקאות השקעות וכתוצאה מכך, למיטב דש ברוקראז', ולחברות אחיות וחברות אחרות בקבוצת מיטב דש השקעות בע"מ ו/או לבעלי עניין למי מבין החברות המפורטות דלעיל ולקוחותיהם, עשוי להיות עניין בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנכללים בסקירה זו, ככל שמפורטים כאלה, מעת לעת, לפני פרסום הסקירה, בזמן פרסומה ולאחר פרסומה. מיטב דש ברוקראז' בע"מ אינה מתחייבת ואין בסקירה זו משום התחייבות להשגת תשואה כלשהי או רווח כלשהו כתוצאה מכל סוג של פעולה בהתאם לאמור בסקירה זו.
סקירה זו הינה רכושה הבלעדי של מיטב דש ברוקראז' בע"מ ואין להעביר לצד ג', להעתיק, לשכפל, לצטט, לפרסם בכל אופן, להדפיס, לצלם, להקליט או להעתיק  את הדוח, באופן מלא או חלקי, מבלי לקבל אישור מראש ובכתב.
1. מיטב דש השקעות בע"מ ו/או תאגיד קשור לה ניהלו הנפקה פרטית / הצעה של ניירות ערך של התאגיד הנסקר במהלך 12 החודשים שקדמו למועד פרסום הסקירה דלעיל.
2. מיטב דש השקעות בע"מ או תאגיד קשור לה קיבלו מהתאגיד הנסקר תמורה מהותית בגין מתן שירותים במהלך 12 החודשים שקדמו למועד הפרסום של הסקירה דלעיל.
3. מיטב דש השקעות בע"מ או תאגיד קשור לה צפויים לקבל תמורה בהיקף מהותי מהתאגיד הנסקר לאחר פרסום הסקירה דלעיל.
4. בעל שליטה בתאגיד הנסקר הינו בעל עניין במיטב דש השקעות בע"מ ו/או חברה קשורה לה.
5. במועד פרסום אנליזה זו, בעל השליטה בתאגיד המורשה מחזיק החזקה מהותית בסוג מסוים של ניירות ערך של התאגיד הנסקר.
6. במועד פרסום עבודת אנליזה זו, או במהלך 30 הימים שקדמו ליום הפרסום, התאגיד המורשה, או למיטב ידיעת התאגיד המורשה, תאגיד קשור לו החזיקו החזקה מהותית, כהגדרתה בחוזר רשות ניירות ערך מיום 18.9.2007, בסוג מסוים של ניירות ערך של התאגיד הנסקר.
עצמאות שיקול הדעת
אני, אלכס זבז'ינסקי, בעל רישיון מספר 5411, מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים ועל התאגיד שהנפיק ניירות ערך אלה.
18-09-2016            זבז'ינסקי אלכס
תאריך פרסום האנליזה

;