28 אוגוסט 2017
אלכס זבז'ינסקי
מאת : אלכס זבז'ינסקי
כלכלן ראשי

הצמיחה במשק מראה סימני האטה

אלכס זבז'ינסקי
28 אוגוסט 2017
מאת: אלכס זבז'ינסקי
כלכלן ראשי

עיקרי הדברים

  • ניכרת האטה בקצב הצמיחה במשק. אנו מעריכים שצמיחת המשק השנה תסתכם בכ-3% ובשנת 2018 ירד קצב הצמיחה לרמה של כ- 2.5%-3.0%.

  • השקל נחלש בכ-4% מול סל המטבעות מאז אמצע יולי ועשוי להוסיף לחצים לעליית המחירים. יחד עם זאת, ההאטה בצריכה בישראל והתחרות מול המסחר באינטרנט יקשו לגלגל את הפיחות על הקונים.

  • פרמיית הסיכון CDS של ישראל ירדה לרמה הנמוכה אי פעם.

  • מחירי המתכות לתעשייה עלו בחדות בהשפעת הירידה בייצור המתכות בסין. לעומת זאת, מחירי הסחורות החקלאיות ירדו בשיעור ניכר מתחילת השנה וצפויות להשפיע על מחירי המזון בישראל בשנה הקרובה.

  • שיעור האבטלה ושיעור ההשתתפות במשק נותרו יחסית יציבים. חלה ירידה בשיעור העובדים במשרות מלאות.

  • ההשקעות במשק האמריקאי ממשיכות לגדול, אך לאחרונה הופיעו סימנים של ירידה בהשקעות בתחום האנרגיה. כמו כן, שוק הנדל"ן למגורים מתמתן וצפוי לגרום להאטה בהשקעות.

  • מכשול תקרת החוב בארה"ב לא צפוי להוביל לחדלות פירעון טכני אך עלול להסב נזק לצמיחה ולהקשות על אישור הרפורמות של הממשל.

  • נאומי הנגידים בג'קסון הול לא כללו מסרים בקשר למדיניות המוניטארית בטווח הקרוב. הנאום של ילן עשוי להוריד את סיכויה להיבחר לכהונה נוספת.

  • המשך התחזקות האירו מקטין סיכוי שה-ECB ייסוג בקרוב מהמדיניות המרחיבה.


מאקרו ישראל

ניכרת התמתנות בקצב הצמיחה במשק
הנתונים המתפרסמים ממשיכים להמחיש שהצמיחה במשק הישראלי התמתנה. ירידה בצמיחה נרשמה בכל המרכיבים גם אם מנטרלים את רכישות הרכבים העונתיות. במבט על הצמיחה הרבעונית מול רבעון מקביל אשתקד קצב הצמיחה ירד ל-3%, לעומת כ-4.5% בסוף שנת 2016. יחד עם זאת, קצב זה לא שונה משמעותית מהממוצע של השנים האחרונות. גם קצב העלייה במדד המשולב שהתפרסם בשבוע האחרון התמתן.

אנו מעריכים שהכוחות שפועלים להאטה בקצב הצמיחה, מעבר לגורמים החד פעמיים כגון רכישות הרכבים וההשקעה במפעל אינטל, כוללים מיצוי פוטנציאל השיפור בשוק העבודה והשפעתו על הצריכה הפרטית, האטה בשוק הנדל"ן והתחזקות השקל בשנים האחרונות.

שורה תחתונה: אנו מעריכים שצמיחת המשק השנה תסתכם בכ-3% ובשנת 2018 ירד קצב הצמיחה לרמה של כ 2.5%-3.0%. 
 
סביבת האינפלציה צפויה להמשיך ולהישאר נמוכה
לאחר פרסום מדד המחירים לחודש יולי השארנו את תחזית האינפלציה ל-12 החודשים ללא שינוי על 0.2%. גם במדד האחרון, כמו בקודם, ההוזלות היו רוחביות ולא התרכזו בסעיף ספציפי אחד. להלן מספר ההתפתחויות האחרונות שעשויות להשפיע על האינפלציה:

השקל נחלש בכ-4% ביחס לסל המטבעות מאז אמצע חודש יולי. הפיחות עשוי לגרום לעליית מחירים אם יתמיד לאורך זמן.

עדות להתעצמות התחרות מצד המסחר האלקטרוני ומהגידול המוגבר ביציאות הישראלים לחו"ל קיבלנו מדו"חות החברות המחזיקות בקניונים. במחצית הראשונה של השנה נרשמה ירידה די חדה בצמיחת פדיונות השוכרים בקניונים, לפי הדוחות של החברות המובילות. התפתחות זו יכולה להסביר הוזלות מוצרי הצריכה השונים ותקשה לגלגל פיחות השקל על הצרכנים.


שיעור האבטלה בקרב גילאי העבודה 25-64 ירד מעט בחודש יולי ובסה"כ נותר יציב בשנה האחרונה, ללא שינוי משמעותי בשיעור ההשתתפות בכוח העבודה. נציין רק שלאחרונה נרשמה ירידה חדה במועסקים במשרה מלאה, מה שאמור להוריד ההכנסה הכוללת של העובדים ועלול להיות סימן להרעה בשוק העבודה בעקבות הצמיחה הנמוכה יחסית במשק. צריך לציין שמצבו של שוק העבודה ולא רק בישראל מתבטא בקושי בנתוני האינפלציה.

שורה תחתונה: אנו רואים סיכוי נמוך יחסית לעלייה משמעותית בסביבת האינפלציה במשק בחודשים הבאים.


מאקרו עולם

מכשול תקרת החוב יגבה מחירים מהמשק האמריקאי
בשבוע שעבר הופיעו דיווחים שהממשל והקונגרס הגיעו לסיכומים לגבי הפרטים העיקריים הקשורים לרפורמה במס. גם היועץ הכלכלי של הנשיא אמר שלהערכתו הרפורמה תאושר עד סוף השנה. בדרך לאישור הרפורמה עומד המכשול של תקרת החוב אליה צפוי להגיע האוצר האמריקאי בין סוף ספטמבר לאמצע אוקטובר.

בנסיבות של זהות מפלגתית בין הנשיא לקונגרס סביר שהממשל האמריקאי לא יגיע לחדלות פירעון טכני, אך בהתנהלות הקיימת בין הממשל לבין הקונגרס ובהתחשב באופי לא צפוי של הנשיא הכל אפשרי.

בכל מקרה, משוכת תקרת החוב זה מכשול מלאכותי ומזיק ועקיפתו גבה מחירים כלכליים מהמשק האמריקאי בשנים האחרונות. הנזק בא לידי ביטוי בקיצוצים בתקציב הממשל, בהשבתת הממשל ובדחיית הרפורמות. גם הפעם הפתרון לא יהיה כנראה חלק וללא תנאים. הוא עלול להאט את הצמיחה, לגרום לדחיית מהלכי ה-FED, להקשות על אישור הרפורמה במס ולפגוע בסנטימנט הצרכני.

שורה תחתונה: הממשל האמריקאי צפוי להתגבר על מכשול תקרת החוב, אך בתהליך אי הוודאות צפויה לגבור והמשק עלול להיפגע.


כלכלת אירופה משתפרת, אך המשך התחזקות האירו יקשה על השיפור ויעכב צעדי ה-ECB
הנתונים הכלכליים באירופה ממשיכים להיות טובים. תוצאות הסקרים הכלכליים מצביעים על המשך שיפור במשק, אך הציפיות לעתיד התמתנו לאחרונה בסקרים שונים. קונצנזוס תחזיות הצמיחה באירופה בשנת 2017 עלה ל-2%, כאשר הקונצנזוס לארה"ב ירד ל-2.1%. מדדי מנהלי הרכש במדינות הגדולות באירופה המשיכו לעלות במגזר התעשייה, אך במגזר השירותים נרשמה ירידה.

התחזקות האירו בחצי השנה האחרונה בשיעור של יותר מ-10% תקשה על המשך הצמיחה המהירה במגזר היצואני האירופאי ויקשה על עלייה באינפלציה. במצב זה הבנק המרכזי האירופאי צפוי לעכב צעדי יציאה מהמדיניות המוניטארית המרחיבה.


שווקים

השווקים הגיבו למה שלא היה בג'קסון הול. ילן הורידה סיכויה לקדנציה נוספת
למרות הציפיות, נאומי נגידי הבנקים המרכזיים של ארה"ב ואירופה בכנס בג'קסון הול בסוף השבוע לא כללו רמזים הקשורים למדיניות המוניטארית בטווח הקרוב.

ילן יצאה בגלוי ובצורה ברורה נגד תוכניות הנשיא  להוריד רגולציה על הבנקים. בכך, פחתו ככל הנראה סיכויה להיבחר שוב לתפקיד הנגידה בפברואר הקרוב. זיהוי מחליפה מוסיף עוד סימן של חוסר וודאות לשווקים בחודשים הקרובים על כל הסימנים הקיימים בקשר למדיניות הכלכלית האמריקאית בעידן הנוכחי.

ירידה חדה בתשואות בישראל
תשואות האג"ח הממשלתיות בשוק המקומי ירדו בחודשים האחרונים בשיעור די חד בהשפעת החדשות בחזית האינפלציה והצמיחה. גם עליית תחזית הדירוג  אשראי של ישראל מניטרלי לחיובי ע"י S&P בתחילת אוגוסט הובילה לירידה בפרמיית הסיכון CDS של ישראל לרמה הנמוכה אי פעם.

 ירידה בתשואת האג"ח השקלית ל-10 שנים בשלושת החודשים האחרונים בשיעור של 0.48% ובחודש האחרון בשיעור של 0.23% הייתה החדה ביותר בהשוואה לכמעט כל המדינות בעולם. עיקר הירידה התחילה מאז פרסום מדד המחירים לחודש יוני שירד בניגוד לציפיות ב-0.7%.

כתוצאה מכך, הפער השלילי בין ישראל לארה"ב ל-10 שנים ירד לכ-0.5%. רק באפריל 2015  נרשם מרווח שלילי גדול יותר.

נשאלת השאלה האם המהלך בתשואות מוצה ויש לבטל את ההמלצה שפרסמנו אחרי ההפתעה במדד המחירים של חודש יוני להארכת המח"מ.

המגמה של ירידת התשואות האחרונה מובלת ע"י "ידיים חזקות". ירידת התשואות נשענת על התפתחויות מאקרו כלכליות בישראל, בעיקר ירידה בצמיחה ובאינפלציה. עליית הריבית בישראל אינה נראית באופק. אנו לא רואים איום מיידי שהפרמטרים הכלכליים במשק המקומי ישתנו ויגרמו לעליית התשואות.

להערכתנו, גם פוטנציאל לעליית תשואות משמעותית בארה"ב מוגבל. הטריגרים הכלכליים והפוליטיים, כפי שציינו לעיל, יוסיפו ללחוץ כלפי מטה על התשואות. האיום של עליית התשואות באירופה פחת אחרי ההתחזקות החדה של האירו.

 
ציפיות האינפלציה נותרו כמעט ללא שינוי למרות שני מדדי המחירים שהפתיעו כלפי מטה
למרות שהסיבה העיקרית לירידה בתשואות הייתה הירידה המפתיעה באינפלציה, ציפיות האינפלציה כמעט לא השתנו מלפני פרסום המדד של חודש יוני, למעט הטווחים הקצרים.

הציפיות מפגינות קשיחות כלפי מטה, למרות שמדד המחירים ללא האנרגיה ירד ב-0.7% בשנה האחרונה, הירידה הגדולה ביותר מאז אפריל  2007.

הציפיות ל-5 ול-10 שנים בישראל גבוהות ממרבית המדינות האירופאיות ונמוכות מארה"ב, זאת למרות שהאינפלציה בפועל בחמש השנים האחרונות בישראל הייתה כמעט הנמוכה ביותר בעולם המערבי.
מבחינה זו, האג"ח השקליות, במיוחד בטווחים הארוכים, עדיין עדיפות ומעניקות פרמייה גבוהה יחסית על סביבת האינפלציה השוררת בישראל.

 

 פרטי מכין האנליזה
אלכס זבז'ינסקי, ת.ז 304456437.
מרחוב ששת הימים 30, בני ברק
בעל רישיון משווק השקעות מספר 5411
השכלה- כלכלן
תואר ראשון בכלכלה וניהול – טכניון, חיפה.
תואר שני במנהל עסקים,– אוניברסיטת חיפה.
ניסיון תעסוקתי –  2010 ואילך: כלכלן ראשי- מיטב דש השקעות
2002-2009: אנליסט – בנק לאומי לישראל
פרטי התאגיד המורשה מטעמו פועל מכין האנליזה
מיטב דש ברוקראז' בע"מ.
מרחוב ששת הימים 30, בני ברק. טלפון 03-7903784; פקס: 03-7903818
גילוי נאות מטעם מכין האנליזה
למכין האנליזה לא ידוע על ניגוד עניינים במועד פרסום האנליזה.
גילוי נאות מטעם מיטב דש ברוקראז' בע"מ (להלן: "התאגיד המורשה")
ניתוח זו נועד לשם מסירת מידע בלבד, ובשום אופן אין לראות בה חוות דעת, הצעה, המלצה או יעוץ/שיווק לרכישה ו/או החזקה ו/או מכירה של ניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים המתוארים בה. הסקירה מתבססת על מידע אשר פורסם לציבור, אשר מיטב דש ברוקראז' בע"מ ומיטב דש השקעות בע"מ (לשעבר: דש איפקס הולדינגס בע"מ) מניחים כי הוא מהימן וזאת מבלי שביצעה בדיקות עצמאיות לבירור מהימנות, דיוק ושלמות המידע. המידע המופיע בסקירה זו אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע פוטנציאלי ואינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו. המידע, הפרטים והניתוח המפורטים, לרבות הדעות המובאות, בסקירה זו, עשויים להשתנות ללא מתן הודעה נוספת. סקירה זו היא על דעת הכותבים בלבד ומשקפת את הבנתם ליום כתיבתה. סקירה זו אינה מהווה תחליף, בשום צורה שהיא, לייעוץ/שיווק השקעות המתחשב בנתוניו וצרכיו המיוחדים של כל אדם. מיטב דש ברוקראז' בע"מ וחברות בקבוצת מיטב דש השקעות בע"מ, בעלי מניותיה, עובדיהם ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים, בכל צורה שהיא, לכל נזק ו/או הפסד שייגרם כתוצאה משימוש בסקירה זו, ככל שייגרם כזה, וכן הם אינם יכולים לערוב ו/או להיות אחראים למהימנות, דיוק ושלמות המידע המפורט בסקירה זו. מיטב דש ברוקראז', הנמנית על קבוצת מיטב דש השקעות בע"מ, מבהירה כי היא וחברות אחרות בקבוצה עוסקות, במישרין או בעקיפין באמצעות חברות קשורות, לרבות החברה האם מיטב דש השקעות בע"מ, חברות אחיות וחברות אחרות בקבוצה, בין היתר, במתן שירותי ניהול השקעות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות פנסיה, חיתום ובנקאות השקעות וכתוצאה מכך, למיטב דש ברוקראז', ולחברות אחיות וחברות אחרות בקבוצת מיטב דש השקעות בע"מ ו/או לבעלי עניין למי מבין החברות המפורטות דלעיל ולקוחותיהם, עשוי להיות עניין בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנכללים בסקירה זו, ככל שמפורטים כאלה, מעת לעת, לפני פרסום הסקירה, בזמן פרסומה ולאחר פרסומה. מיטב דש ברוקראז' בע"מ אינה מתחייבת ואין בסקירה זו משום התחייבות להשגת תשואה כלשהי או רווח כלשהו כתוצאה מכל סוג של פעולה בהתאם לאמור בסקירה זו.
סקירה זו הינה רכושה הבלעדי של מיטב דש ברוקראז' בע"מ ואין להעביר לצד ג', להעתיק, לשכפל, לצטט, לפרסם בכל אופן, להדפיס, לצלם, להקליט או להעתיק  את הדוח, באופן מלא או חלקי, מבלי לקבל אישור מראש ובכתב.
1. מיטב דש השקעות בע"מ ו/או תאגיד קשור לה ניהלו הנפקה פרטית / הצעה של ניירות ערך של התאגיד הנסקר במהלך 12 החודשים שקדמו למועד פרסום הסקירה דלעיל.
2. מיטב דש השקעות בע"מ או תאגיד קשור לה קיבלו מהתאגיד הנסקר תמורה מהותית בגין מתן שירותים במהלך 12 החודשים שקדמו למועד הפרסום של הסקירה דלעיל.
3. מיטב דש השקעות בע"מ או תאגיד קשור לה צפויים לקבל תמורה בהיקף מהותי מהתאגיד הנסקר לאחר פרסום הסקירה דלעיל.
4. בעל שליטה בתאגיד הנסקר הינו בעל עניין במיטב דש השקעות בע"מ ו/או חברה קשורה לה.
5. במועד פרסום אנליזה זו, בעל השליטה בתאגיד המורשה מחזיק החזקה מהותית בסוג מסוים של ניירות ערך של התאגיד הנסקר.
6. במועד פרסום עבודת אנליזה זו, או במהלך 30 הימים שקדמו ליום הפרסום, התאגיד המורשה, או למיטב ידיעת התאגיד המורשה, תאגיד קשור לו החזיקו החזקה מהותית, כהגדרתה בחוזר רשות ניירות ערך מיום 18.9.2007, בסוג מסוים של ניירות ערך של התאגיד הנסקר.
עצמאות שיקול הדעת
אני, אלכס זבז'ינסקי, בעל רישיון מספר 5411, מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים ועל התאגיד שהנפיק ניירות ערך אלה.
27-08-2017           זבז'ינסקי אלכס
תאריך פרסום האנליזה

;