24 נובמבר 2019
אלכס זבז'ינסקי
מאת : אלכס זבז'ינסקי
כלכלן ראשי

תחזית כלכלית לשנת 2020

אלכס זבז'ינסקי
24 נובמבר 2019
מאת: אלכס זבז'ינסקי
כלכלן ראשי

עיקרי הדברים

 • הצמיחה בכלכלה העולמית צפויה להמשיך להתמתן. 

 • כדי שההאטה בכלכלה העולמית תבלם, הכלכלה הסינית, שהייתה הסיבה המקורית להאטה, צריכה להתייצב. בינתיים לא רואים סימנים לכך.

 • הסכם חלקי בין ארה"ב לסין צפוי לשפר סנטימנט, אך ספק שהוא יגרום לחידוש השקעות.

 • גם אי הוודאות הפוליטית בארה"ב תכביד על קבלת החלטות השקעה ע"י החברות.

 • צפויה ירידה ברווחיות החברות האמריקאיות.

 • ה-FED צפוי לחזור להוריד ריבית. המדיניות המרחיבה של הבנקים המרכזיים משפיעה עדיין על השווקים, אך פחות על הכלכלה.

 • הצמיחה בישראל צפויה להאט בהדרגה בהשפעת החולשה ביצוא ובהשקעות. הצריכה הפרטית תתמתן, אך עדיין תהיה העוגן לצמיחה.

 • היעדר ממשלה קבועה בישראל לאורך זמן עלול לפגוע מוחשית בצמיחת המשק.

 • האינפלציה בישראל צפויה להישאר מתונה.

 • השקל צפוי לקבל תמיכה נוספת מיצוא הגז וכניסת ישראל ל-WGBI. יחד עם זאת, עוצמת השקל מוגזמת. אנו צופים יציבות בשערו.

 • בנק ישראל לא צפוי להוריד ריבית מתחת ל-0.1%. אם יזדקק להקלה נוספת יעדיף לרכוש אג"ח.


הכלכלה העולמית לאן?.

דרכי השווקים והכלכלה נפרדו
קצב הצמיחה בכל עשרת הכלכלות הגדולות בעולם ירד בשנתיים האחרונות. אחרי שיפור שנרשם בשנים 2016-17. עיקר ההאטה בצמיחה נרשמה בתעשייה וסחר החוץ. אולם, גם מדד מנהלי הרכש הגלובלי במגזר השירותים ירד השנה. האבטלה עדיין נמוכה, אך קצב הגידול של גיוסי העובדים במדינות המפותחות התחיל לרדת.

למרות ההאטה בצמיחה, הביצועים של אפיקי הסיכון היו השנה בין הטובים  בשנים האחרונות. בדרך כלל, כשמרוויחים במניות, מפסידים באג"ח הממשלתיות, אך לא השנה. שוק האג"ח הממשלתיות הגיב להאטה בצמיחה בצורה קונבנציונאלית ורשם ירידה חדה בתשואות בתמיכת הבנקים המרכזיים שעשו פנייה פרסה ממדיניות מצמצמת למרחיבה.
המשקיעים נהנו מכל העולמות בזמן שהכלכלה נכנסה עמוק יותר להאטה. אולם, קשה להניח שהניתוק בין השווקים לכלכלה ימשך לאורך זמן.


השאלה העיקרית שעומדת היום, האם העולם כעת נמצא בנקודת פיתול לקראת התייצבות ושיפור בצמיחה שתצדיק את ביצועי השווקים או שהשווקים יצטרכו להתאים את עצמם למציאות הכלכלית?


בירור הסיבות להאטה יעזור לבחון האם אנחנו בדרך לצאת ממנה
ההאטה בצמיחה החלה בתחילת 2018. בדיוק אז התחילה התהפכות במדד מנהלי הרכש הגלובלי בתעשייה.

1. הסיבה המקורית להאטה בכלכלה העולמית קשורה לסין. זאת לא הפעם הראשונה שהצמיחה בסין יורדת וגוררת אחריה גם המדינות האחרות. גם ההאטה בכלכלה העולמית בשנת 2015 התחילה מסין. בתרשים 5 ניתן לזהות בבירור (מסומן בקו האדום המקווקו) את הירידה ביצוא לסין ממדינות שונות שהחלה ב-2014 ובסוף 2017.

העובדה שהאטה בסין התחילה לפני מלחמת הסחר, שיזמה ארה"ב מהמחצית הראשונה של 2018, אומרת שהרגיעה במלחמת הסחר לא בהכרח תוביל להתאוששות בכלכלה העולמית.

2. מלחמת הסחר החמירה את ההאטה בעולם בעיקר בגלל הירידה בהשקעות בעקבות עלייה באי הוודאות.

3. העלייה האגרסיבית של ריבית ה-FED בשנת 2018 הוסיפה חול לגלגלי הצמיחה.

4. הסיבה האחרונה לירידה בפעילות, שמתחילה להיות מורגשת רק השנה, הייתה האטה בכלכלה האמריקאית שבשנת 2018 צמחה בקצב גבוה של 2.9%, אך השנה צפויה לרדת לרמה של כ-2.2%.

 
מה צריך לקרות כדי שהמגמה של האטה בצמיחה תתהפך?

 

פרטי מכין האנליזה
אלכס זבז'ינסקי, ת.ז 304456437.
מרחוב ששת הימים 30, בני ברק
בעל רישיון משווק השקעות מספר 5411
השכלה- כלכלן
תואר ראשון בכלכלה וניהול – טכניון, חיפה.
תואר שני במנהל עסקים,– אוניברסיטת חיפה.
ניסיון תעסוקתי –  2010 ואילך: כלכלן ראשי- מיטב דש השקעות
2002-2009: אנליסט – בנק לאומי לישראל
פרטי התאגיד המורשה מטעמו פועל מכין האנליזה
מיטב דש ברוקראז' בע"מ.
מרחוב ששת הימים 30, בני ברק. טלפון 03-7903784; פקס: 03-7903818
גילוי נאות מטעם מכין האנליזה
למכין האנליזה לא ידוע על ניגוד עניינים במועד פרסום האנליזה.
גילוי נאות מטעם מיטב דש ברוקראז' בע"מ (להלן: "התאגיד המורשה")
ניתוח זו נועד לשם מסירת מידע בלבד, ובשום אופן אין לראות בה חוות דעת, הצעה, המלצה או יעוץ/שיווק לרכישה ו/או החזקה ו/או מכירה של ניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים המתוארים בה. הסקירה מתבססת על מידע אשר פורסם לציבור, אשר מיטב דש ברוקראז' בע"מ ומיטב דש השקעות בע"מ (לשעבר: דש איפקס הולדינגס בע"מ) מניחים כי הוא מהימן וזאת מבלי שביצעה בדיקות עצמאיות לבירור מהימנות, דיוק ושלמות המידע. המידע המופיע בסקירה זו אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע פוטנציאלי ואינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו. המידע, הפרטים והניתוח המפורטים, לרבות הדעות המובאות, בסקירה זו, עשויים להשתנות ללא מתן הודעה נוספת. סקירה זו היא על דעת הכותבים בלבד ומשקפת את הבנתם ליום כתיבתה. סקירה זו אינה מהווה תחליף, בשום צורה שהיא, לייעוץ/שיווק השקעות המתחשב בנתוניו וצרכיו המיוחדים של כל אדם. מיטב דש ברוקראז' בע"מ וחברות בקבוצת מיטב דש השקעות בע"מ, בעלי מניותיה, עובדיהם ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים, בכל צורה שהיא, לכל נזק ו/או הפסד שייגרם כתוצאה משימוש בסקירה זו, ככל שייגרם כזה, וכן הם אינם יכולים לערוב ו/או להיות אחראים למהימנות, דיוק ושלמות המידע המפורט בסקירה זו. מיטב דש ברוקראז', הנמנית על קבוצת מיטב דש השקעות בע"מ, מבהירה כי היא וחברות אחרות בקבוצה עוסקות, במישרין או בעקיפין באמצעות חברות קשורות, לרבות החברה האם מיטב דש השקעות בע"מ, חברות אחיות וחברות אחרות בקבוצה, בין היתר, במתן שירותי ניהול השקעות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות פנסיה, חיתום ובנקאות השקעות וכתוצאה מכך, למיטב דש ברוקראז', ולחברות אחיות וחברות אחרות בקבוצת מיטב דש השקעות בע"מ ו/או לבעלי עניין למי מבין החברות המפורטות דלעיל ולקוחותיהם, עשוי להיות עניין בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנכללים בסקירה זו, ככל שמפורטים כאלה, מעת לעת, לפני פרסום הסקירה, בזמן פרסומה ולאחר פרסומה. מיטב דש ברוקראז' בע"מ אינה מתחייבת ואין בסקירה זו משום התחייבות להשגת תשואה כלשהי או רווח כלשהו כתוצאה מכל סוג של פעולה בהתאם לאמור בסקירה זו.
סקירה זו הינה רכושה הבלעדי של מיטב דש ברוקראז' בע"מ ואין להעביר לצד ג', להעתיק, לשכפל, לצטט, לפרסם בכל אופן, להדפיס, לצלם, להקליט או להעתיק  את הדוח, באופן מלא או חלקי, מבלי לקבל אישור מראש ובכתב.
1. מיטב דש השקעות בע"מ ו/או תאגיד קשור לה ניהלו הנפקה פרטית / הצעה של ניירות ערך של התאגיד הנסקר במהלך 12 החודשים שקדמו למועד פרסום הסקירה דלעיל.
2. מיטב דש השקעות בע"מ או תאגיד קשור לה קיבלו מהתאגיד הנסקר תמורה מהותית בגין מתן שירותים במהלך 12 החודשים שקדמו למועד הפרסום של הסקירה דלעיל.
3. מיטב דש השקעות בע"מ או תאגיד קשור לה צפויים לקבל תמורה בהיקף מהותי מהתאגיד הנסקר לאחר פרסום הסקירה דלעיל.
4. בעל שליטה בתאגיד הנסקר הינו בעל עניין במיטב דש השקעות בע"מ ו/או חברה קשורה לה.
5. במועד פרסום אנליזה זו, בעל השליטה בתאגיד המורשה מחזיק החזקה מהותית בסוג מסוים של ניירות ערך של התאגיד הנסקר.
6. במועד פרסום עבודת אנליזה זו, או במהלך 30 הימים שקדמו ליום הפרסום, התאגיד המורשה, או למיטב ידיעת התאגיד המורשה, תאגיד קשור לו החזיקו החזקה מהותית, כהגדרתה בחוזר רשות ניירות ערך מיום 18.9.2007, בסוג מסוים של ניירות ערך של התאגיד הנסקר.
עצמאות שיקול הדעת
אני, אלכס זבז'ינסקי, בעל רישיון מספר 5411, מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים ועל התאגיד שהנפיק ניירות ערך אלה.
24/11/2019            זבז'ינסקי אלכס
 תאריך פרסום האנליזה

;