29 נובמבר 2017
אלכס זבז'ינסקי
מאת : אלכס זבז'ינסקי
כלכלן ראשי

תחזית כלכלית לשנת 2018

אלכס זבז'ינסקי
29 נובמבר 2017
מאת: אלכס זבז'ינסקי
כלכלן ראשי

עיקרי הדברים

 • צמיחת המשק הישראלי ירדה השנה בניגוד למגמה החיובית בעולם. המשק נמצא בשלב מאוחר של מחזור העסקים שמתאפיין בהאטה בצמיחה בעקבות עצירה בשוק הנדל"ן, הגעה לתעסוקה מלאה, עלייה במינוף הצרכן והתחזקות השקל. הצריכה הפרטית תמשיך להתמתן, למרות השיפור המשמעותי במצב הפיננסי של הצרכנים בשנים האחרונות.

 • שוק הנדל"ן צפוי להמשיך ולהתקרר מבחינת כמות העסקאות ועצירה של עליות המחירים. ההתפתחות בשוק הנדל"ן מהווה את הסיכון המשמעותי לצמיחה במשק.

 • צמיחת היצוא תלויה בהתפתחות הסחר בעולם, אך התחזקות השקל בשנתיים האחרונות תכביד על היצוא הישראלי, במיוחד על יצוא הסחורות.

 • האינפלציה במשק צפויה להישאר מתונה. למרות האינפלציה האפסית בישראל, רמת המחירים במוצרים הסחירים אף התרחקה מחו"ל.

 • לבנק ישראל יש סיכוי גדול להגיע להאטה/מיתון הבא עם ריבית אפסית.

 • גביית המסים צפויה לרדת ב-2018 לעומת השנה. הממשלה צפויה לעמוד ביעד הגירעון, אך היא לא תיישם מתווה להפחתת הגירעון בשנים 2019-20.

 • היקף הכספים הנכנסים לאפיקי חיסכון ארוך טווח בישראל צפוי להגיע השנה לכמעט ל-60 מיליארד ₪ ולהמשיך לתמוך בשוק המקומי.

 • התחזקות השקל בשנים האחרונות הייתה חריגה ולא מוסברת בפרמטרים הכלכליים. הסיכוי לפניה ב-2018 עלה.

 • בלי הרפורמה במס, צמיחת המשק האמריקאי צפויה להימשך בקצב מתון בשנת 2018 ולהגיע "לנחיתה רכה". עם הרפורמה, סוף מחזור העסקים צפוי להידחות לשנים 2019-2020, אך להיות עוצמתי יותר.

 • ריבית ה-FED תגיע לגובה של 2.0%-2.5% עד סוף שנת 2018.

 • המשק האירופאי צפוי להמשיך במומנטום חיובי גם בשנת 2018 אומנם בקצב מעט מתון יותר. ה-ECB עשוי לזרז יציאה מהמדיניות המוניטארית האגרסיבית שלו.

 • חלק מהמגמות שתמכו בביצועים עודפים בשווקים המתעוררים השנה עשויים להשתנות בשנה הקרובה.

 • מחירים נמוכים, רווחים גדולים – זה המודל לפיו פועלת המהפכה הטכנולוגית שחודרת ליותר ענפים ויכולה להצדיק את המכפילים הגבוהים. התנודתיות הנמוכה בשווקים זאת לא רק שאננות, אלא גם תוצאה של וודאות כלכלית גבוהה יותר.


הכלכלה העולמית לאן?

2017  תיזכר כאחת השנים נטולות זעזועים פוליטיים, כלכליים ופיננסיים, לפחות עד עכשיו. הסיכונים הפוליטיים באירופה לא התממשו. הנשיא טראמפ המשיך לשלוח ציוצים, אך לא ממש הזיק. התחזיות הכלכליות סוף-סוף התחילו להשתפר. המשקיעים לא הפסידו כמעט באף אפיק.

הצמיחה הכלכלית לא רק השתפרה היא גם הפכה למאוזנת יותר. מצמיחה מובלת ע"י הצריכה הפרטית להובלה ע"י הייצור התעשייתי וההשקעות. קצב הצמיחה בהשקעות במדינות המתפתחות והמפותחות עלה והשיג את הצריכה הפרטית. גידול בהשקעות מבטא עלייה באופטימיות של המגזר העסקי ומגדיל פוטנציאל לצמיחה עתידית. הוא גם תגובה לשוק עבודה מהודק יותר.

 

להמשך קריאת הסקירה המלאה לחצו כאן >>

 


פרטי מכין האנליזה
אלכס זבז'ינסקי, ת.ז 304456437.
מרחוב ששת הימים 30, בני ברק
בעל רישיון משווק השקעות מספר 5411
השכלה- כלכלן
תואר ראשון בכלכלה וניהול – טכניון, חיפה.
תואר שני במנהל עסקים,– אוניברסיטת חיפה.
ניסיון תעסוקתי –  2010 ואילך: כלכלן ראשי- מיטב דש השקעות
2002-2009: אנליסט – בנק לאומי לישראל
פרטי התאגיד המורשה מטעמו פועל מכין האנליזה
מיטב דש ברוקראז' בע"מ.
מרחוב ששת הימים 30, בני ברק. טלפון 03-7903784; פקס: 03-7903818
גילוי נאות מטעם מכין האנליזה
למכין האנליזה לא ידוע על ניגוד עניינים במועד פרסום האנליזה.
גילוי נאות מטעם מיטב דש ברוקראז' בע"מ (להלן: "התאגיד המורשה")
ניתוח זו נועד לשם מסירת מידע בלבד, ובשום אופן אין לראות בה חוות דעת, הצעה, המלצה או יעוץ/שיווק לרכישה ו/או החזקה ו/או מכירה של ניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים המתוארים בה. הסקירה מתבססת על מידע אשר פורסם לציבור, אשר מיטב דש ברוקראז' בע"מ ומיטב דש השקעות בע"מ (לשעבר: דש איפקס הולדינגס בע"מ) מניחים כי הוא מהימן וזאת מבלי שביצעה בדיקות עצמאיות לבירור מהימנות, דיוק ושלמות המידע. המידע המופיע בסקירה זו אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע פוטנציאלי ואינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו. המידע, הפרטים והניתוח המפורטים, לרבות הדעות המובאות, בסקירה זו, עשויים להשתנות ללא מתן הודעה נוספת. סקירה זו היא על דעת הכותבים בלבד ומשקפת את הבנתם ליום כתיבתה. סקירה זו אינה מהווה תחליף, בשום צורה שהיא, לייעוץ/שיווק השקעות המתחשב בנתוניו וצרכיו המיוחדים של כל אדם. מיטב דש ברוקראז' בע"מ וחברות בקבוצת מיטב דש השקעות בע"מ, בעלי מניותיה, עובדיהם ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים, בכל צורה שהיא, לכל נזק ו/או הפסד שייגרם כתוצאה משימוש בסקירה זו, ככל שייגרם כזה, וכן הם אינם יכולים לערוב ו/או להיות אחראים למהימנות, דיוק ושלמות המידע המפורט בסקירה זו. מיטב דש ברוקראז', הנמנית על קבוצת מיטב דש השקעות בע"מ, מבהירה כי היא וחברות אחרות בקבוצה עוסקות, במישרין או בעקיפין באמצעות חברות קשורות, לרבות החברה האם מיטב דש השקעות בע"מ, חברות אחיות וחברות אחרות בקבוצה, בין היתר, במתן שירותי ניהול השקעות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות פנסיה, חיתום ובנקאות השקעות וכתוצאה מכך, למיטב דש ברוקראז', ולחברות אחיות וחברות אחרות בקבוצת מיטב דש השקעות בע"מ ו/או לבעלי עניין למי מבין החברות המפורטות דלעיל ולקוחותיהם, עשוי להיות עניין בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנכללים בסקירה זו, ככל שמפורטים כאלה, מעת לעת, לפני פרסום הסקירה, בזמן פרסומה ולאחר פרסומה. מיטב דש ברוקראז' בע"מ אינה מתחייבת ואין בסקירה זו משום התחייבות להשגת תשואה כלשהי או רווח כלשהו כתוצאה מכל סוג של פעולה בהתאם לאמור בסקירה זו.
סקירה זו הינה רכושה הבלעדי של מיטב דש ברוקראז' בע"מ ואין להעביר לצד ג', להעתיק, לשכפל, לצטט, לפרסם בכל אופן, להדפיס, לצלם, להקליט או להעתיק  את הדוח, באופן מלא או חלקי, מבלי לקבל אישור מראש ובכתב.
1. מיטב דש השקעות בע"מ ו/או תאגיד קשור לה ניהלו הנפקה פרטית / הצעה של ניירות ערך של התאגיד הנסקר במהלך 12 החודשים שקדמו למועד פרסום הסקירה דלעיל.
2. מיטב דש השקעות בע"מ או תאגיד קשור לה קיבלו מהתאגיד הנסקר תמורה מהותית בגין מתן שירותים במהלך 12 החודשים שקדמו למועד הפרסום של הסקירה דלעיל.
3. מיטב דש השקעות בע"מ או תאגיד קשור לה צפויים לקבל תמורה בהיקף מהותי מהתאגיד הנסקר לאחר פרסום הסקירה דלעיל.
4. בעל שליטה בתאגיד הנסקר הינו בעל עניין במיטב דש השקעות בע"מ ו/או חברה קשורה לה.
5. במועד פרסום אנליזה זו, בעל השליטה בתאגיד המורשה מחזיק החזקה מהותית בסוג מסוים של ניירות ערך של התאגיד הנסקר.
6. במועד פרסום עבודת אנליזה זו, או במהלך 30 הימים שקדמו ליום הפרסום, התאגיד המורשה, או למיטב ידיעת התאגיד המורשה, תאגיד קשור לו החזיקו החזקה מהותית, כהגדרתה בחוזר רשות ניירות ערך מיום 18.9.2007, בסוג מסוים של ניירות ערך של התאגיד הנסקר.
עצמאות שיקול הדעת
אני, אלכס זבז'ינסקי, בעל רישיון מספר 5411, מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים ועל התאגיד שהנפיק ניירות ערך אלה.
19/11/2017            זבז'ינסקי אלכס
 תאריך פרסום האנליזה

;