12 מרץ 2018
אלכס זבז'ינסקי
מאת : אלכס זבז'ינסקי
כלכלן ראשי

לסין וארה"ב יש דרך למנוע מלחמת הסחר

אלכס זבז'ינסקי
12 מרץ 2018
מאת: אלכס זבז'ינסקי
כלכלן ראשי


עיקרי הדברים

 • מתגברים הסימנים במשק הישראלי המעידים על היחלשות הצריכה הפרטית. מסירות הרכבים בחודשיים הראשונים של השנה ירדו לראשונה מאז 2012.

 • קצב הגידול באשראי הצרכני ממשיך להתמתן.

 • קצב הגידול בשכר הממוצע במשק ירד בחודשים האחרונים.

 • סקר הערכת מגמות בעסקים במשק מצביע על האטה בקצב השיפור לעומת אשתקד.

 • הכוחות הפועלים להתחזקות השקל ממשיכים להיות יציבים, כפי שעולה ממאזן התשלומים של ישראל לרבעון הרביעי. בנק ישראל הוריד קצב רכישות המט"ח בחודש מרץ והשקל שוב היה בין המטבעות החזקים.

 • שוק העבודה האמריקאי הציג דו"ח תעסוקה חזק מאוד. להערכתנו, זה רק עניין של זמן עד ששוב נראה התגברות בקצב עליית השכר.

 • הסימנים המוקדמים במשק האמריקאי מראים שהאינפלציה נמצאת בעלייה.

 • הדו"ח הפיננסי הרבעוני של ארה"ב משקף שהמצב הפיננסי של משקי הבית השתפר משמעותית בהשוואה לעבר. מצב החברות חלש הרבה יותר.

 • הסבב הנוכחי של מלחמת הסחר עלול להחריף בשבועות הקרובים. יחד עם זאת, קיימים סימנים שסין וארה"ב יכולות למצוא מוצא שישרת את שתי המדינות.

 • הגידול ביחס החוב לתוצר בסין התמתן, בעיקר של הסקטור העסקי, מה שמקטין את הסיכון הפיננסי בכלכלת המדינה.

 • חלק מהבנקים המרכזיים בעולם שידרו בשבוע שעבר שההתקדמות ליציאה מהמדיניות המרחיבה תהיה איטית.

 

מאקרו ישראל.

האטה בשוק הרכבים. האטה בצמיחת האשראי הצרכני
מצטברים הסימנים המעידים על היחלשות הצמיחה במשק  ובפרט בצריכה הפרטית. לראשונה מאז 2012, נרשמה ירידה במסירות כלי רכב חדשים בחודשים ינואר-פברואר לעומת אשתקד. הירידה נובעת בין יתר מהגבלות שהטילו הבנקים על האשראי לרכישת רכבים בעידודו של בנק ישראל ומשיקולי הבנקים עצמם.

קצב הגידול השנתי באשראי הבנקאי שלא לדיור ירד מכ-6% בתחילת שנת 2017 לכ-2.5% בסוף השנה. צריך לציין שמגמת ההאטה במשכנתאות התהפכה בשליש האחרון של השנה.

התמתנות בקצב הגידול של השכר הממוצע ובכמות המשרות
קצב הגידול של משרות שכיר במשק התמתן בשנת 2017. בשנה שעברה התווספו כ-60 אלף משרות שכיר חדשות, לעומת כ-90 אלף בשנה הקודמת. במקביל, חלה האטה בקצב הגידול בשכר הממוצע במחצית השנייה של 2017. האטה יותר משמעותית נרשמה בקצב הגידול השנתי בסך השכר במשק שהוא הנתון החשוב ביותר מבחינת ההשפעה על הביקושים.

סקר הערכת מגמות בעסקים מצביע על התמתנות בשיפור בפעילות המשק
סקר הערכת מגמות בעסקים מצביע על האטה מסוימת בקצב השיפור בפעילות המשק. נתוני הסקר אינם מנכים עונתיות. לכן, בחנו התוצאות לעומת התקופה המקבילה אשתקד. לפי השינוי בציון המאזן הכולל, ניכרת האטה בקצב השיפור הן בהערכת העסקים של פעילותם הנוכחית והן בציפיות לעתיד.

מאזן התשלומים ממשיך להציג תמונה שתומכת בשקל. ירידה ברכישות המט"ח ע"י בנק ישראל הפסיקה מומנטום הפיחות
העודף בחשבון השוטף של מאזן התשלומים נותר די יציב לאורך כל שנת 2017 ברמה של כ-2.6 מיליארד דולר לרבעון. ההשקעות הישירות בישראל עלו, כנראה בגלל עסקת מובילאי, אך הן קוזזו ע"י משיכת השקעות אחרות מישראל.

בסה"כ, לא חל שינוי משמעותי בכוחות הפועלים להתחזקות השקל. בנק ישראל הוריד בחדות רכישות המט"ח מ-1.8 מיליארד דולר בינואר לכ-0.3 בלבד בחודש פברואר. השקל שוב היה בין המטבעות החזקים בחודש האחרון. לדעתנו, אילו בנק ישראל היה ממשיך בקצב הרכישות של חודש ינואר, פיחות השקל היה עשוי להוציא את הספקולנטים מהשוק מה שדווקא היה מקטין צורך בהתערבויות של בנק ישראל בהמשך.

הבעייתיות של השקל החזק מתחדדת נוכח המאמצים למשיכת ההשקעות לישראל בסקטור הטכנולוגיה על רקע רפורמת המס בארה"ב.

שורה תחתונה: סימני חולשה בפעילות המשק במיוחד של הצריכה הפרטית צפויים להשפיע על קצב האינפלציה. בנק ישראל יתקשה בתנאים אלו להעלות את הריבית. קיים סיכוי נמוך שהגירעון גם השנה יהיה מתחת ליעד.

 

מאקרו עולם.

שוק העבודה האמריקאי חם מאוד
נתוני שוק העבודה האמריקאי לחודש פברואר סיפקו מאזן עדין. מצד אחד, מספר המשרות עלה בצורה חדה. מצד שני ,עלייה בשיעור האבטלה מ-4.0% ל-4.1% תוך עלייה בשיעור ההשתתפות והתקררות בקצב עליית השכר מ-2.9% ל-2.6% מצביעים שהכלכלה האמריקאית לא במצב של התחממות יתר. הנתונים אומנם דחפו תשואות האג"ח למעלה אבל לא באופן מופרז, כך שגם שוק המניות היה יכול לחגוג בלי להיבהל יותר מדי מלחצי האינפלציה.

למרות שקצב עליית השכר התמתן, הלחצים לעליית השכר במשק האמריקאי ממשיכים להתגבר. ב"ספר הבז'" האחרון שהתפרסם בשבוע שעבר זה צוין בצורה מפורשת מאוד. לא בכל הענפים עליית השכר מאיצה. קצב עליית השכר עלה משמעותית בענפי הבנייה, התחבורה והאחסנה, המידע והתעשייה. ביתר הענפים הקצב נותר יציב או אף ירד בחודשים האחרונים.

בסה"כ, דו"ח התעסוקה האחרון תומך בעליית הריבית ומעלה סיכון של עליית התשואות. במשק בו למרות האבטלה הנמוכה העסקים מגייסים כל כך הרבה עובדים חדשים, האצה בעליית השכר זה רק עניין של זמן.

הרגיעה מדו"ח התעסוקה עשויה להיות רק פסק זמן קצר לקראת פרסום מדד המחירים ב-13/3. האינדיקאטורים השונים כגון סקרי ה-FED לגבי המחירים שגובות החברות  או סקר העסקים הקטנים מצביעים שהמחירים במשק האמריקאי נמצאים בעלייה.

שורה תחתונה: הנתונים בארה"ב משקפים סיכון גבוה להמשך עליית התשואות ולהשפעה שלילית על שוק המניות.

 

גידול החוב בסין התמתן. הסיכון הפיננסי פחת מעט
בסין התפרסמו נתונים המתייחסים לסך החובות של המגזרים השונים בשנת 2017. היחס בין סך החובות לתוצר המשיך אומנם לעלות מ-258% ב-2016 ל-267%, אך בקצב איטי יותר מאשר בשנים הקודמות. ההאטה בקצב הגידול נובעת מבלימת הגידול המהיר בחוב המגזר העסקי לאחר עלייה מהירה לאורך השנים האחרונות. לעומת זאת, ניכרת האצה ביחס החוב של משקי הבית.

מצב זה משקף מאמצי השלטונות להורדת הסיכון הפיננסי במדינה אשר צפויים להימשך גם השנה, כפי שהודיעו לאחרונה המנהיגים במדינה. גם התוכניות לאפשר ליברליזציה רחבה יותר של המשק הסיני ופתיחתו כלפי חוץ, עליהם דיבר נגיד הבנק המרכזי היוצא, מעידות שהסיכון הפיננסי בסין קטן.

שורה תחתונה: אנחנו הצבענו בתחזית השנתית על הסיכון הפיננסי בסין כסיכון כלכלי השני בחשיבותו בשנת 2018 אחרי הסיכון של התחממות יתר במשק האמריקאי. נראה, שחומרתו של סיכון זה פחתה מעט להבדיל מחומרתו של הסיכון הקשור לכלכלת ארה"ב.

 

שווקים.

הסיכונים של מלחמת הסחר לא פחתו, אך יש סיכוי למציאת הפתרונות שיספקו את כל הצדדים
השווקים קיבלו בהקלה את חתימת הצו הנשיאותי בארה"ב להטלת המכסים על יבוא פלדה ואלומיניום. לכאורה, זה היה פחות חמור ממה שדובר תחילה. קנדה ומקסיקו קיבלו פטור ולבני ברית האחרים של ארה"ב הוצע לנהל מו"מ על הפטור בשבועות הקרובים. אולם, זה לא אומר שהסיכונים נותרו מאחור.

מי שעומד על הכוונת של הנשיא האמריקאי זאת סין שאחראית על כשני שליש מהגירעון המסחרי של ארה"ב. סין השמיעה בשבוע שעבר הזהרה שתגן על האינטרסים שלה, מה שעלול להחריף את המשבר כבר בקרוב. יתכן גם שהמו"מ לגבי הפטור מההיטל עם בעלי הברית של ארה"ב לא יבשיל לידי הסכם, מה שיתגלגל לסדרה של תגובות נגד שעלולה לצאת מכלל שליטה.

יחד עם זאת, יש לדעתנו שני סימנים שסין וארה"ב עשויים למצוא מכנה משותף:

1. הסכמת צפון קוריאה לנהל מו"מ ישיר עם ארה"ב עשויה להיות התוצאה של שיתוף פעולה סיני-אמריקאי.
2. בשבוע שעבר שמענו דבריו של נגיד הבנק המרכזי הסיני היוצא לגבי הכוונות לנהל מדיניות פתוחה יותר של ניהול תנועות הון מסין ואליה. כדי שהסינים יוכלו לשחרר תנועות הון הם צריכים להבטיח שבריחת הכספים מסין לא תגרום לפיחות מהיר מדי של המטבע.

הסרת המגבלות על תנועות הון מתרחשת בד"כ במקביל עם הרחבת האפשרויות להשקעות הזרות. הן יכולות לאזן את הלחצים של הכספים היוצאים מסין לפיחות המטבע הסיני. במקרה זה, ארה"ב תוכל ליהנות מגידול בהשקעותיה בסין ולסינים יתאפשר לנהל משק פתוח יותר.

שורה תחתונה: בפני הממשל האמריקאי עומדת מטרה להגיע להישג בתחום סחר החוץ, גם אם הוא יהיה בעיקר תודעתי, בלי לסכן את הכלכלה שלהם. יתכן שימצא למטרה זו מכנה משותף עם האינטרסים של הסינים.  יחד עם זאת, התקופה הקרובה יכולה להיות מסוכנת. איומים פומביים עלולים להוביל לטעויות בתגובות ולהחרפת המצב.

 


תפקוד השווקים בסבב האחרון של מלחמת הסחר הראה איך כדאי להיערך לסבב הבא

 • הדולר התחזק כמעט מול כל המטבעות במהלך האירועים. למרות שארה"ב פותחת חזית מול כל עולם, הדולר עדיין נתפס כחוף מבטחים.

 • תשואות האג"ח ירדו בתגובה להחרפת האימים, אך ציפיות האינפלציה עלו. בהתחשב בהתחזקות הדולר האג"ח האמריקאיות ובמיוחד הצמודות הם הנכס שצפוי לספק הגנה מפני החרפת מלחמת הסחר, לפחות בשלב הראשון.

 • ירידות השערים בשוקי המניות מחוץ לארה"ב היו בדרך כלל חזקות יותר מאשר בבורסה האמריקאית. יחד עם זאת, השווקים עדיין לא חוו השלכת הסנקציות הנגדיות ע"י המדינות האחרות מול ארה"ב (לדוגמה של סין). כך שבינתיים לא ברור האם שוק המניות האמריקאי תהיה תשובה עדיפה על פני השווקים האחרים להחרפת מלחמת הסחר.

 • הסקטורים החלשים ביותר בתקופת ההחרפה כללו בעיקר סקטור התעשייה והמסחר הקמעונאי.

 • מנגד, בלטו לטובה יחסית המניות בסקטור הטכנולוגיה, חברות הנדל"ן והמניות בסקטור הפיננסי.

 • מחיר הזהב ירד, כך שלא נראה שהוא מהווה הגנה אולטימטיבית מפני הטלטלה בשווקים בסבב הבא של מלחמת הסחר.

 

פרטי מכין האנליזה
אלכס זבז'ינסקי, ת.ז 304456437.
מרחוב ששת הימים 30, בני ברק
בעל רישיון משווק השקעות מספר 5411
השכלה- כלכלן
תואר ראשון בכלכלה וניהול – טכניון, חיפה.
תואר שני במנהל עסקים,– אוניברסיטת חיפה.
ניסיון תעסוקתי –  2010 ואילך: כלכלן ראשי- מיטב דש השקעות
2002-2009: אנליסט – בנק לאומי לישראל
פרטי התאגיד המורשה מטעמו פועל מכין האנליזה
מיטב דש ניהול תיקים בע"מ.
מרחוב ששת הימים 30, בני ברק. טלפון 03-7903784; פקס: 03-7903818
גילוי נאות מטעם מכין האנליזה
למכין האנליזה לא ידוע על ניגוד עניינים במועד פרסום האנליזה.
גילוי נאות מטעם מיטב דש ברוקראז' בע"מ (להלן: "התאגיד המורשה")
ניתוח זו נועד לשם מסירת מידע בלבד, ובשום אופן אין לראות בה חוות דעת, הצעה, המלצה או יעוץ/שיווק לרכישה ו/או החזקה ו/או מכירה של ניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים המתוארים בה. הסקירה מתבססת על מידע אשר פורסם לציבור, אשר מיטב דש ברוקראז' בע"מ ומיטב דש השקעות בע"מ (לשעבר: דש איפקס הולדינגס בע"מ) מניחים כי הוא מהימן וזאת מבלי שביצעה בדיקות עצמאיות לבירור מהימנות, דיוק ושלמות המידע. המידע המופיע בסקירה זו אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע פוטנציאלי ואינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו. המידע, הפרטים והניתוח המפורטים, לרבות הדעות המובאות, בסקירה זו, עשויים להשתנות ללא מתן הודעה נוספת. סקירה זו היא על דעת הכותבים בלבד ומשקפת את הבנתם ליום כתיבתה. סקירה זו אינה מהווה תחליף, בשום צורה שהיא, לייעוץ/שיווק השקעות המתחשב בנתוניו וצרכיו המיוחדים של כל אדם. מיטב דש ברוקראז' בע"מ וחברות בקבוצת מיטב דש השקעות בע"מ, בעלי מניותיה, עובדיהם ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים, בכל צורה שהיא, לכל נזק ו/או הפסד שייגרם כתוצאה משימוש בסקירה זו, ככל שייגרם כזה, וכן הם אינם יכולים לערוב ו/או להיות אחראים למהימנות, דיוק ושלמות המידע המפורט בסקירה זו. מיטב דש ברוקראז', הנמנית על קבוצת מיטב דש השקעות בע"מ, מבהירה כי היא וחברות אחרות בקבוצה עוסקות, במישרין או בעקיפין באמצעות חברות קשורות, לרבות החברה האם מיטב דש השקעות בע"מ, חברות אחיות וחברות אחרות בקבוצה, בין היתר, במתן שירותי ניהול השקעות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות פנסיה, חיתום ובנקאות השקעות וכתוצאה מכך, למיטב דש ברוקראז', ולחברות אחיות וחברות אחרות בקבוצת מיטב דש השקעות בע"מ ו/או לבעלי עניין למי מבין החברות המפורטות דלעיל ולקוחותיהם, עשוי להיות עניין בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנכללים בסקירה זו, ככל שמפורטים כאלה, מעת לעת, לפני פרסום הסקירה, בזמן פרסומה ולאחר פרסומה. מיטב דש ברוקראז' בע"מ אינה מתחייבת ואין בסקירה זו משום התחייבות להשגת תשואה כלשהי או רווח כלשהו כתוצאה מכל סוג של פעולה בהתאם לאמור בסקירה זו.
סקירה זו הינה רכושה הבלעדי של מיטב דש ברוקראז' בע"מ ואין להעביר לצד ג', להעתיק, לשכפל, לצטט, לפרסם בכל אופן, להדפיס, לצלם, להקליט או להעתיק  את הדוח, באופן מלא או חלקי, מבלי לקבל אישור מראש ובכתב.
1. מיטב דש השקעות בע"מ ו/או תאגיד קשור לה ניהלו הנפקה פרטית / הצעה של ניירות ערך של התאגיד הנסקר במהלך 12 החודשים שקדמו למועד פרסום הסקירה דלעיל.
2. מיטב דש השקעות בע"מ או תאגיד קשור לה קיבלו מהתאגיד הנסקר תמורה מהותית בגין מתן שירותים במהלך 12 החודשים שקדמו למועד הפרסום של הסקירה דלעיל.
3. מיטב דש השקעות בע"מ או תאגיד קשור לה צפויים לקבל תמורה בהיקף מהותי מהתאגיד הנסקר לאחר פרסום הסקירה דלעיל.
4. בעל שליטה בתאגיד הנסקר הינו בעל עניין במיטב דש השקעות בע"מ ו/או חברה קשורה לה.
5. במועד פרסום אנליזה זו, בעל השליטה בתאגיד המורשה מחזיק החזקה מהותית בסוג מסוים של ניירות ערך של התאגיד הנסקר.
6. במועד פרסום עבודת אנליזה זו, או במהלך 30 הימים שקדמו ליום הפרסום, התאגיד המורשה, או למיטב ידיעת התאגיד המורשה, תאגיד קשור לו החזיקו החזקה מהותית, כהגדרתה בחוזר רשות ניירות ערך מיום 18.9.2007, בסוג מסוים של ניירות ערך של התאגיד הנסקר.
עצמאות שיקול הדעת
אני, אלכס זבז'ינסקי, בעל רישיון מספר 5411, מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים ועל התאגיד שהנפיק ניירות ערך אלה.
11-03-2018            זבז'ינסקי אלכס
תאריך פרסום האנליזה

;