10 אפריל 2022
אלכס זבז'ינסקי
מאת : אלכס זבז'ינסקי
כלכלן ראשי

בנק ישראל יוצא למתקפה נגד האינפלציה

אלכס זבז'ינסקי
10 אפריל 2022
מאת: אלכס זבז'ינסקי
כלכלן ראשי

לסקירה המלאה שכוללת גרפים ותרשימים, לחצו כאן.

עיקרי הדברים  

 • הנתונים תומכים בעליית ריבית ל-0.5% השבוע ע"י בנק ישראל.
 • על רקע עלייה בציפיות לעליית מחירים בסקר הערכת המגמות בעסקים, לא הורדנו תחזית האינפלציה השנתית, למרות הפחתת הבלו על הדלק.
 • שוק העבודה בישראל ממשיך להתחמם. יתכן ששיעור האבטלה במרץ ירד לרמה הנמוכה אי פעם.
 • מתגבר הסיכון בכלכלה הסינית.
 • ה-ECB צפוי להודיע השבוע על התפנית במדיניותו.
 • היקף ההידוק המוניטארי בארה"ב בשנה הקרובה עשוי להיות הגדול ביותר מאז שנות ה-80.
 • לא ברור עד כמה צמצום מאזן ה-FED משמעותי מבחינת השפעתו על ביצועי האפיקים השונים, אך השפעתו המשולבת עם הכוחות האחרים צפויה לרסן תנאים פיננסיים.
 • הביצועים הסקטוריאליים בשוק המניות האמריקאי משקפים האטה צפויה בפעילות הכלכלית.

 

ישראל.

ציפיות גבוהות של העסקים לפעילות ולעליית מחירים

לפי סקר הערכת המגמות בעסקים, פעילות החברות ממשיכה לצמוח. מאזני הנטו על מצב החברות בחודש מרץ חיוביים בדומה לחודש קודם.

 • צפי החברות לפעילות בשלושת החודשים הקרובים עלה לשיא מאז תחילת הסקר.
 • הסקר מצביע על התחזקות משמעותית בציפיות החברות לעליית מחירים. ציפיות האינפלציה של העסקים הגיעו לרמה הגבוהה מאז תחילת הסקר. אחוז החברות שצופות שמחירי המכירה שלהן יעלו או יעלו מאוד באופן יחסי לעונה, עלה לשיא בענף המסחר הקמעונאי והתעשייה והגיע קרוב לשיא בענף השירותים.
 • הסקר ממשיך להצביע על מגבלה חמורה של מחסור בעובדים. למעט ענף הבנייה, ביתר הענפים חומרת המחסור בעובדים קרובה לשיא.
 • גם מחסור בחומרי גלם, מכונות וציוד ממשיך להיות חמור, במיוחד בענף התעשייה והבנייה.

 

 

שוק העבודה ממשיך להתחמם

 • לפי נתוני שוק העבודה, במחצית הראשונה של חודש מרץ שיעור האבטלה ירד לרמה הנמוכה אי פעם של 3.2%. כפי שציינו לעיל, סקר המגמות בעסקים מצביע על המשך מחסור בעובדים.
 • מספר המשרות במשק המשיך לגדול גם בחודש ינואר, למרות התפרצות האומיקרון. סך המשרות עדיין לא חזר לקו המגמה.
 • השכר הממוצע במשק ממשיך לצמוח מעל המגמה. לאור הירידה באבטלה לרמות הנמוכות אי פעם, צפויה האצה בעליית שכר. במיוחד עלה השכר בענפים בעלי רמות שכר גבוהות. ככל הנראה, מרבית המובטלים מתמודדים על מקומות עבודה בשכר נמוך.
 • סך השכר במשק, שמשפיע על כלל הביקושים כבר עלה מעל המגמה וממשיך לצמוח במהירות.

 

 

הנתונים תומכים בעליית ריבית ל-0.5%

כמעט כל הנתונים וההתפתחויות האחרונות תומכים בעליית ריבית מהירה של בנק ישראל:

 • מדד המחירים של חודש מרץ שוב הפתיע כאשר האינפלציה השנתית עלתה ל-3.5%. קצב האינפלציה בארבעת החודשים האחרונים (בניכוי העונתיות) במונחים שנתיים כבר עלה לכ-5%.
 • ציפיות האינפלציה הגלומות בשוק האג"ח עלו מאז החלטת הריבית האחרונה בכ-1% בטווחים הקצרים ובכ-0.5% בטווחים הארוכים. הציפיות חורגות מהגבול העליון של יעד האינפלציה עד לטווחים של כ-5-6 שנים.
 • סיכוני האינפלציה עלו משמעותית עם פרוץ המלחמה באוקראינה והחרפת המגפה בסין.
 • עליית מחירי הנדל"ן ממשיכה להאיץ.
 • סקר המגמות בעסקים הצביע על ציפיות יחסית גבוהות לפעילות הכלכלית במשק ועל ציפיות גבוהות של העסקים לעליית מחירים.
 • נתוני שוק העבודה למחצית הראשונה של חודש מרץ משקפים ירידה חדה באבטלה לרמות הנמוכות אי פעם.
 • הציפיות לעליית ריבית התחזקו מאוד. שוק המק"מ ועקום ריביות ה-IRS מגלמים עליית ריבית לכ-1.6% בעוד שנה.
 • הבנקים המרכזיים בעולם הפכו להרבה יותר "נציים" בצעדיהם ובכוונותיהם.

שורה תחתונה: ההתפתחויות האחרונות והנתונים תומכים בעליית ריבית ל-0.5% בהחלטתו של בנק ישראל השבוע.

 

אין עדכון בתחזית האינפלציה

לא שינינו את תחזית האינפלציה השנתית למרות הורדת הבלו על הדלק שצפויה להפחית כ-0.2% מהאינפלציה. אולם, התגברות כוונות לעליית מחירים בסקר הערכת המגמות בעסקים הייתה משמעותית ביותר. לתוצאות הסקר יש יכולת חיזוי טובה לגבי מדדי מחירים קרובים. לכן, עדכנו כלפי מעלה את התחזיות לחודשים הקרובים, כך שבסופו של דבר התחזית השנתית לא השתנתה ועדיין עומדת על 3.5%.

 

 

עולם.

הכלכלה הסינית בדרך ללא מוצא

מדדי מנהלי הרכש בסין ירדו בחדות בחודש מרץ, במיוחד במגזר השירותים. 13.6% מאוכלוסיית סין נמצאים כעת תחת סגר באזורים שמייצרים כ-22% מהתמ"ג, לפי הדיווח ב-CNN. השיטה הסינית למיגור התחלואה גורמת לפגיעה קשה בפעילות המשק, אך נראה שאין לה כמעט סיכוי להצליח בנסיבות הקיימות. הסרת המגבלות תגרום להתפרצות חמורה של המגפה באוכלוסייה שלא פיתחה חסינות נגדה, אך ספק שגם המשך הסגרים יכול למגר אותה. הכלכלה הסינית הופכת למקור סיכון חמור לכלכלה העולמית. החברות שחשופות לכלכלה הסינית עלולות לספוג פגיעה משמעותית בפעילות העסקית בחודשים הקרובים.  

במדינות אסייתיות רבות נרשמה ירידה במדדי מנהלי הרכש בתעשייה בחודש מרץ, יתכן בהשפעת ההאטה בסין.

 

 

ה-ECB צפוי לשנות כיוון השבוע

תשואת האג"ח הגרמנית לשנתיים הפכה לחיובית לראשונה מאז 2014, ומסמנת שהריבית באירופה בדרך למעלה. עליית ריבית נדרשת לא רק כדי להתמודד עם האינפלציה, אלא גם כדי לעצור היחלשות האירו מול מרבית המטבעות ובפרט מול הדולר שהגיע בשנה האחרונה לכ-9% בעקבות פתיחת פער התשואות בין ארה"ב לגרמניה. ההתבטאויות מאוד "נציות" של נגידי ה-ECB הבכירים לאחרונה לא מותירות כמעט ספק שה-ECB עומד לשנות כיוון השבוע.

 

 

הנתונים הכלכליים בארה"ב משקפים משק מתחמם

הנתונים הכלכליים בארה"ב ממשיכים לתמוך בהידוק מוניטארי:

 • תביעות דמי אבטלה ירדו לרמה הנמוכה היסטורית ומספקות עוד עדות על התחממות בשוק העבודה.
 • גידול באשראי הצרכני עלה לשיא בשנה האחרונה, גם בהלוואות בכרטיסי אשראי וגם בהלוואות הבנקאיות.

איך ישפיע צמצום מאזן ה-FED על האפיקים השונים?

דברי נגידי ה-FED ופרסום פרוטוקול ישיבת הריבית האחרונה המשיכו לדחוף את התשואות לעלייה. מהפרוטוקול למדנו שה-FED מתכנן להגיע לקצב צמצום המאזן של כ-95 מיליארד דולר בחודש (60 מיליארד באג"ח הממשלתיות ו-35 באג"ח מגובות משכנתאות). זהו קצב כפול לעומת צמצום המאזן שהיה בשנים 2017-19 וגם צפוי להתחיל כמעט מייד עם תחילת עליית הריבית לעומת המתנה של כ-3 שנים בפעם הקודמת. מהן המשמעויות של המהלך המתוכנן?

 • לפי החוזים, ריבית ה-FED צפויה לעמוד בעוד שנה ברמה של כ-2.9% (עלייה של כ-2.5%). מדובר בעלייה שנתית הגבוהה ביותר מאז 1995. אם נוסיף לזה גם השפעה מצמצמת של ירידה במאזן ה-FED, מדובר בהידוק מוניטארי שצפוי להיות אולי החד ביותר מתחילת שנות ה-80.
 • צמצום מאזן ה-FED לא צפוי להביא לעלייה חדה בהיצע נטו של האג"ח הממשלתיות מכיוון שבמקביל אליו צפוי קיטון בצרכי מימון של הממשלה, זאת להבדיל מצמצום המאזן שהתבצע בשנים 2017-2019 והביא לגידול בהיצע האג"ח. יחד עם זאת, היצע האג"ח בשנתיים הקרובות יהיה ברמות שלא היו מעולם לפני פרוץ המגפה.
 • אחת המטרות המרכזיות של צמצום המאזן לגרום לעלייה בתשואות הארוכות. בשבועיים האחרונים כבר ראינו שעליית התשואות מתרחשת תוך עלייה בתלילות העקום שחזרה להיות חיובית (2Y/10Y).

מניסיון של צמצום מאזן ה-FED בשנים 2017-2019 לא ניתן ללמוד בבירור על השפעתו על התשואות הארוכות. אכן, עם תחילת המהלך בסוף 2017 ועד לאוקטובר 2018 התשואה ל-10 שנים עלתה כמעט ב-1% (מ-2.3% ל-3.2%). אולם, זה קרה במקביל לעליית ריבית. ברגע שעליית הריבית נעצרה בסוף 2018, התשואות עברו לירידה והגיעה לרמה של כ-1.5% עד אמצע 2019, למרות המשך צמצום המאזן.

 • צמצום מאזן ה-FED ב-2017-2019 התרחש על רקע היחלשות בביצועים של שוק המניות. שוק המניות עלה בתקופת זו בכ-0.4% בממוצע בחודש, לעומת תשואה חודשית ממוצעת של כ-1.6% בתקופות הרחבת המאזן. יחד עם זאת, ב-2018 , השנה העיקרית שבה הצטמצם המאזן, היה ריכוז אירועים שפגעו בשוק המניות (החרפת מלחמת הסחר, לחץ רגולטורי על חברות הטכנולוגיה הגדולות, הפוגת השפעה של הרפורמה במס, השבתת הממשל האמריקאי, פגיעה בתעשיית מכוניות בגרמניה וכו').
 • המטרה של ה-FED לגרום להידוק של התנאים הפיננסיים במשק האמריקאי שאמור להוביל בסופו של דבר לירידה באינפלציה, בהתאם לקשר ההיסטורי. הידוק התנאים הפיננסיים אמור להשתקף בעליית התשואות והמרווחים, התחזקות הדולר וירידות בשוק המניות. זאת מטרת ה-FED.

שורה תחתונה: לא ברור עד כמה צמצום מאזן ה-FED לבדו משפיע על ביצועי אפיקים שונים, אך לשילובו עם הכוחות האחרים עלולה להיות השפעה מרסנת על ביצועי אפיקים שונים.

 

הביצועים הסקטוריאליים בשוק המניות מנבאים באופן מובהק האטה בפעילות הכלכלית

בחינת הקשר בין הביצועים היחסיים של מניות הסקטורים והתת-סקטורים השונים לעומת השינויים (בפיגור של כחודשיים) במדד האינדיקאטורים המובילים בארה"ב בין השנים 2002-2022, מראה שיש סקטורים בעלי יכולת גבוהה מאוד לנבא האצה או האטה עתידית בפעילות הכלכלית.

הסקטורים הנמצאים בחלק הימני של הטבלה למטה משיגים ביצועים עודפים על פני S&P 500 לקראת האטה בקצב הגידול של מדד האינדיקאטורים המובילים, כאשר לקראת ההאצה בפעילות הם דווקא נחלשים. ביצועי הסקטורים בצד שמאל של הטבלה בדיוק הפוכים.  

כפי שניתן לראות, הסקטורים שבדרך כלל מצטיינים לקראת ההאטה הציגו מתחילת חודש מרץ ביצועים עודפים משמעותיים לעומת הסקטורים בצד שמאל של הטבלה, מה שמצביע באופן מובהק ששוק המניות צופה להאטה מתקרבת בכלכלה האמריקאית.

 

ביצועים ביחס ל-S&P 500 מתחילת חודש מרץ

 

מי הכי טוב בנפילות?

לאור עליית הסיכון באפיק המנייתי, בדקנו איזה סקטורים הציגו את הביצועים הטובים ביותר ביחס למדד הכללי S&P 500 בתקופות של נפילות חדות בשוק המניות של יותר מ-15% בין השנים 1990-2019 (היו 9 אפיזודות כאלה).

מסתבר שמניות סקטור הצריכה השוטפת בכל האפיזודות השיגו תשואה עודפת משמעותית על פני המדד הכללי. מלבדן, סקטור התשתיות, שירותי הבריאות והתקשורת הכו את המדד הכללי ב-8 מתוך 9 המקרים. סקטור הטכנולוגיה, הפיננסיים, התעשייה והצריכה המחזורית  ברוב המקרים היו נחותים.

 

 

גילוי נאות מטעם מיטב דש ברוקראז' בע"מ (להלן: "התאגיד המורשה")

מסמך זה הוכן על ידי מיטב דש ברוקראז' בע"מ (להלן: "החברה"). מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא. אין לראות במסמך זה הצעה, המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא לביצוע עסקה כלשהי בניירות ערך או בכל מוצר פיננסי אחר. החברה עוסקת בין השאר בשיווק השקעות ללקוחות כשירים ועשוי להיות לה עניין באמור במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים.  במידע הכלול במסמך זה עלולות להיות טעויות\ שינויי שוק ו/או שינויים אחרים. החברה אינה אחראית לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ו/או עקיף, שייגרמו למי שמסתמך  על האמור במסמך זה, כולו או חלקו, ככל שייגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע הכלול במסמך זה עשוי ליצור רווחים בידי העושה בו שימוש. כל הזכויות, לרבות קניין רוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות לחברה ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות הפצתו ו/או העתקתו, כולו או חלקו ללא קבלת אישורה מראש ובכתב.

/04/202210                                         

תאריך פרסום האנליזה

 

 

 

 

;