1 ינואר 2017
אלכס זבז'ינסקי
מאת : אלכס זבז'ינסקי
כלכלן ראשי

האצה בצמיחת המשק הישראלי בשנת 2016

אלכס זבז'ינסקי
1 ינואר 2017
מאת: אלכס זבז'ינסקי
כלכלן ראשי

עיקרי הדברים

  • לפי האומדנים של הלמ"ס, המשק צמח בשנת 2016 בקצב גבוה מהצפוי של 3.8%. הצריכה הפרטית צמחה בקצב של מעל 6%. גם ההשקעות צמחו בקצב גבוה, אך בהן הייתה השפעה גדולה של הגורמים החד פעמיים ורכישות הרכבים שבפועל לא שייכות להשקעות.

  • בעקבות נתוני הלמ"ס, עדכנו תחזית הצמיחה למשק לשנת 2017 ל-3.4%. אנו מעריכים שקצב הצמיחה של הצריכה הפרטית יתמתן רק במעט. היצוא יגדל בקצב דומה לשנת 2016 וההשקעות יתמתנו.

  • נתוני הסקרים בארה"ב, הן במגזר העסקי והן בקרב הצרכנים, ממשיכים להצביע על שיפור מהיר בציפיות.

  • נמשך שיפור בפעילות ביפן, אך אינפלציית הליבה נותרה ברמה אפסית, למרות המאמצים של הבנק המרכזי.

  • "ספר הבז'" הסיני, הסקר עם מוניטין טוב בזיהוי המגמות במדינה, מצביע שברבעון הרביעי חל שיפור בפעילות בכל הענפים בסין.

 

מאקרו ישראל.

שיפור משמעותי נרשם בצמיחת המשק בשנת 2016 בכל הרכיבים
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה אומדנים לצמיחת המשק בשנת 2016. צמיחה לפי האומדן של 3.8% גבוהה מהצפוי וגבוהה משמעותית מ-2.5% בשנת 2015. השנה חל שיפור בכל מרכיבי התוצר לעומת שנה שעברה, במיוחד בהשקעות ובצריכה הפרטית.

בתוך הצריכה הפרטית חל שיפור בכל המרכיבים. אפילו צריכת המזון עלתה בקצב של 5.4%, גבוהה משמעותית ביחס לשנים הקודמות.  במיוחד בלט הגידול ברכישות כלי הרכב בשיעור של 24.2%. יחד עם זאת, אחרי הירידה ברכישות כלי הרכב בשנת 2015,  משקלן מסך הצריכה הפרטית לא היה חריג. אנחנו מעריכים שגידול ברכישות כלי הרכב הנו יותר פונקציה של תנאי מימון נוחים מאשר שינוי המיסוי שיחול בתחילת 2017 (מיסוי הירוק). לכן, לא צפויה ירידה חדה ברכישות כלי הרכב בשנה הבאה.

בתחום היצוא בלט גידול חד ביצוא השירותים, בעיקר יצוא שירותי היי טק. יצוא הסחורות ממשיך להתכווץ כבר שנתיים.

במבט לשנת 2017 אנו צופים צמיחה של 3.4%. אנחנו מניחים התמתנות מסוימת בצריכה הפרטית, לקצב של כ-4.5%, בדומה לשנים 2014-2015.


מאקרו עולם.

ארה"ב

  • בחירתו של טראמפ ממשיכה להפיח תקווה בלבם של האזרחים האמריקאים. מדד הסנטימנט הצרכני בארה"ב עלה לרמה הגבוהה ביותר מאז תחילת שנות ה-2000. אחרי הבחירות קפץ בחדות הסנטימנט של אלה שמרוויחים מעל 50 אלף דולר לעומת אלה שמרוויחים עד 15 אלף דולר, כמו גם בסנטימנט של המבוגרים ביחס לצעירים.

  • סקרי הסנטימנט של המגזר העסקי של שלוחות ה-FED ממשיכים להצביע על שיפור צפוי בפעילות. בשבוע שעבר היו דיווחים מהשלוחות בדאלאס ובריצ'מונד שהכו את התחזיות.


סין
סקר "ספר הבז' הסיני" הנערך ברמה רבעונית ע"י חברת המחקר CBB International מארה"ב מצא שברבעון הרביעי חל שיפור בכל הענפים במשק הסיני. המכירות, הרווחיות וההשקעות השתפרו לעומת הרבעון הקודם. גם בגיוסי העובדים נרשמה מגמה חיובית. נמשכו קשיים בתזרימי המזומנים של החברות. יש לציין שלספר הבז' הסיני יש רקורד חיובי ביכולת לזהות בעוד מועד את ההתפתחויות בסין.


יפן
גם ביפן הנתונים ממשיכים להצביע על שיפור בפעילות הכלכלית. מדד הייצור התעשייתי עלה מעל הציפיות וממשיך את השיפור שהתחיל לפני מספר חודשים. לעומת זאת, השגת יעד האינפלציה נראית כמשימה לא כל כך אפשרית. למרות כל המאמצים של הבנק המרכזי, אינפלציית הליבה ממשיכה להיות אפסית.

 

 

 


פרטי מכין האנליזה
אלכס זבז'ינסקי, ת.ז 304456437.
מרחוב ששת הימים 30, בני ברק
בעל רישיון משווק השקעות מספר 5411
השכלה- כלכלן
תואר ראשון בכלכלה וניהול – טכניון, חיפה.
תואר שני במנהל עסקים,– אוניברסיטת חיפה.
ניסיון תעסוקתי –  2010 ואילך: כלכלן ראשי- מיטב דש השקעות
2002-2009: אנליסט – בנק לאומי לישראל
פרטי התאגיד המורשה מטעמו פועל מכין האנליזה
מיטב דש ברוקראז' בע"מ.
מרחוב ששת הימים 30, בני ברק. טלפון 03-7903784; פקס: 03-7903818
גילוי נאות מטעם מכין האנליזה
למכין האנליזה לא ידוע על ניגוד עניינים במועד פרסום האנליזה.
גילוי נאות מטעם מיטב דש ברוקראז' בע"מ (להלן: "התאגיד המורשה")
ניתוח זו נועד לשם מסירת מידע בלבד, ובשום אופן אין לראות בה חוות דעת, הצעה, המלצה או יעוץ/שיווק לרכישה ו/או החזקה ו/או מכירה של ניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים המתוארים בה. הסקירה מתבססת על מידע אשר פורסם לציבור, אשר מיטב דש ברוקראז' בע"מ ומיטב דש השקעות בע"מ (לשעבר: דש איפקס הולדינגס בע"מ) מניחים כי הוא מהימן וזאת מבלי שביצעה בדיקות עצמאיות לבירור מהימנות, דיוק ושלמות המידע. המידע המופיע בסקירה זו אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע פוטנציאלי ואינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו. המידע, הפרטים והניתוח המפורטים, לרבות הדעות המובאות, בסקירה זו, עשויים להשתנות ללא מתן הודעה נוספת. סקירה זו היא על דעת הכותבים בלבד ומשקפת את הבנתם ליום כתיבתה. סקירה זו אינה מהווה תחליף, בשום צורה שהיא, לייעוץ/שיווק השקעות המתחשב בנתוניו וצרכיו המיוחדים של כל אדם. מיטב דש ברוקראז' בע"מ וחברות בקבוצת מיטב דש השקעות בע"מ, בעלי מניותיה, עובדיהם ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים, בכל צורה שהיא, לכל נזק ו/או הפסד שייגרם כתוצאה משימוש בסקירה זו, ככל שייגרם כזה, וכן הם אינם יכולים לערוב ו/או להיות אחראים למהימנות, דיוק ושלמות המידע המפורט בסקירה זו. מיטב דש ברוקראז', הנמנית על קבוצת מיטב דש השקעות בע"מ, מבהירה כי היא וחברות אחרות בקבוצה עוסקות, במישרין או בעקיפין באמצעות חברות קשורות, לרבות החברה האם מיטב דש השקעות בע"מ, חברות אחיות וחברות אחרות בקבוצה, בין היתר, במתן שירותי ניהול השקעות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות פנסיה, חיתום ובנקאות השקעות וכתוצאה מכך, למיטב דש ברוקראז', ולחברות אחיות וחברות אחרות בקבוצת מיטב דש השקעות בע"מ ו/או לבעלי עניין למי מבין החברות המפורטות דלעיל ולקוחותיהם, עשוי להיות עניין בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנכללים בסקירה זו, ככל שמפורטים כאלה, מעת לעת, לפני פרסום הסקירה, בזמן פרסומה ולאחר פרסומה. מיטב דש ברוקראז' בע"מ אינה מתחייבת ואין בסקירה זו משום התחייבות להשגת תשואה כלשהי או רווח כלשהו כתוצאה מכל סוג של פעולה בהתאם לאמור בסקירה זו.
סקירה זו הינה רכושה הבלעדי של מיטב דש ברוקראז' בע"מ ואין להעביר לצד ג', להעתיק, לשכפל, לצטט, לפרסם בכל אופן, להדפיס, לצלם, להקליט או להעתיק  את הדוח, באופן מלא או חלקי, מבלי לקבל אישור מראש ובכתב.
1. מיטב דש השקעות בע"מ ו/או תאגיד קשור לה ניהלו הנפקה פרטית / הצעה של ניירות ערך של התאגיד הנסקר במהלך 12 החודשים שקדמו למועד פרסום הסקירה דלעיל.
2. מיטב דש השקעות בע"מ או תאגיד קשור לה קיבלו מהתאגיד הנסקר תמורה מהותית בגין מתן שירותים במהלך 12 החודשים שקדמו למועד הפרסום של הסקירה דלעיל.
3. מיטב דש השקעות בע"מ או תאגיד קשור לה צפויים לקבל תמורה בהיקף מהותי מהתאגיד הנסקר לאחר פרסום הסקירה דלעיל.
4. בעל שליטה בתאגיד הנסקר הינו בעל עניין במיטב דש השקעות בע"מ ו/או חברה קשורה לה.
5. במועד פרסום אנליזה זו, בעל השליטה בתאגיד המורשה מחזיק החזקה מהותית בסוג מסוים של ניירות ערך של התאגיד הנסקר.
6. במועד פרסום עבודת אנליזה זו, או במהלך 30 הימים שקדמו ליום הפרסום, התאגיד המורשה, או למיטב ידיעת התאגיד המורשה, תאגיד קשור לו החזיקו החזקה מהותית, כהגדרתה בחוזר רשות ניירות ערך מיום 18.9.2007, בסוג מסוים של ניירות ערך של התאגיד הנסקר.
עצמאות שיקול הדעת
אני, אלכס זבז'ינסקי, בעל רישיון מספר 5411, מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים ועל התאגיד שהנפיק ניירות ערך אלה.
01-01-2017            זבז'ינסקי אלכס
תאריך פרסום האנליזה

 

;