14 מרץ 2021
אלכס זבז'ינסקי
מאת : אלכס זבז'ינסקי
כלכלן ראשי

האצה בהתאוששות במשק הישראלי

אלכס זבז'ינסקי
14 מרץ 2021
מאת: אלכס זבז'ינסקי
כלכלן ראשי

עיקרי הדברים 

•סימני האצת ההתאוששות במשק באים לידי ביטוי ברכישות בכרטיסי אשראי, בשיפור בסנטימנט הצרכנים, בעלייה בגביית המסים ועלייה מהירה ביבוא.

• תמיכת הכוחות הכלכליים בשקל התחזקה מאוד בשנה האחרונה, אך בנק ישראל צפוי לגבור עליה ולהוביל לפיחות השקל.

• המשקיעים הזרים רכשו כמות שיא של אג"ח ממשלתיות בישראל בחודש ינואר.

• סימני זליגת האינפלציה מהעולם לישראל באים לידי ביטוי באינדיקאטורים שונים.

• ארגון ה-OECD מעדכן משמעותית כלפי מעלה את התחזית לצמיחה בעולם, במיוחד בארה"ב.

• ארבעה הכוחות העוצמתיים צפויים לפעול לעלייה חדה בצמיחת המשק האמריקאי השנה.

• הסיכויים בשוק האג"ח הממשלתיות מתחיל לגבור על הסיכונים.

• סיום ההטבה ביחס ה-SLM לבנקים האמריקאים לא אמורה להשפיע משמעותית על שוק האג"ח.

 

ישראל.

סימני התאוששות במשק מתגברים

• ניכר גידול מואץ ברכישות בכרטיסי אשראי. במיוחד בולט גידול ברכישות בתחום התיירות, החינוך ופנאי, רכישות מוצרי חשמל, ביגוד וריהוט.

• קצב הגידול של יבוא מוצרי הצריכה עלה בשלושת החודשים האחרונים לרמה הגבוהה ביותר מאז 2015, הן של מוצרי בניי קיימא והן מוצרי צריכה שוטפת.

• קצב הגידול של יבוא מוצרי השקעה היה בחודשים האחרונים הגבוה ביותר מאז 2016. מלבד מכוניות נוסעים לליסינג, ניכר גידול מהיר מאוד ביבוא מכונות וציוד ומשאיות וטנדרים. גם יבוא חומרי הגלם מתחזק, אך בקצב איטי יותר.

• להבדיל מהיבוא, יצוא הסחורות ירד בחודשים האחרונים. ירידה חדה במיוחד נרשמה ביצוא רכיבים אלקטרוניים, כלי תחבורה, כימיקליים ומוצרי גומי ופלסטיק.

• גביית המסים בשלושת החודשים האחרונים הייתה גבוהה בכ-7% לעומת התקופה המקבילה אשתקד עוד לפני פרוץ משבר הקורונה. זה מעיד על פוטנציאל לגידול בגביית המסים לאחר הסרת המגבלות.

• החיסכון הפרטי הנקי מהכנסה הפנויה, שכולל חסכון משקי בית ופירמות, עלה בשנת 2020 ל-25.9%, הגבוה ביותר לפחות מאז תחילת שנות ה-90. החיסכון העודף, מעבר לשיעור ממוצע בשנים האחרונות מהווה כ-10% מהתמ"ג. חיסכון זה צפוי לתמוך בצריכה הפרטית ובהשקעות של המגזר העסקי בשנה הקרובה.

• מדד אמון הצרכנים עלה בחודש פברואר לרמה הגבוהה מאז פרץ המשבר לפני שנה, בעיקר בגלל שיפור בציפיות הצרכנים לגבי המצב הכלכלי במדינה. לפי התשובות של משקי הבית לסקר, הרעה במצב הפיננסי שלהם לא הייתה דרמטית.  אחוז משקי הבית שמדווחים "שלא סוגרים את החודש" (נמצאים בחובות) לא כל כך עלה בשנה האחרונה, אך עלה המשקל של אלה שנאלצים להשתמש בחיסכון כדי לכסות את ההוצאות.


הכוח הכלכלי שתומך בשקל מאוד התחזק, אך בנק ישראל צפוי לגבור עליו
העודף בחשבון השוטף של מאזן התשלומים הסתכם בשנת  2020 ב-20.1 מיליארד דולר בהשוואה ל-13.4 מיליארד בשנת 2019. העודף בהשקעות ישירות של הזרים בישראל לעומת השקעות הישראלים בחו"ל עלה מ-10.4 מיליארד דולר ל-18.9 מיליארד דולר. גם בני"ע השקעת הזרים בישראל עלו בכ-2 מיליארד דולר על פני השקעת הישראלים בחו"ל. לפיכך, בסה"כ, "הכוח" הכולל שפועל להתחזקות השקל התגבר מאוד בשנה שעברה.

למרות זאת, אנו מעריכים שכוחו של בנק ישראל יגבר על הכוחות הכלכליים ובסופו של דבר שערו של השקל צפוי להמשיך ולהיחלש. היקף הרכישות של קרוב ל-12 מיליארד דולר בחודשים ינואר-פברואר מעיד שבנק ישראל מאוד נחוש למנוע התחזקות השקל. אפילו בשבועות האחרונים, כשהמשק מתחיל לקצור פירות התחסנות הכי מוקדמת בעולם, השקל רחוק מלהיות המטבע החזק בעולם. 


הזרים קנו כמות שיא של אג"ח ממשלתיות בחודש ינואר
מנתוני בנק ישראל עולה שבחודש ינואר החזקתם של המשקיעים הזרים באג"ח הממשלתיות בישראל עלתה בכ-12 מיליארד ₪, העלייה הגבוהה היסטורית. הזרים גם קנו כ-3.5 מיליארד ₪ במק"מ. ככל הנראה, הזרים קנו בעיקר את האג"ח הקצרות במסגרת העסקאות בשוק הריביות (swap), מה שהוביל בחודש ינואר לירידה בתשואות בחלק הקצר של עקום התשואות לעיתים לרמות שליליות כמעט מבלי שינוי בתשואות הארוכות יותר.

פעילות הזרים באג"ח הקצרות בהיקפים כל כך גדולים שלא משיקולים שקשורים לציפיות הריבית או האינפלציה למעשה מעוותת את הציפיות הללו כלפי מטה, מה שצריך להילקח בחשבון ע"י המשקיעים.


לחצי המחירים מחו"ל משפיעים על האינפלציה בישראל
סימני השפעות הכוחות החיצוניים על האינפלציה בישראל באו לידי ביטוי בעלייה במדד מחירי היבוא ברבעון האחרון של 2020. עלייה במחירי הסחורות ובמדדי המחירים ליצרן מתחילת השנה בעולם מעידה שלחצים אלה ממשיכים גם ברבעון הראשון.
לחצים לעליית המחירים גם באו לידי ביטוי בהתגברות משמעותית בציפיות לעליית המחירים של התוצרת בתעשייה, כפי שעלה בסקר הערכת מגמות בעסקים לחודש פברואר של הלמ"ס. גם בענף השירותים התגברו ציפיות לעליית המחירים.


עולם.

ה-OECD מקפיצה את תחזית הצמיחה
ארגון ה-OECD העלה את התחזית לצמיחה בעולם לשנת 2021 לעומת התחזית מחודש דצמבר בשיעור די חד, מ-4.2% ל-5.6%. עיקר התרומה תרמה ארה"ב עם עדכון מ-3.2% ל-6.5%. אולם, גם לשאר המדינות הועלתה התחזית.

בינתיים, על פי האינדיקאטורים היומיים של בלומברג, שמשקפים בעיקר פעילות הצריכה, ההתאוששות מתגברת בכל האזורים הגיאוגרפיים.

כוח ארבע-ראשי שצפוי להקפיץ את הצמיחה במשק האמריקאי
לאחר אישור סופי של חבילת התמריצים של הנשיא ביידן, הכלכלה האמריקאית עומדת לספוג השנה דחיפת חיובית חסרת תקדים מ- 4 כוחות עוצמתיים:


1. התקדמות מהירה של החיסונים (הגיעו כבר ל-103 מיליון מנות חיסונים ) תוביל לשחרור המשק מהמגבלות הבריאותיות עד אמצע השנה.

2. השפעת החיסכון העצום של משקי הבית שהצטבר בשנת 2020 בשיעור של 16.4%, הגבוה ביותר מאז מלחמת העולם השנייה.

3. התמריצים הפיסקאליים המצטברים בהיקף של כ-2 טריליון דולר (כ-10% תמ"ג) מהתוכנית שאושרה לפני הבחירות (כ-0.9 טריליון דולר) והתוכנית שאושרה בשבוע שעבר (ההוצאה הצפויה ב-2021 של כ-1.1 טריליון דולר).

4. אפקט העושר כתוצאה מעליית המחירים של הנכסים הפיננסיים והנדל"ן.

שורה תחתונה: שילוב של הכוחות הנ"ל עומד להקפיץ את הצמיחה בכלכלה האמריקאית, אך קשה לדעת מה תהיה ההשפעה המצטברת של כלל הכוחות על האינפלציה.

יחס סיכוי/סיכון בשוק האג"ח משתפר

להערכתנו, הנסיבות תומכות להארכת מח"מ של תיק האג"ח:


1. צריכים לקחת בחשבון את הייחודיות של תסריטי עליית הריבית בארה"ב בשנים הקרובות, כפי שלא היה אף פעם בעבר. במקום תוואי הדרגתי כזה או אחר, מדובר כמעט בתסריט בינארי – או שלא תהיה שום עליית ריבית או שהיא תהיה חדה ומהירה. אם ה-FED צודק ועלייה באינפלציה תהיה זמנית, הריבית לא תעלה כלל בשנים הקרובות בהתאם לתחזיתו ולפי גישתו החדשה שמסתכלת רק על האבטלה בפועל.


במצב זה, האג"ח הארוכות הן קנייה חזקה. הרי עקום הריביות (IRS)  מגלם כמעט 4 העלאות ריבית בנות רבע אחוז בשלוש השנים הקרובות בארה"ב, כמעט שש העלאות בקנדה, ארבע בדרום קוריאה ושלוש בישראל.


2. ציפיות האינפלציה הגלומות ל-5 שנים בשוק האג"ח האמריקאי עלו לכ-2.6%. גם אם האינפלציה בשנתיים הקרובות תהיה 3.5%, היא צריכה להיות 2% בממוצע בשלוש השנים לאחר מכן כדי להצדיק את הציפיות הנ"ל. כאן מקום לציין שאינפלציית הליבה הממוצעת בעשור האחרון בארה"ב הייתה כ-1.6%, כאשר רק בכ-10% מהזמן הקצב עלה מעל 2%.

3. הפער בין ציפיות האינפלציה הגלומות בארה"ב לבין אינפלציית הליבה בפועל עלה לשיא של כל הזמנים מאז 2002.

4. התשואות במדינות שונות כבר עברו או כמעט הגיעו לרמות שהיו לפני המשבר, למרות שהריבית במדינות רבות ירדה מאז והבנקים המרכזיים רוכשים אג"ח בקצב גבוה.


5. עלייה משמעותית נוספת בתשואות מעלה מאוד סבירות להתערבות ה-FED בעקבות הבנקים המרכזיים מאוסטרליה, ואירופה שכבר הודיעו על כך לאחרונה.

6. המשקיעים מתחילים להאריך מח"מ. ההנפקות שהיו בשבוע שעבר בארה"ב בסה"כ נקלטו טוב. לפי הסקר של JPMorgan, אחוז המשקיעים המוסדיים בפוזיציית לונג על שוק האג"ח עלה מעל הממוצע היסטורי בשבועיים האחרונים.

7. בסופו של דבר, המלצתנו מתייחסת בעיקר לשוק האג"ח הישראלי שכמובן מושפע מהנעשה בעולם ובפרט בשוק האג"ח האמריקאי:

•  אצלנו אין תוכניות תמריצים פיסקאליים כל כך מאסיביות.

• האינפלציה נמצאת ברמות נמוכות הרבה יותר וצפויה לעלות בשיעור של בין 1.0%-1.5% בשנה הקרובה.

• עומס ההנפקות נטו בשוק האג"ח הסחירות צפוי להיות נמוך. 

• הביקושים בהנפקות התחזקו. יחס כיסוי בניירות הארוכים בהנפקות האחרונות עלה בחדות  והן נסגרו במחירים מאוד תחרותיים.

• עלייה בגביית המסים, שצפויה עוד להתגבר, אמורה לסייע בצמצום הגירעון ולתמוך בשוק האג"ח.

• המשקיעים המוסדיים בישראל הקטינו בשנה האחרונה חשיפה כמעט לכל האפיקים למעט המניות. קשה לצפות שמשקל המניות בתיקים ימשיך לצמוח בקצב דומה כמו בשנה האחרונה, מה שצפוי להפנות כספים לאפיק אג"ח ממשלתיות שמשקלו בתיקים ירד לשפל היסטורי.


פרטי מכין האנליזה
אלכס זבז'ינסקי, ת.ז 304456437.
מרחוב ששת הימים 30, בני ברק
בעל רישיון משווק השקעות מספר 5411
השכלה- כלכלן
תואר ראשון בכלכלה וניהול – טכניון, חיפה.
תואר שני במנהל עסקים,– אוניברסיטת חיפה.
ניסיון תעסוקתי –  2010 ואילך: כלכלן ראשי- מיטב דש השקעות
2002-2009: אנליסט – בנק לאומי לישראל
פרטי התאגיד המורשה מטעמו פועל מכין האנליזה
מיטב דש ניהול תיקים בע"מ.
מרחוב ששת הימים 30, בני ברק. טלפון 03-7903784; פקס: 03-7903818
גילוי נאות מטעם מכין האנליזה
למכין האנליזה לא ידוע על ניגוד עניינים במועד פרסום האנליזה.
גילוי נאות מטעם מיטב דש ברוקראז' בע"מ (להלן: "התאגיד המורשה")
ניתוח זו נועד לשם מסירת מידע בלבד, ובשום אופן אין לראות בה חוות דעת, הצעה, המלצה או יעוץ/שיווק לרכישה ו/או החזקה ו/או מכירה של ניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים המתוארים בה. הסקירה מתבססת על מידע אשר פורסם לציבור, אשר מיטב דש ברוקראז' בע"מ ומיטב דש השקעות בע"מ (לשעבר: דש איפקס הולדינגס בע"מ) מניחים כי הוא מהימן וזאת מבלי שביצעה בדיקות עצמאיות לבירור מהימנות, דיוק ושלמות המידע. המידע המופיע בסקירה זו אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע פוטנציאלי ואינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו. המידע, הפרטים והניתוח המפורטים, לרבות הדעות המובאות, בסקירה זו, עשויים להשתנות ללא מתן הודעה נוספת. סקירה זו היא על דעת הכותבים בלבד ומשקפת את הבנתם ליום כתיבתה. סקירה זו אינה מהווה תחליף, בשום צורה שהיא, לייעוץ/שיווק השקעות המתחשב בנתוניו וצרכיו המיוחדים של כל אדם. מיטב דש ברוקראז' בע"מ וחברות בקבוצת מיטב דש השקעות בע"מ, בעלי מניותיה, עובדיהם ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים, בכל צורה שהיא, לכל נזק ו/או הפסד שייגרם כתוצאה משימוש בסקירה זו, ככל שייגרם כזה, וכן הם אינם יכולים לערוב ו/או להיות אחראים למהימנות, דיוק ושלמות המידע המפורט בסקירה זו. מיטב דש ברוקראז', הנמנית על קבוצת מיטב דש השקעות בע"מ, מבהירה כי היא וחברות אחרות בקבוצה עוסקות, במישרין או בעקיפין באמצעות חברות קשורות, לרבות החברה האם מיטב דש השקעות בע"מ, חברות אחיות וחברות אחרות בקבוצה, בין היתר, במתן שירותי ניהול השקעות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות פנסיה, חיתום ובנקאות השקעות וכתוצאה מכך, למיטב דש ברוקראז', ולחברות אחיות וחברות אחרות בקבוצת מיטב דש השקעות בע"מ ו/או לבעלי עניין למי מבין החברות המפורטות דלעיל ולקוחותיהם, עשוי להיות עניין בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנכללים בסקירה זו, ככל שמפורטים כאלה, מעת לעת, לפני פרסום הסקירה, בזמן פרסומה ולאחר פרסומה. מיטב דש ברוקראז' בע"מ אינה מתחייבת ואין בסקירה זו משום התחייבות להשגת תשואה כלשהי או רווח כלשהו כתוצאה מכל סוג של פעולה בהתאם לאמור בסקירה זו.
סקירה זו הינה רכושה הבלעדי של מיטב דש ברוקראז' בע"מ ואין להעביר לצד ג', להעתיק, לשכפל, לצטט, לפרסם בכל אופן, להדפיס, לצלם, להקליט או להעתיק  את הדוח, באופן מלא או חלקי, מבלי לקבל אישור מראש ובכתב.
1. מיטב דש השקעות בע"מ ו/או תאגיד קשור לה ניהלו הנפקה פרטית / הצעה של ניירות ערך של התאגיד הנסקר במהלך 12 החודשים שקדמו למועד פרסום הסקירה דלעיל.
2. מיטב דש השקעות בע"מ או תאגיד קשור לה קיבלו מהתאגיד הנסקר תמורה מהותית בגין מתן שירותים במהלך 12 החודשים שקדמו למועד הפרסום של הסקירה דלעיל.
3. מיטב דש השקעות בע"מ או תאגיד קשור לה צפויים לקבל תמורה בהיקף מהותי מהתאגיד הנסקר לאחר פרסום הסקירה דלעיל.
4. בעל שליטה בתאגיד הנסקר הינו בעל עניין במיטב דש השקעות בע"מ ו/או חברה קשורה לה.
5. במועד פרסום אנליזה זו, בעל השליטה בתאגיד המורשה מחזיק החזקה מהותית בסוג מסוים של ניירות ערך של התאגיד הנסקר.
6. במועד פרסום עבודת אנליזה זו, או במהלך 30 הימים שקדמו ליום הפרסום, התאגיד המורשה, או למיטב ידיעת התאגיד המורשה, תאגיד קשור לו החזיקו החזקה מהותית, כהגדרתה בחוזר רשות ניירות ערך מיום 18.9.2007, בסוג מסוים של ניירות ערך של התאגיד הנסקר.
עצמאות שיקול הדעת
אני, אלכס זבז'ינסקי, בעל רישיון מספר 5411, מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים ועל התאגיד שהנפיק ניירות ערך אלה.
14.3.21          זבז'ינסקי אלכס
תאריך פרסום האנליזה

;