11 דצמבר 2017
אלכס זבז'ינסקי
מאת : אלכס זבז'ינסקי
כלכלן ראשי

עלייה בפיגורים בהחזרי המשכנתאות מבשרת על האטה בצמיחה במשק

אלכס זבז'ינסקי
11 דצמבר 2017
מאת: אלכס זבז'ינסקי
כלכלן ראשי


עיקרי הדברים

 • היקף הפיגורים בהחזרי המשכנתאות בישראל ממשיך לעלות. הבנקים ממתנים מתן האשראי לצרכנים. כתוצאה מהתפתחויות אלה, קצב הצמיחה במשק צפוי להאט בשנה הקרובה.

 • נמשכת האטה בגידול בכמות משרות שכיר במשק. לעומת זאת, השכר הממוצע ממשיך לעלות בקצב גבוה יחסית. קצב הגידול בסך השכר במשק התמתן מעט בחודשים האחרונים.

 • הציון הכולל של המגזר העסקי בסקר הערכת מגמות בעסקים ירד מעט בחודשים האחרונים . הירידה ניכרת במיוחד בענף התעשייה.

 • מדד מנהלי הרכש בתעשייה בעולם עלה לשיא חדש. בנתוני הצמיחה המעודכנים בארה"ב, אירופה ויפן ניכר גידול מהיר בהשקעות המגזר העסקי.

 • לאחר שבריטניה והאיחוד האירופאי הגיעו להסכמות בנושאי היסוד ירד הסיכון ליציאה לא מוסכמת של בריטניה מהאיחוד.

 • שוק העבודה האמריקאי ממשיך להיות חזק. הניתוח מראה שהסיבה העיקרית לעלייה מתונה בלבד בשכר קשורה להתפתחויות הטכנולוגיות.

 • לפי הדוח למצב היציבות הפיננסית של הקונגרס האמריקאי, סיכוני השוק עלו לשיא. הם אמורים להיות אחת הסיבות להמשך עליית הריבית בארה"ב.

 • ניסיון העבר מלמד שהרפורמה במס צפויה לתמוך בהשקעות החברות, אך יותר בטובת בעלי המניות.

 • תגובת השווקים לאישור הרפורמה בסנאט הייתה כמצופה למעט התשואות הארוכות שצפויות לעלות. הלחצים להתחזקות הדולר צפויים להתגבר.

 • ה-FED צפוי להעלות את הריבית השבוע ולעדכן כלפי מעלה את התחזיות.

 

מאקרו ישראל.

מתגברים סימני הרעה באשראי למגזר הפרטי

נמשכת ואף מתעצמת הרעה במוסר התשלומים של הלקוחות הפרטיים. בד בבד עם ההאטה בשוק הנדל"ן חלה תפנית של ממש בפיגורים בהחזרי המשכנתאות. היקף הפיגורים בחודשים אוגוסט-אוקטובר עלה ב-12% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

סימן נוסף לעלייה בסיכון ניתן למצוא בהאטה בקצב הצמיחה באשראי הבנקאי ללקוחות הפרטיים לדיור ולא לדיור שירד משמעותית בשנה האחרונה. יש לציין, שדווקא האשראי שלא לדיור התמתן מהר יותר מקצב גידול של 7% לפני שנה לכ-2.5% בחודש ספטמבר.

התמתנות בגידול באשראי הצרכני ועלייה בפיגורים כבר באים לידי ביטוי בהאטה בפעילות המשק. הבעיה צפויה להעמיק בשנה הקרובה ולהשפיע  על קצב הצמיחה, גביית המסים והאינפלציה.

נמשכת הירידה בקצב הגידול בסך המשרות במשק. הקצב השנתי ירד לרמה הנמוכה בחמש השנים האחרונות. עיקר ההאטה מתרחשת במגזר העסקי. לעומת זאת, קצב הגידול בשכר הממוצע ממשיך להיות גבוה. הקטנת גיוסי העובדים במקביל לעלייה בשכר מאפשרת למגזר העסקי להתחרות בסביבה של אינפלציה נמוכה.

 

מאקרו עולם.

בינתיים אין כמעט עננים שחורים בזירת המאקרו בעולם:

 • בריטניה והאיחוד האירופאי הגיעו להסכמה בנושאי היסוד שבמחלקות לקראת המו"מ על ברקזיט. ההסכמה בנושאי היסוד מקטינה סיכון של תהליך יציאת בריטניה בלי הסכמה
   (Hard Brexit)

 • מדד מנהלי הרכש הגלובלי במגזר התעשייה עלה לשיא חדש. צריך לציין במיוחד שהוא עבר את המדד במגזר השירותים.

 • הנתונים הכלכליים המתפרסמים תומכים במגמה חיובית זו בתעשייה. מבין הנתונים העיקריים מהשבוע האחרון נציין את הגידול מעבר לציפיות בסחר החוץ בסין, עדכון כלפי מעלה לנתוני הצמיחה ביפן ברבעון השלישי ל-2.5%, בעיקר בגלל עדכון בהשקעות וגם עדכון כלפי מעלה לנתוני ההשקעות באירופה שמשקפות מגמת צמיחה חזקה.

 • בנוסף, נציין שבשבוע שעבר נמסר שהממשל בארה"ב מעוניין לפרסם תוכנית השקעות בתשתיות, אותה הבטיח אחרי הבחירות, ללא מתן פרטים לגבי התוכנית.

 

השכר הממוצע מתקשה לעלות בענפים רבים בארה"ב
דו"ח התעסוקה האמריקאי  היה בסה"כ חזק למעט התמתנות עלייה בשכר. אי עלייה בשכר, למרות האבטלה הנמוכה, בהחלט מהווה תעלומה לכלכלנים ולקובעי המדיניות.

קיים קשר בין גיוס העובדים בענף ביחס למשקלו בשוק העבודה לבין השינוי בתמורת הענף לשכר הממוצע בשנה האחרונה. ככל שענף גייס יותר עובדים חדשים לעומת משקלו בשוק העבודה, תרומתו לעליית השכר עלתה. מכך אפשר ללמוד שהביקוש לעובדים עדיין משפיע על השכר הממוצע.

הענפים שתרומתם לעליית השכר הממוצע קטנה בשנה האחרונה כוללים בעיקר את ענפי המסחר,  ענף התעשייה וענף האירוח והאוכל. ניתן להעריך שתרומתם קטנה בזכות הטכנולוגיה:

 • "אמזוניזציה" של ענפי המסחר גרמה לכך שלמרות שהמשקל העובדים בענף במשק האמריקאי עומד על כ-18%, הם גייסו רק 5% מסך המשרות החדשות בשנה האחרונה, מה שתרם להאטה בעליית השכר הממוצע בענף. 

 • ענף התעשייה דווקא גייס עובדים בהתאם למשקלו במשק והקצב אף התגבר בחודשים האחרונים, אך תרומתו לעליית השכר הממוצע במשק דווקא ירדה, ככל הנראה גם בגלל אוטומציה של הענף.

 • יתכן והעובדים הנפלטים מענפי המסחר עברו לחפש עבודה בענף האירוח והאוכל, שגם הוא אינו דורש רמת מיומנויות גבוהה. מעבר זה עשוי היה לתרום להאטה בעליית השכר בענף האירוח ואוכל, כך שיתכן שגם כאן המהפכה הטכנולוגית שחקה תפקיד.

שורה תחתונה: החברות האמריקאיות מוצאות תחליף לגיוס עובדים בשכר גבוה. בשנה האחרונה עלו השקעות החברות, באמצעותן הן מתייעלות ומתמודדות עם הלחצים לעליית השכר. המהפכה הטכנולוגית משחקת תפקיד בתרומתה למיתון לחצי השכר.

הדו"ח השנתי מדגיש עלייה בסיכונים הפיננסיים בארה"ב
עליית השכר בקצב איטי יחסית אמורה למתן את צעדי ה-FED. יחד עם זאת, הסיבות האחרות לעליית הריבית דווקא התחזקו. בשבוע שעבר התפרסם הדו"ח השנתי של המשרד האחראי על המעקב אחרי היציבות הפיננסית בארה"ב בקונגרס האמריקאי (Office of Financial Research) המתאר התפתחות הסיכונים הפיננסיים במשק האמריקאי בשנה שהסתיימה ברבעון השני 2017. לפי הדו"ח, סיכון השוק, שבודק רמת המחירים בשווקים הפיננסיים ותיאבון לסיכון של המשקיעים, עלה לרמה הגבוהה ביותר בסולם של שש דרגות.

שורה תחתונה: הסיכונים הפיננסיים בשווקים צפויים להיות בין השיקולים המרכזיים להמשך העלאת ריבית ה-FED.

 
הניסיון מלמד שהרפורמה במס תתמוך בהשקעות, אך תסייע יותר לבעלי המניות
אחרי אישור הרפורמה במס בסנאט, הוויכוח בין אלה שחושבים שהיא תיתן דחיפה להשקעות ולצמיחה במשק לאורך זמן לבין הטוענים שהכסף יתגלגל לבעלי המניות התלהט בעוצמה עוד יותר חזקה מקודם.
פרסום הדו"ח הרבעוני Financial Accounts of the United States ע"י ה-FED בשבוע שעבר היה יכול לעזור לפזר קצת ערפל.

האמת שהממצאים מראים ששני הצדדים בוויכוח צודקים. כפי שניתן לראות בתרשים לעיל, קיים קשר חזק בין השינוי בסך הרווח של החברות האמריקאיות לבין השינוי בהשקעות בנכסים קבועים. אולם, גם הקשר בין השינוי לרווח לשינוי בסכומים המוזרמים לתשלומי הדיווידנד והרכישות העצמיות לא פחות חזק. אולם, אם נדייק בכל זאת, עם הזמן החברות מקצות חלק הולך וגדל של הרווחים לחלוקה לבעלי המניות לעומת הירידה בחלקן ההשקעות.

שורה תחתונה: על סמך ניסיון העבר, הורדת מס החברות בארה"ב צפויה להגדיל גם השקעות החברות וגם להיות מופנית לבעלי המניות, כאשר נטיית החברות צפויה להיות לתת עדיפות לבעלי המניות.

 

שווקים.

התגובה לרפורמה במס לא הפתיעה למעט התשואות הארוכות וציפיות האינפלציה
בשבוע הראשון אחרי שהרפורמה במס של טראמפ הפכה לריאלית הסתמנו כמה כיוונים בולטים בשווקים:

 • בסה"כ, S&P500 כמעט לא עלה מאז ההצבעה בסנאט על הרפורמה לפני שבוע. האירוע היה מתומחר במידה רבה בטווח הקצר. אנו מעריכים שלטווח של החודשים הקרובים אישור הרפורמה במס צפוי לתמוך בשוק המניות.

 • המניות בשווקים המתעוררים רשמו ירידות שערים יחסית לשווקים המתפתחים בגלל התחזקות הדולר והירידה במחירי הסחורות.

 • הדולר התחזק ביותר מאחוז מול סל המטבעות.

 • מחירי הסחורות ירדו.

 • ציפיות הריבית עלו אך זה לא השפיע על התשואות הארוכות של האג"ח האמריקאיות.

 • ציפיות האינפלציה הגלומות בשוק האג"ח האמריקאי כמעט לא עלו. יחד עם זאת, בהתחשב בירידה במחירי הסחורות ובהתחזקות הדולר, הייתה בכל זאת השפעה על הציפיות.

 • מחירו של הזהב צנח במפתיע  בגלל התחזקות הדולר ועלייה בציפיות הריבית.

 • בשוק המניות האמריקאי בלטו הביצועים העודפים במניות החברות המקומיות לעומת מניות החברות הבינלאומיות.

 • מרווחי האג"ח הקונצרניות ירדו. הרפורמה במס  אמורה להיות חיובית לאפיק הקונצרני.

 • אישור הרפורמה בסנאט הוסיף פחות מ-0.1% לריבית החזויה לפי החוזים בסוף שנת 2018. היא עומדת כעת על 1.82%, 0.7% יותר מהנוכחית. למעשה, השוק מגלם כמעט שלוש העלאות ריבית עד סוף 2018. זה לא רחוק מהתחזית האחרונה של ה-FED מחודש ספטמבר שצפתה ארבע עליות ריבית. אגב, ההסתברות לשתי העלאות ריבית עד חודש מרץ עלתה ל-68%.
  השבוע צפוי ה-FED להעלות את הריבית ולעדכן תחזיות לעתיד. עד היום הוא הדגיש באמצעות דובריו שהתחזיות לא לוקחות בחשבון את הרפורמה במס. מעתה, כאשר הסיכויים של הרפורמה עלו מאוד, צפויה תחזית הריבית, הצמיחה והאינפלציה לשקף השלכותיה.

שורה תחתונה: לפי הערכתנו, המגמות העיקריות שראינו בשווקים בשבוע הראשון אחרי אישור הרפורמה בסנאט ימשכו גם בעתיד הקרוב. אנו מעריכים שגם תשואות האג"ח הארוכות יעלו בסופו של דבר בתמיכת העלייה באינפלציה, בתחזיות הריבית ובנתוני הצמיחה במשק האמריקאי.  

 

 

פרטי מכין האנליזה
אלכס זבז'ינסקי, ת.ז 304456437.
מרחוב ששת הימים 30, בני ברק
בעל רישיון משווק השקעות מספר 5411
השכלה- כלכלן
תואר ראשון בכלכלה וניהול – טכניון, חיפה.
תואר שני במנהל עסקים,– אוניברסיטת חיפה.
ניסיון תעסוקתי –  2010 ואילך: כלכלן ראשי- מיטב דש השקעות
2002-2009: אנליסט – בנק לאומי לישראל
פרטי התאגיד המורשה מטעמו פועל מכין האנליזה
מיטב דש ברוקראז' בע"מ.
מרחוב ששת הימים 30, בני ברק. טלפון 03-7903784; פקס: 03-7903818
גילוי נאות מטעם מכין האנליזה
למכין האנליזה לא ידוע על ניגוד עניינים במועד פרסום האנליזה.
גילוי נאות מטעם מיטב דש ברוקראז' בע"מ (להלן: "התאגיד המורשה")
ניתוח זו נועד לשם מסירת מידע בלבד, ובשום אופן אין לראות בה חוות דעת, הצעה, המלצה או יעוץ/שיווק לרכישה ו/או החזקה ו/או מכירה של ניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים המתוארים בה. הסקירה מתבססת על מידע אשר פורסם לציבור, אשר מיטב דש ברוקראז' בע"מ ומיטב דש השקעות בע"מ (לשעבר: דש איפקס הולדינגס בע"מ) מניחים כי הוא מהימן וזאת מבלי שביצעה בדיקות עצמאיות לבירור מהימנות, דיוק ושלמות המידע. המידע המופיע בסקירה זו אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע פוטנציאלי ואינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו. המידע, הפרטים והניתוח המפורטים, לרבות הדעות המובאות, בסקירה זו, עשויים להשתנות ללא מתן הודעה נוספת. סקירה זו היא על דעת הכותבים בלבד ומשקפת את הבנתם ליום כתיבתה. סקירה זו אינה מהווה תחליף, בשום צורה שהיא, לייעוץ/שיווק השקעות המתחשב בנתוניו וצרכיו המיוחדים של כל אדם. מיטב דש ברוקראז' בע"מ וחברות בקבוצת מיטב דש השקעות בע"מ, בעלי מניותיה, עובדיהם ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים, בכל צורה שהיא, לכל נזק ו/או הפסד שייגרם כתוצאה משימוש בסקירה זו, ככל שייגרם כזה, וכן הם אינם יכולים לערוב ו/או להיות אחראים למהימנות, דיוק ושלמות המידע המפורט בסקירה זו. מיטב דש ברוקראז', הנמנית על קבוצת מיטב דש השקעות בע"מ, מבהירה כי היא וחברות אחרות בקבוצה עוסקות, במישרין או בעקיפין באמצעות חברות קשורות, לרבות החברה האם מיטב דש השקעות בע"מ, חברות אחיות וחברות אחרות בקבוצה, בין היתר, במתן שירותי ניהול השקעות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות פנסיה, חיתום ובנקאות השקעות וכתוצאה מכך, למיטב דש ברוקראז', ולחברות אחיות וחברות אחרות בקבוצת מיטב דש השקעות בע"מ ו/או לבעלי עניין למי מבין החברות המפורטות דלעיל ולקוחותיהם, עשוי להיות עניין בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנכללים בסקירה זו, ככל שמפורטים כאלה, מעת לעת, לפני פרסום הסקירה, בזמן פרסומה ולאחר פרסומה. מיטב דש ברוקראז' בע"מ אינה מתחייבת ואין בסקירה זו משום התחייבות להשגת תשואה כלשהי או רווח כלשהו כתוצאה מכל סוג של פעולה בהתאם לאמור בסקירה זו.
סקירה זו הינה רכושה הבלעדי של מיטב דש ברוקראז' בע"מ ואין להעביר לצד ג', להעתיק, לשכפל, לצטט, לפרסם בכל אופן, להדפיס, לצלם, להקליט או להעתיק  את הדוח, באופן מלא או חלקי, מבלי לקבל אישור מראש ובכתב.
1. מיטב דש השקעות בע"מ ו/או תאגיד קשור לה ניהלו הנפקה פרטית / הצעה של ניירות ערך של התאגיד הנסקר במהלך 12 החודשים שקדמו למועד פרסום הסקירה דלעיל.
2. מיטב דש השקעות בע"מ או תאגיד קשור לה קיבלו מהתאגיד הנסקר תמורה מהותית בגין מתן שירותים במהלך 12 החודשים שקדמו למועד הפרסום של הסקירה דלעיל.
3. מיטב דש השקעות בע"מ או תאגיד קשור לה צפויים לקבל תמורה בהיקף מהותי מהתאגיד הנסקר לאחר פרסום הסקירה דלעיל.
4. בעל שליטה בתאגיד הנסקר הינו בעל עניין במיטב דש השקעות בע"מ ו/או חברה קשורה לה.
5. במועד פרסום אנליזה זו, בעל השליטה בתאגיד המורשה מחזיק החזקה מהותית בסוג מסוים של ניירות ערך של התאגיד הנסקר.
6. במועד פרסום עבודת אנליזה זו, או במהלך 30 הימים שקדמו ליום הפרסום, התאגיד המורשה, או למיטב ידיעת התאגיד המורשה, תאגיד קשור לו החזיקו החזקה מהותית, כהגדרתה בחוזר רשות ניירות ערך מיום 18.9.2007, בסוג מסוים של ניירות ערך של התאגיד הנסקר.
עצמאות שיקול הדעת
אני, אלכס זבז'ינסקי, בעל רישיון מספר 5411, מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים ועל התאגיד שהנפיק ניירות ערך אלה.
10-12-2017            זבז'ינסקי אלכס
תאריך פרסום האנליזה

;