כתבי אופציה: יתרונות, סיכונים ואסטרטגיות השקעה

המדריך למשקיע בשוק ההון חלק עשירי

כתבי אופציה (Warrants) הם סוג של אופציית Call למניות, שמונפקים על ידי חברות. זאת בניגוד לאופציות רגילות שמונפקת על ידי הבורסה ועוברת בין הסוחרים, מבלי שהחברות יהיו צד בעניין.

כתב אופציה מאפשר למחזיק בו לרכוש את המניה בתוספת מחיר ידוע, עד למועד הפקיעה שנקבע מראש. המחזיק בכתב האופציה יכול להחליט האם לממש את האופציה ולרכוש את המניה, למכור את כתב האופציה או לוותר עליו.

הנפקת כתבי אופציה מהווה דרך נוספת העומדת לרשות החברות כאמצעי לגיוס הון, אולם היא כרוכה בהנפקת מניות נוספות ולכן מדללת את אחזקותיהם של בעלי המניות הקיימים. אי לכך, הנפקת כתבי אופציה דורשת את אישור בעלי המניות של החברה.

כתב אופציה דומה במובנים רבים לאופציית Call, אך עם זאת חשוב לדעת שבין כתב אופציה לאופציית מעו"ף קיימים הבדלים. כדי לממש את כתב האופציה יהיה על המחזיק בו לשלם את מחיר המימוש הנקוב בזמן ההמרה. מכאן שבפועל, רכישת כתב האופציה ומימושו הינה רכישת מניה בשני שלבים: תשלום ראשון בעת קניית כתב האופציה; ותשלום שני בזמן ההמרה למניה. עד להמרה, אין למחזיק באופציה כל זכות בעלות בחברה.

כתבי אופציה הם ניירות ערך הנסחרים בבורסה וערכם נקבע על ידי ההיצע והביקוש בשוק. בשונה מנכסים אחרים, אורך חייהם של כתבי האופציה מוגבל עד למועד המימוש. לאחר הפקיעה אין לאופציות ערך, ומי שלא ניצל את זכותו - ויתר עליה.

לאור הנפקת נגזרים על מניות גם בבורסה בתל אביב חשוב לבצע אבחנה בין כתבי אופציה המונפקים על ידי החברות ומוצגים בתשקיף שלהן, לבין אופציות מעו"ף מסוג רכש (Call) או מכר (Put) המונפקות על ידי הבורסה עצמה. באופציות מעו"ף אין קנייה של נכס הבסיס (המניות עצמן), אלא רק אפשרות ליצירת אסטרטגיות מעו"ף או הגנה עליהן (סליקה כספית).

כתבי אופציה: יתרונות 

היתרון המרכזי באופציות הוא המינוף. השקעה בחברה באמצעות כתבי אופציה מאפשרת למשקיע להרוויח מהשינוי במחיר המניה בעבור כמות גדולה יותר של מניות מאשר ברכישת מניות רגילה. מדובר ברווח גדול יותר על השקעה נמוכה יותר. כמו כן, ההפסד המקסימלי של המשקיע מוגבל למחיר קניית כתבי האופציות, מכיוון שהמשקיע תמיד יכול להחליט לוותר על מימוש האופציה.

נמחיש בדוגמא: למשקיע מסוים יש 10,000 ₪ והוא מעריך שמנית חברה X תעלה מערכה הנוכחי שעומד על 10 ₪ לערך של 15 ₪ בתוך תקופת זמן מסוימת. בפני המשקיע עומדות שלוש אפשרויות:

  1. לקנות 1,000 מניות של חברת X ולמכור אותן בסוף התקופה במחיר של 15 ₪, בהנחה שהתרחיש שצפה אכן קרה. במקרה כזה, הרווח של המשקיע יהיה 5,000 ₪, שהם 50% רווח. 
  2. לרכוש 10 יחידות של כתבי אופציה על מניית חברת X, כל אופציה מגלמת את הזכות לקנות 100 מניות. אם נניח שמחיר כתב האופציה הינו 100 ₪ ליחידה, סכום הקנייה הוא 1,000 ₪, לפי 10 אופציות כפול 100 ₪ לאופציה. מחיר המימוש הוא 10 ₪. 

לפי אותו תרחיש, נניח שאכן בסוף התקופה מחיר מניית חברה X עלה ל- 15 ₪. אם המשקיע שלנו ימכור את האופציות שבידו זמן קצר לפני מועד מימושה, הערך שהשוק יתמחר אותן יהיה קרוב מאוד ל-5 ₪ ליחידה (משקף את הרווח מקניית האופציה והמרתה למנייה). לפיכך, רווח המשקיע שלנו יהיה 4,000 ₪ (5,000 ₪ תמורת מכירת האופציות פחות 1,000 ₪ שהשקיע בקנייה). מדובר ב-400% רווח.

בשורה התחתונה, ברור שניתן להגדיל את הרווח בעזרת כתבי אופציה, אבל בואו לא נשכח גם את הסיכון שבהפסד מלא של ההשקעה באופציות, אם מחיר המניה בזמן פקיעת האופציות נמוך מתוספת המימוש.

על פי הדוגמא לעיל, יחס המינוף בין מחיר האופציה למחיר המניה הוא 5 (מחיר האופציה היה 2 ₪ ומחיר המניה - 10 ₪). ככל שיחס המינוף גבוה יותר כך הסיכוי לתשואות גבוהות יותר או הפסדים גדולים יותר עולה, וכך גם תנודתיות מחיר האופציה ביחס למחיר המניה (עלייה של 1% במחיר המניה צפוי להעלות את מחיר האופציה ב-5% - ולהיפך).

חשוב לזכור כי יחס המינוף הוא יחס תיאורטי ובמציאות מחירי המניות והאופציות נקבעים על פי כוחות השוק והיחס לא נשמר תמיד. לכן, עדיף לבחון כל מקרה לגופו.

כתבי אופציה: סיכונים

למינוף באופציה יש השפעה דו-כיוונית. אחוז השינוי במחיר האופציה צפוי להיות המכפלה בין השינוי במחיר המניה ויחס המינוף הקיים בין האופציה למניה. גם תזוזה שלילית באחוז קטן במניה תוביל לשינוי שלילי גדול במחיר האופציה. לכן, בטווח הקצר, דווקא ההשקעה באופציות עלולה להביא להפסדים גבוהים לעומת השקעה במניה עצמה.

סיכון מרכזי אחר בהשקעה באופציות טמון באורך חייהן. מאחר שלאופציה תאריך פקיעה מוגדר וברור, כאשר מגיע מועד זה ייתכן שלמחזיק האופציה לא ישתלם לממש אותה והוא יפסיד את מלוא ההשקעה בה. כל זאת, בניגוד למניה שבה ניתן להמשיך להחזיק כל עוד היא סחירה. לכן, ככלל, אופציות קצרות יותר טומנות בחובן סיכון גבוה יותר.

כתבי אופציה: נתונים חשובים

מעבר לשערי המסחר בבורסה, המחזורים ותאריך הפקיעה, מתפרסמים באתרים שונים ברשת כמה וכמה נתונים על כתבי האופציה, שעשויים לסייע בקבלת החלטות השקעה. להלן הסבר קצר על המונחים החשובים: 

יחס המרה: מספר המניות שיכול לקבל כל מחזיק אופציה.

תוספת מימוש נוכחית: מחיר המימוש. מחיר שנקבע כבר בתשקיף כתוספת עבור אופציה מוחזקת, שמאפשרת קבלת מניות על פי יחס ההמרה לאחר מימוש האופציה. כשסכום מחיר המימוש ומחיר האופציה ביחד קטן ממחיר המנייה במועד המימוש, נוצרת כדאיות למימוש האופציה.

אם לדוגמא, כתב האופציה של מניה נסחר בשער 700 אגורות ותוספת המימוש היא 1,100 אגורות, הסך הכולל יעמוד על 1,800 אגורות. אם שער המניה יעמוד על מספר גבוה מזה, ניתן לומר שהאופציה בכסף וכדאי להמיר אותה למניה. בשוק משוכלל, יהיה שער זה גם שיווי המשקל המעשי בין אופציה למניה שלה.

פרמיה למימוש מיידי (באחוזים): התוספת באחוזים המשולמת עבור רכישת המניה על ידי מימוש האופציה, בהשוואה לרכישה ישירה של המניה.

שווי נאיבי: השווי התיאורטי של האופציה לפי המודל הנאיבי, שמהוון את תוספת המימוש לפי שער הריבית במשק. כלומר, השווי הנוכחי של כתב האופציה אם מהוונים את ערך מימוש כתב האופציה במועד הפירעון לערך נוכחי לפי ריבית השוק.

מינוף האופציה: בכמה אחוזים ישתנה מחיר האופציה כתוצאה משינוי של אחוז אחד בשער המניה, בהנחה שהפרמיה לא תשתנה. במילים אחרות, מינוף האופציה הוא חלוקת שער המניה בשער כתב האופציה.

נשמר סביב ערכו של מחיר המימוש. לכן, כל עלייה בשער המניה תוביל לעלייה בשער האופציה, באחוז הגדול פי ערכו של המינוף. באופן דומה, כל ירידה בשער המניה תוביל לירידה של שער האופציה, באחוז הגדול פי ערכו של המינוף. למשל, אם המינוף בין שער המניה לשער האופציה עומד על 3, באופן תיאורטי אם שער המניה יעלה ב-1%, שער האופציה יעלה ב-3%. לעומת זאת, אם שער המניה יירד ב-1%, שער האופציה יירד ב-3%. הכל תלוי ברמת השכלול של השוק ורמת הציפיות, ולכן המתאם לא תמיד יהיה 1:1.

מנוף הינו הפרמטר לבחינת רמת הסיכון הכרוכה בהשקעה בכתב האופציה מול רמת הסיכוי לרווח. באופן תיאורטי, ההפרש בין מחיר המניה למחיר כתב האופציה

חשוב לציין, כי אם מחיר כתב האופציה נמצא מחוץ לכסף והפרמיה למימוש מאוד גבוהה, למנוף לא תהיה השפעה מכיוון שכתב האופציה לא אטרקטיבי.

כתבי אופציות: אסטרטגיות להשקעה 

להלן הקריטריונים המובילים והמנחים בבחירת כתבי אופציות: 

  1. מועד הפקיעה.
  2. תשואת איזון ריאלית: שיעור עלייה הגיוני שמשקיע מאמין שהמניה יכולה/ צריכה לעלות, כדי שהשקעה בכתב האופציה שלה יהיה כדאית.
  3. מחזור המסחר: פרמטר חשוב מאוד, לא רק בתחום האופציות. נזילות דלה עלולה לגרום לעיתים קרובות לעיוותי שער וגם לחסום יכולת לצאת או להיכנס לפוזיציה.
  4. פעילות המניה/חברה: אין לקנות נגזרת על נכס כמניה ללא בדיקה של החברה, יציבותה ופעילותה.
  5. גובה המינוף: הסיכוי להשגת רווחים גדולים מול הסיכון בהפסד גדול, כמו בכל תחום האופציות.

 

כתבי אופציות: חישוב שווי לפי נוסחת בלק אנד שולס

מודל בלאק אנד שולס מנסה למצוא ערך של אופציה לקניית מניה בעתיד (אופצית קול אירופאית) לפי: (C = S*N(d1) – E*e(-rt)* N(d2

כאשר:

Φ הוא ההתפלגות הנורמלית הסטנדרטית

S – שער המניה

K – תוספת המימוש

T - מספר התקופות לפקיעה

r - שער הריבית במשק

σ – סטיית התקן של המניה

 

D1 = (ln[S / E] + [r + (σ2/ 2)] * t) / (σ* t(1/2))

D2 = d1 – (σ* t(1/2))

המדריך למשקיע בשוק ההון - מעבר לחלק אחד עשרה - השקעה מכשירים עוקבים

חזרה לחלק תשיעי - חוזים עתידיים

חזרה לעמוד המדריך הראשי

*אין לראות במסמך זה ובמידע ו/או הניתוח הכלולים בו הצעה או ייעוץ/שיווק לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים ו/או השקעת כספים בפיקדונות כלשהם או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים כלשהם. האמור לעיל אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או אחר. לפיכך, האמור לעיל אינו מהווה בשום צורה שהיא תחליף לייעוץ/שיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. התנאים המלאים והמחייבים של כל שירות/מוצר הינם כמפורט במסמכי פתיחת החשבון ביחס לאותו שירות/מוצר וכפופים להסדרים הנהוגים במיטב דש טרייד. אין באמור משום הבטחת תשואה. 

;