מילון אינדיקטורים

אשראי צרכני: Consumer Credit


בתים בתהליך מכירה: Index Sales Home Pending


דו"ח התעסוקה: The Employment Report


דו"ח מלאי הגז: DOE Natural Gas Report


דו"ח מלאי הנפט: DOE Petroleum Status Report


דו"ח משרות פרטיות לא חקלאיות: Report Employment National ADP


הודעת הפד על הריבית: FOMC Meeting Announcement


הוצאות בנייה: Construction Spending


הזמנות למוצרים בני קיימא: Orders Goods Durable


הזמנות מפעלים: Orders Factory


החשבון המסחרי: International Trade


החשבון השוטף: Current Account


הכנסה והוצאה פרטית: Personal Income and Outlays Income


המדדים המובילים: Leading Indicators


התחלות הבנייה: Housing Starts, Building Permits


מדד S&P/Case-Shiller למחירי הבתים


מדד אמון הצרכנים: Confidence Consumer


מדד הייצור התעשייתי וניצולת הייצור: Capacity Utilization &

Industrial Production


מדד המחירים לצרכן: Consumer Price Index


מדד הפד של ניו-יורק: Index State Empire NY


מדד הפד של פילדלפיה: Fed Survey Philadelphia


מדד מנהלי הרכש למגזר היצרני: ISM Manufacturing Index


מדד מנהלי הרכש למגזר נותני השירותים: Business Activity Index ISM Non-Mfg Survey


מדד מנהלי הרכש של אזור שיקאגו: NAPM-Chicago


מדד ענף הבנייה: NAHB-WF Housing Market Index


מחירי היבוא והיצוא: Import and Export Prices


מכירות ומלאים סיטונאיים: Trade Wholesale


מכירות יצרניות הרכבים: Sales Vehicle Motor


מכירות קמעונאיות: Retail Sales


מכירות של בתים חדשים: New Home Sales


מכירות של בתים קיימים: Existing Home Sales


מלאים עיסקיים: Inventories Business


מספר המשרות הלא חקלאיות: Payrolls Nonfarm


ספר הבז' :Beige Book


פריון ועלויות העבודה: Productivity and Costs


שיעור האבטלה: Rate Unemployment


תביעות ראשוניות לדמי אבטלה: Claims Initial Jobless

;