מסחר באופציות מעו"ף

לפני שמתחילים לבצע מסחר באופציות מעוף, חשוב להזכיר כי מדובר באחד התחומים הכי חמים והכי נפוצים במסחר בבורסות בכלל ובת"א בפרט. הסיכון בפעילות זו גבוה מאוד ולכן עבור תחום זה נדרשת מקצועיות גדולה מהרגיל. יש ללמוד את הנושא בצורה מעמיקה יותר מאשר נושאים אחרים בשוק ההון, ולשם כך אנו מעמידים לרשותכם את התוכן שלהלן וכן במקומות נוספים באתר.

אופציות מעוף


אופציות הן מכשירים פיננסיים, הנקראים גם נגזרים כיוון שערכם נגזר (קשור) מנכס אחר (לא רק פיננסי), הנקרא "נכס הבסיס". בעבר נקראו הנגזרים הראשונים אופציות מעו"ף (מעו"ף = מכשירים עתידיים ופיננסים) ומכאן מדד המעו"ף הידוע כיום כ- ת"א 35. ערכם של נגזרים על מדד ת"א-35 מבוסס, על ערך המדד במהלך המסחר בבורסה. מסחר באופציות מאפשר לך למנף את הכסף שברשותך, היחס הנפוץ ביותר הוא 1:100. חשוב לזכור שבאופציה, בשונה מחוזה עתידי, התמחור אינו ליניארי והוא מורכב ממספר גורמים נוספים מעבר לשער נכס הבסיס, כשהבולטים ביותר הם: מספר הימים לפקיעה של האופציה וסטיית התקן.

 
בעולם, הסוגים העיקריים של נגזרים הם: אופציות וחוזים עתידיים. מטרתם הבסיסית של האופציות והחוזים היא לאפשר הגנות וגידורי סיכון בשווקים השונים. הנגזרים מאפשרים לרוכשים או למוכרים לבצע הגנות על השקעותיהם מפני ירידות והן מפני עליות של נכס מסוים, אך כיום אנו רואים בכלים אלו לעיתים כתחליף להשקעה בנכס הבסיס עצמו, ואפילו למטרות ספקולטיביות בלבד.

 
על פי אתר הבורסה לניירות ערך בת"א, בשנים האחרונות המסחר בבורסה בשוק הנגזרים הוא הפעיל ביותר בהשוואה לתחומים האחרים. החל מאוקטובר 1999 מתבצע המסחר באופציות על כל הנכסים באופן רציף וממוחשב לחלוטין במערכות המסחר הממוחשבות. הנכסים עליהם יש מסחר באופציות הם מדד ת"א 35, שער שקל/דולר, שער שקל/אירו, מדד אג"ח ממשלתי שקלי ומדד הבנקים.

 
החל מ- 2009 הושקו אופציות גם על מספר מניות בולטות בבורסה. בבורסה נסחרות אופציות CALL ו- PUT אירופאיות, כאשר המימוש נעשה ע"י סליקה כספית במועד המימוש של כל סידרה.

 

מסחר באופציות עם מיטב דש טרייד


במיטב דש טרייד ניתן לסחור בכל סוגי האופציות בהתאם להרשאה בחשבון. המסחר מתבצע במערכת המסחר החדשה וכולל מערכת גרפית, אפשרות לזרימת נתונים (סטרימינג), בניית מסכים אישית ועוד. כמו כן, סוחרי יום יכולים ליהנות גם ממערכת הפרו ומערכת FMR.

 
הגדרות עיקריות (ראה גם בפרק מיטב טרייד אקדמיה):
 
אופציה - חוזה בין שני צדדים המקנה לרוכש האופציה לקנות/למכור כמות קבועה של נכס מסוים למשך תקופת זמן מוגדרת מראש, ובמחיר קבוע מראש.


מעו"ף - מדד המעו"ף (מכשירים עתידיים ופיננסיים) נקרא גם מדד ת"א 35 ומייצג את השווי המשוקלל של 35 מניות החברות המובילות בשווי השוק שלהן (מניות המעוף) הנסחרות בבורסת תל אביב.


שני סוגי אופציות :
 


1. אופציית רכש call - מקנה לרוכש האופציה זכות לקנות את נכס הבסיס במחיר מימוש קבוע עד למועד הפקיעה.


2. אופציית מכר put - מקנה לרוכש האופציה זכות למכור את נכס הבסיס במחיר מימוש קבוע עד למועד הפקיעה.


נכס הבסיס - הנכס שעליו קונים או מוכרים את האופציות, נכס הבסיס יכול להיות מדד, מניה, חוזה עתידי. סוגי נכסי בסיס :


מדד ת"א 35 - מדד ת"א 35 המתפרסם באופן רציף במהלך שעות המסחר, ע"י הבורסה, מוכפל ב-100.


שקל/דולר - השער היציג של הדולר המחושב ע"י בנק ישראל, מוכפל ב-10,000, כלומר כל אופציה מגנה על 10,000$


שקל/יורו - השער היציג של האירו המחושב ע"י בנק ישראל, מוכפל ב-10,000, כלומר כל אופציה מגנה על 10,000 אירו.


מדד הבנקים - מדד הבנקים המתפרסם באופן רציף במהלך שעות המסחר, ע"י הבורסה, מוכפל ב-100. כיום קיימות בבורסה גם אופציות על
מספר מניות - מניות חלק מהבנקים, מניות כי"ל וטבע, וכן מניות בסקטור האנרגיה (ועוד ידה של הבורסה נטויה).מסחר באופציות באמצעות מערכת המסחר החדשה של מיטב דש טרייד.

;