הוראות מסחר בסיסיות ומותנות במסחר בבורסה

המדריך למשקיע בשוק ההון - חלק רביעי

 

מסחר בבורסה מחייב מידה כלשהי של יידע ומיומנות. הסוחרים, גם המתחילים שבהם, אמורים להצטרף למסחר בתל אביב או בוול סטריט  לאחר שלמדו משהו על כללי השוק, מכשירי השקעה, סיכונים ועוד.

במהלך המסחר השוטף חייבים הסוחרים להכיר גם את הוראות הבורסה, אותן פקודות בסיסיות או מותנות שמאפשרות לנהל את המסחר ולהימנע מטעויות קשות. להלן הוראות הבורסה החשובות והשימושיות ביותר. 

הוראות מסחר בסיסיות 

LIMIT: הוראת קנייה/מכירה בהגבלת שער. בקנייה, מחיר הלימיט הוא המחיר המרבי שאותו הקונה מוכן לשלם, בעוד שבמכירה מחיר הלימיט הוא המחיר המינימלי שהמוכר מוכן לקבל. 

הוראת לימיט תתבצע רק אם שער נייר הערך מגיע לשער הניתן בפקודה, או לשער טוב יותר. כלומר, בקנייה כששער הנייר נמוך או שווה למחיר הלימיט ובמכירה כששער הנייר גבוה או שווה למחיר הלימיט. הגבלת השער היא זו שנתנה להוראה את שמה.

חשוב להדגיש: אין ערובה או הבטחה לביצוע פקודות מסחר מסוג LIMIT.  פקודות מסוג זה מבוצעות בקנייה או במכירה על פי סדר קבלתן לשוק ובהתאם לביקוש /היצע הנוכחי בנייר. על אף שפקודת מסחר זו אינה מבטיחה ביצוע, היא כן מבטיחה לפחות את השער שבו תבוצע. 

בבורסה בת"א קיימים עוד שני סוגים של הוראות הגבלות שער:

LMO - limit open: הוראת לימיט 'הגבלת שער' למכרז הפתיחה בלבד, שבו אין הגבלה על כמות המינימום לשידור למסחר. אם אין ביצוע בשלב הפתיחה, ההוראה תבוטל.

LMC - limit close: הוראת לימיט 'הגבלת שער' למכרז הנעילה בלבד, שבו אין הגבלה על כמות המינימום לשידור למסחר. אם אין ביצוע בשלב הנעילה, ההוראה תבוטל.

MARKET: הוראה במחיר שוק. הוראות 'מרקט' בקנייה/מכירה ניתנות ללא הגבלת מחיר, לכן ברוב המקרים הפקודה תתבצע מיידית בהתאם למחיר של הקונים/מוכרים בספר הפקודות, עם הגעת הפקודה לשוק. פקודת מסחר מסוג זה מבטיחה ביצוע ברוב המקרים, אך אינה מבטיחה את השער בו תבוצע הפקודה. 

השער בו תתבצע פקודת 'מרקט' יכול להיות שונה משער הציטוט בזמן הזנת הפקודה, מכיוון ששערי השוק יכולים להשתנות במהירות. לכן, יש להיזהר בשימוש בהוראה זו במיוחד בעת מסחר בניירות ערך המתאפיינים בסחירות נמוכה ובהפרשים גבוהים בין מחיר הביקוש למחיר ההיצע.

הוראות מסחר מותנות

הוראה מותנית היא הוראה שמוזרמת לשוק לביצוע כאשר מתקיימים תנאים מסוימים שהוגדרו מראש. הוראה זו ידועה גם כהוראות טריגר או הוראות STOP. מהות ההוראות המותנות דומה בבורסה תל אביב ובבורסות וול סטריט, אך יש מספר ניואנסים חשובים להוראות בכל שוק אותם צריך להכיר ולכן ההסבר להוראות השונות במאמר זה נפרד לכל בורסה.

הוראות מותנות במסחר בוול סטריט:

STOP / STOP LOSS: הוראת Stop הינה הוראת טריגר לביצוע במחיר שוק (MARKET). ההוראה מוזרמת לשוק רק כאשר המחיר של נייר הערך מגיע למחיר הטריגר שנקבע מראש. יש להגדיר רק מחיר אחד, מחיר הטריגר, שהוא המחיר שבו תופעל הפקודה. במסחר בוול סטריט, הטריגר מופעל לרוב לפי מחיר הביקוש/היצע הראשון הקיים בשוק בשלב המסחר.

דוגמה נוספת: ניתן להשתמש בהוראה זו גם בקנייה. למשל, אם ני"ע מסוים נסחר ב-10 דולר ואנחנו רוצים לקנות אותו רק אם יגיע ל-11 דולר (נניח לצורך קנייה בפריצה, משיקולים של ניתוח טכני), ניתן לשלוח הוראת קנייה עם מחיר טריגר של 11 דולר. אם מחיר הנייר יעלה והשער של המוכר הראשון יהיה 11 דולר, יופעל הטריגר ותשלח ההוראה לקנות את הנייר (שוב, במחיר שיכול להיות נמוך או גבוה מ-11 דולר). 

STOP LIMIT: דומה לפקודת סטופ רגילה פרט לכך, שברגע שהטריגר הופעל מוזרמת לשוק הוראה לביצוע במחיר לימיט שהוגדר מראש. בהוראת סטופ לימיט יש להגדיר שני שערים: מחיר טריגר להפעלת הפקודה ומחיר לימיט לשליחת ההוראה לשוק (בקנייה או מכירה). השימוש הנפוץ להוראת Stop Limit  הוא הוראות מכירה, אך בבורסות וול סטריט ניתן לעשות בהוראה שימוש גם לפקודת קנייה.

TRAILING STOP: הוראת סטופ עם שער טריגר משתנה. יש להגדיר את מרווח טריגר שיפעיל את ההוראה לפי כמות דולרים, או לפי מספר האחוזים ממחיר הנייר. היתרון הבולט בהוראה זו הוא שה-Stop מעדכן את עצמו באופן אוטומטי בהתאם לשער של הנייר. לדוגמה, בהוראת Trailing Stop במכירה שער ה-Stop יעלה ככל שמחיר הנייר יעלה, בהתאם למרווח שהוגדר מראש.

לדוגמא, ניתן להשתמש בפקודה אם אנחנו רוצים להחזיק מניה מסוימת כל עוד היא עולה, אך מעוניינים להבטיח במקביל שאם מחיר המניה יירד ב-2 דולר מהשיא היא תימכר באופן אוטומטי. במקרה כזה, נשלח הוראת מכירה ב-Trailing Stop עם מרווח של 2 דולר. על עוד המניה עולה, ערך ה-Stop מתעדכן כלפי מעלה, אולם כשהמניה תרד ביותר מ-2 דולר מהערך הגבוה ביותר אליו הגיעה מהרגע בו נשלחה ההוראה, היא תימכר במחיר שוק.

חשוב לדעת ולזכור: הוראות מותנות תלויות לא רק בשער המצוטט על המסך, אלא גם ביכולת הביצוע ונזילות מצד הברוקר ועושה השוק בנייר.

הוראת OCO: הוראה שמאפשרת לשלב שתי פקודות מקבילות, כשביצוע אחת מהן מבטל את ההוראה השנייה. לדוגמה, מצב שבו לאחר שקנינו מניה אנו מעוניינים למכור אותה ברווח אם תעלה, אך במקביל איננו רוצים להיות חשופים לירידות חדות בנייר. במקרה כזה,  נשלח הוראת OCO שתכיל הוראת מכירה בלימיט במחיר הגבוה ממחיר המניה ובנוסף הוראת STOP LOSS במחיר הנמוך ממחיר המניה. אם תתבצע פקודת הלימיט, תבוטל אוטומטית פקודות הסטופ - ולהיפך.

הוראות מותנות במסחר בת"א:

ההוראות המותנות בבורסה בת"א נבדלות מ"אחיותיהן" בוול סטריט בעיקר בשאלה מתי מופעל הטריגר. בבורסה בת"א הטריגר מופעל לפי שער עסקה אחרונה, בעוד שבוול סטריט הטריגר מופעל לפי שערי היצע וביקוש. כמו כן, בעוד שבוול סטריט הוראות ה-STOP משמשות לקנייה ומכירה, בבורסה בת"א הן משמשות למכירה בלבד. הוראת קנייה ב-Stop Limit קיבלה את השם Buy Above.

STOP LOSS: הוראה מותנית, המוזרמת לשוק רק כאשר המחיר מגיע למחיר הטריגר שנקבע מראש. במסחר בבורסת תל אביב, הטריגר מופעל לפי מחיר הביצוע האחרון. הוראת סטופלוס הינה הוראת טריגר לביצוע במחיר שוק (MARKET).

STOP LIMIT: דומה לפקודת סטופ רגילה, רק שכאן יש להזין שני מחירים: מחיר טריגר ומחיר לימיט. כשהטריגר מופעל מוזרמת לשוק הוראה לביצוע במחיר הלימיט שהוגדר מראש.

Buy above: הוראת מסחר שתכליתה לקנות נייר ערך רק כאשר הוא מגיע למחיר מסוים, מעל למחיר הנוכחי. צריך למלא גם את שדה שער ה"טריגר", כלומר השער שבו תופעל ההוראה וגם את מחיר הלימיט - המחיר המקסימלי בו נרצה לקנות את הנייר.

Take profit: הוראה זו דומה למכירה בהגבלת שער רגילה (הוראת לימיט). עם זאת, מאחר שבשימוש במנגנון הטריגר ההוראה לא תישלח לשוק ולא תופיע בספר הפקודות עד שיופעל הטריגר, יש להגדיר שני שערים:

  1. מחיר טריגר להפעלת הפקודה.
  2. מחיר לימיט - כלומר, שער ההוראה כשתשלח לשוק.

IOC (ר"ת: immediate or cancel): פקודת "שער" לביצוע מיידי, אף אם חלקי בלבד. בהוראה זו כדאי לשים לב האם המחיר תואם את ההיצע/ביקוש בשוק כרגע. הפקודה תשודר לשוק במחיר הלימיט שנקבע מראש. במקרה של ביצוע חלקי, החלק של ההוראה שלא בוצע יבוטל מיידית.

FOK (ר"ת: fill or kill): בדומה להוראת IOC, זוהי פקודת "שער" לביצוע מלא ומיידי בלבד. אם הפקודה לא מתבצעת במלואה, הפקודה מבוטלת מיידית ואינה נרשמת או ממתינה בספר הפקודות.

פקודת קרחון (Iceberg): פקודת קרחון נועדה לשלוח פקודת מסחר בכמות גדולה ובשער נתון ולבקש שפקודה זו תשוחרר לביצוע בחלקים, כדי שלא תשפיע על השערים בשוק. הפקודה הינה פקודת LMT  המאופיינת על ידי ביצוע ICE  וכוללת שלוש כמויות: 

  • כמות כוללת: סך כל היחידות שרוצים לקנות או למכור בהוראה.
  • כמות גלויה ראשונית: מספר היחידות שישלחו מיידית לשוק עם שליחת ההוראה.
  • כמות לשחרור נוסף: מספר היחידות הנוספות שישלחו לשוק לאחר ביצוע של הכמות הראשונית.

בעת קבלת פקודת ה- Iceberg  בבורסה תשוחרר לביצוע הכמות הגלויה הראשונית, בספר הפקודות תוצג רק הכמות הגלויה בכל רגע נתון, מסך כל הכמות בפקודה. לאחר שהכמות הראשונית זו בוצעה במלואה תשוחרר לביצוע כמות נוספת בגובה הכמות שרשומה בשדה "כמות לשחרור נוסף", וכך הלאה עד להשלמת הכמות הכוללת.

המדריך למשקיע בשוק ההון - מעבר לחלק חמישי - איך בונים תיק השקעות 

חזרה לחלק שלישי - מכשירי השקעה בשוק ההון: מה הכי מתאים לכם?

חזרה לעמוד המדריך הראשי

*אין לראות במסמך זה ובמידע ו/או הניתוח הכלולים בו הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים ו/או השקעת כספים בפיקדונות כלשהם או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים כלשהם. האמור לעיל אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או אחר. לפיכך, האמור לעיל אינו מהווה בשום צורה שהיא תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. התנאים המלאים והמחייבים של כל שירות/מוצר,הינם כמפורט במסמכי פתיחת החשבון ביחס לאותו שירות/מוצר וכפופים להסדרים הנהוגים במיטב דש טרייד. אין באמור משום הבטחת תשואה.

 

;