הוראות מסחר בבורסה

לונג/שורט

מכירה בשורט היא מכירת נייר ערך שאינו נמצא בתיק. מכירה בשורט מתבצעת במטרה להרוויח מהירידה במחיר של נייר ערך או נכס פיננסי אחר. לאחר ביצוע המכירה, אם הנייר יורד, ניתן יהיה לקנות אותו במחיר זול ממחיר המכירה ובכך לכסות את השורט ברווח. במידה והנייר עלה, פוזיציית השורט תיכנס להפסד. מכירה בשורט מסוכנת יותר מקניה של נכס מכיוון שניתן להפסיד יותר מגובה ההשקעה (לדוגמא, נייר ערך שנסחר בשער 10 ש"ח, בקניה של הנייר, ניתן להפסיד 10 ש"ח לכל היותר. במכירה בשורט, אם הנייר עולה לשער 30 ש"ח, ההפסד יעלה ל 20- ש"ח).

בעברית מכירה בשורט נקראת מכירה בחסר.

המצב ההופכי לשורט הוא לונג.

ביצוע חלקי

ביצוע של כמות חלקית מהוראת מסחר שנתן לקוח.

ביצוע מלא

ביצוע של כל הכמות בהוראת מסחר שנתן לקוח.

הפסקת מסחר

החלטה המתקבלת על ידי הנהלת הבורסה להפסיק את המסחר לתקופת זמן קצובה או לתקופת זמן בלתי מוגבלת.

מסחר מחוץ לבורסה

מסחר בניירות ערך המתבצע מחוץ למהלך המסחר הרגיל ומחוץ לכותלי הבורסה לניירות ערך. עסקאות אלו חייבות בדיווח לבורסה על ידי חבר הבורסה שביצע אותם.

שער חליפין

יחס החליפין בין מטבע אחד לשני. כמו בין השקל ביחס לדולר.

שער פתיחה

שער הנקבע לפני תחילת המסחר. שער זה הנו השער בו נוצר שוויון במחיר בין הביקוש וההיצע לנייר הערך במחזור הגדול ביותר.

שער נעילה/שער סגירה

שער הנקבע לפני תום המסחר. שער זה נקבע על פי ממוצע השערים המשוקלל במחזורי העסקאות שבוצעו בנייר הערך בשלושים הדקות האחרונות בשלב המסחר הרציף. כל זאת בתנאי שהסכום הכולל של עסקות אלו עולה על 100 אלף שקל.

 

;