TipRanks - המערכת שתסייע לך לקבל כלים מקצועיים להשקעה חכמה

מיטב טרייד משיקה את מערכת *TipRanks שתסייע לכם לקבל כלים מקצועיים להשקעה חכמה, בתוך מערכות המסחר וללא עלות!

 

אתם הצבעתם ואנחנו מיישמים!

בסקר הלקוחות שעלה באתר בחודש שעבר, הבנו שאתם מחפשים מידע שיוכל לסייע לכם בקבלת החלטות מסחר. לכן, לקחנו על עצמנו לשדרג לכם את חוויית המסחר ולאפשר לכם להתנסות במערכת מידע מקצועית שתשולב בתוך מערכות המסחר וללא תוספת עלות!

 

 מהי מערכת TipRanks?

מערכת דיגיטלית המשולבת במערכות המסחר של מיטב טרייד ונגישה לכלל הלקוחות. המערכת, המבוססת על מידע המועבר על ידי עשרות אלפי מומחים בשוק ההון, מעבירה מידע על המניות הנסחרות בבורסה בארה"ב.   המידע מבוסס על שכלול ודירוג ביצועי האנליסטים וביצועי המניות עליהן המליצו בעבר. ככל שהתוצאות טובות יותר, כך האנליסט מדורג גבוה יותר וכך גם המלצותיו להשקעה.                                                

 

איך זה משתלב במיטב טרייד?

כעת, המערכת משולבת בתוך מערכות המסחר בחו"ל ומאפשרת לכם גישה מהירה ונוחה למידע הרב. ממשק המערכת ידידותי והכלים הפונקציונליים הרבים יסייעו לכם להחליט מתי ובאילו מניות כדאי להשקיע.

 

 

*המידע נאסף על ידי חברת TipRanks באופן רחב וללא שיקול דעת. מיטב דש טרייד אינה מעורבת באיסוף המידע. המידע המוצג משקף את דעותיהם והערכותיהם של עורכי הסקירה אשר שמם מופיע בגוף הסקירה ואינו משקף בהכרח את עמדתה הרשמית של מיטב טרייד בע"מ. הניתוח בסקירות נעשה בהתבסס על מידע אשר פורסם ו/או היה נגיש לכלל הציבור ומידע אחר, לרבות מידע שנאסף ונערך על ידי עורכי הסקירה ומידע הנובע ממקורות אחרים, הנחזה כמידע מהימן, וזאת, מבלי שעורכי הסקירה ו/או מיטב טרייד ביצעו בדיקות עצמאיות לשם בירור מהימנותו. האמור לעיל אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או אחר. הדעות והתחזיות האמורות לעיל, עשויות להשתנות ללא כל מתן הודעה נוספת. מיטב טרייד בע"מ, חברות בשליטתה וכך בעלי מניותיהן, מנהליהן ועובדיהן, לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד שיגרם מהסתמכות על האמור לעיל, אם ייגרמו.

;