בורסה - מניות כללי

 בבורסה בתל אביב נסחרות 815  מניות (נכון לסוף 2007). נחלקות לקטגוריות ע"פ שווי שוק, סחירות ואחזקות הציבור. מדד ת"א 100 – מייצג את 100 המניות בעלות השווי שוק והסחירות הגבוהים ביותר, מדד המעוף מייצג את 25 המניות בעלות השווי שוק הגבוה ביותר במדד ת"א 100, שאר המניות מכונות היתר.

;