מסחר במניות

ביטא BETA

מדד הבוחן את הסיכון הכרוך באחזקת מניה מסוימת. הביטא מודדת את רגישותה של מניה מסוימת ביחס לשינויים במדד השוק. כך למשל, ביטא שווה 1 מעידה כי המניה עולה/יורדת ב- 1% עם כל עליה/ירידה של 1% במדד השוק. מניה אגרסיבית תהיה עם ביטא גדולה מ- 1 ודפנסיבית עם ביטא קטנה מ- 1 (התנודתיות של המניה שווה לתנודה בשוק).

השאלת מניות

 השאלת מניות לצורך מכירתן - שורט.

ימי מסחר

בישראל א-ה במרבית מדינות העולם ב-ו'. פערי הימים יוצרים לעיתים מצב מלאכותי של שוני בין מחיר מניה בחו"ל (למשל במדד הנאסד"ק) לבין מחירה בישראל.

מניה

תעודה המקנה בעלות בפירמה, את הזכות לקבל דיבידנדים מרווחי החברה, זכות הצבעה בחברה והזכות לקבל את החלק היחסי בנכסים שיוותרו לאחר פירוק החברה.

אופציה על מניות (STOCK PURCHASE WARRANT)

אופציה המונפקת על ידי חברה או צד ג' המעניק למחזיק בו זכות לרכוש כמות מסוימת של מניות במחיר ולתקופה שנקבעו. אופציה בכסף - אופציה שמחיר המימוש של שווה או נמוך ממחיר נכס הבסיס.

מניית בכורה

תעודה המקנה עדיפות המתבטאת בחלוקת רווחי החברה, או בעת פירוק החברה וחלוקת נכסיה.

מניית הטבה

זוהי צורה של חלוקת מניות נוספות לבעלי מניות קיימים. הדבר אינו מגדיל את הנכס שבידי בעל המניה אך מאפשר לו מכירה של חלק מן הנכס שמחזיק ובאופן עקיף מביא לרוב לעליה במחירי המניות.

מניית יסוד

 תעודה המקנה זכויות מיוחדות כמו עדיפות בהצבעה או בעת חלוקת רווחים של החברה.

מחזור יומי בנייר ערך

שווי כל העסקאות בנייר ערך ספציפי שבוצעו ביום מסחר נתון בבורסה ספציפית.

;