שלבי המסחר בבורסה

בורסה - שלב טרום פתיחה

במהלך שלב זה מזרימים הבנקים והברוקרים למחשב הבורסה בת"א את פקודות הקנייה והמכירה שהתקבלו מהציבור. שלב זה נמשך מ-09:30 ועד לפתיחה.בשלב הטרום פתיחה אפשר להכניס הוראות אשר נמוכות מכמות המינימום לשלב הרציף.

בורסה - שלב פתיחה

ניתנות הוראות (קנייה או מכירה) טרם הפתיחה, שקלול המחירים כפוף להנחיות נוספות קובעות את שער הפתיחה של מניה. מאה המניות הגדולות מתחילות להיסחר ב- 09:45 לערך, ב- 10:15 יתר המניות ואיגרות חוב ב- 9:30. השינוי במחיר המניות ביחס למחיר הסגירה מיום המסחר הקודם מוגבל.

בורסה - שלב המסחר

שלב זה מכונה שלב הרצף מתחילת המסחר, מסתיים ב- 17:15 לערך ובימי ראשון שעה קודם לכן. המסחר בשלב זה מתבצע בין קונה אנונימי אחד למוכר אנונימי אחר. לכל עסקה יש מחיר משלה והמסחר הוא בו זמני בכל ניירות הערך.

בורסה - שלב טרום הנעילה

השינוי משלב המסחר הוא שבלשב טרום הנעילה, אין ביצוע עסקאות, אלה יש רישום של שערים תיאורטי ומחזור תיאורטי שהיו נקבעים אילו היו מתבצעות בפועל עסקאות.

שלב זה אורך 8-14 דק' בסוף יום המסחר.

בורסה - שלב נעילה

בשלב זה מבוצעות הפקודות שהוגשו בשער הנעילה כאשר העדיפות היא לפי הגבלת השער (עדיפות ראשונה) וזמן קבלת הפקודה (עדיפות שנייה).

מחושב כמפגש בין ההיצע והביקוש בו מושג המחזור הגדול ביותר.

מחושב רנדומאלי החל משעה 17:25 ועד 17:30 וביום ראשון משעה 16:25-16:30.

;