מילון מונחים - מסחר בבורסה

זירת המסחר

חדר בו מתבצעות העסקאות בין נציגי חברות הבורסה "בצעקות". מאז שעברה הבורסה בת"א לשיטת הרצף, המסחר מתנהל דרך המחשב ואין יותר זירה. בבורסות רבות אחרות נמשך המסחר בזירה.

אפיק השקעה

לסוג ההשקעה קיימים אפיקים רבים כגון: מניות, איגרות חוב, תעודות השתתפות, אופציות, מט"ח, סחורות ועוד.

תנודתיות

הפער בין הנקודה הגבוהה ביותר לנמוכה ביותר של מניה, מדד או מוצר פיננסי אחר. תנודתיות גבוהה מלמדת בד"כ על סיכון גבוה יחסית בהשקעה בצד סיכוי תואם. מידת תנודתיות גבוהה טובה לשחקני האופציה שכן מגדילים את הסיכוי למימוש האופציה ומכאן ערכה עולה.

חבר בורסה

חבר בורסה הינו גוף בו ניתן להפקיד כספים וניירות ערך ולסחור בהם. חבר בורסה מפוקח על ידי הבורסה ורגולטורים נוספים.
ישנם חברי בורסה שנמצאים תחת הבנקים וישנם כאלו שאינם בנקים.

מגמה מעורבת

מגמה שאינה אחידה בכיווני המסחר בניירות ערך דהיינו חלק מניירות הערך עולים חלק יורדים וחלק ללא שינויים מהותיים.

בורסה

בורסה הינו המקום בו נערך המסחר בניירות ערך. בישראל המסחר נערך בשיטת הרצף, בה הסוחרים נותנים פקודות לקניה או מכירה דרך מחשב. המסחר מתאפשר כאשר יש "חילוקי דעות" בין אנשים שונים. האחד חושב שבמחיר מסוים כדאי לו לרכוש מניה מסוימת מאחר וצופה שמחירה יעלה ואילו האחר מוכן למכור אותה במחיר זהה מאחר וחושב הפוך ממנו, כך נוצר בניהם מפגש ומתקיימת עסקה.
באתר מיטב דש, הבורסה לניירות ערך נמצאת לא רק ברחוב אחד העם בת"א, אלא נגישה למסחר לכל אחד ממחשבו האישי.

אסטרטגיה

קביעת מטרות ההשקעה, אופן הפעולה ודרך השקעת המשאבים בהתאם למדיניות השקעה ו/או ניבוי מצב שוק.

הנפקה ציבורית

תהליך של גיוס הון לחברה, ע"י הנפקת ני"ע של החברה בתמורה לכסף שמתקבל מהמשקיעים. חברה, המעוניינת בגיוס הון, צריכה לעמוד בקריטריונים של הבורסה, ולבסוף לגייס את הכסף מהציבור באמצעות חברת חיתום.

בטחונות

מנגנון שנקבע ע"י הבורסה בת"א למניעת מצב של חוסר באמצעים נזילים לסגירת פוזיציות שניטלו על ידי משקיע מסוים. דרישת הבטחונות נקבעת בהתאם לחישוב שוויה התיאורטי של הפוזיציה על פי שיטת התרחישים.

כתבי אופציות

ני"ע המונפקות ע"י חברות ומהוות זכות לקנות מניות במחיר מסוים בתוספת פרמיה כספית עד לתאריך קבוע מראש. זוהי למעשה רכישת המניה בשני שלבים, האופציה בשלב הראשון והפרמיה שמשולמת רק בביצוע ההמרה. ההמרה הופכת כדאית כאשר מחיר המניה עולה והופך נמוך יותר ממחיר האופציה בתוספת המימוש.

טווח השקעה

אחד הנושאים החשובים בתכנון תיק ההשקעות בצד מטרת ההשקעה. השאלה למה מיועד הכסף (השלמת הכנסה לאחר יציאה לגמלאות, רכישת דירה, בטחונות לעתיד וכו') שאלה שנייה כמה זמן סביר שהחיסכון לא יידרש במלואו או בחלקו... שאלות אלה בצד התאמה למצבו הפיננסי הכללי של הלקוח, קובעים את מבנה תיק ההשקעות של הלקוח.

נייר ערך

תעודות המונפקות בסדרות על ידי חברה, אגודה שיתופית או כל תאגיד אחר ומקנות זכות חברות או השתתפות בהם או תביעה מהם. בין ניירות הערך ניתן למצוא מניות, אג"ח, אופציות, כתבי אופציות, קרנות נאמנות ועוד.

אפיק לא סולידי

השקעה בניירות ערך בעלי פוטנציאל רווח/הפסד גדול יחסית. אפיק המניות נחשב כאפיק שאינו סולידי.

יום הקום

תאריך מסוים שנקבע לצורך חלוקת הטבה למחזיק בנייר ערך, כך שכל המחזיק בנייר הערך בתום היום שנקבע זכאי להטבה. זהו היום הקובע לקבלת ההטבה. (לדוגמא - יום הקום לקבלת ריבית על אגרת חוב).

מסלקת המעו"ף

הגוף המשמש מטעם הבורסה כמתווך בין קונים ומוכרים של האופציות.

נזילות

הנתון החשוב למשקיע בתעודות סל הנו נזילות, אשר נבחנת ע"י הפערים בין שערי הקנייה והמכירה בתעודה. המשקיע מעוניין לדעת כי בכל רגע נתון יש לו את האפשרות לבצע עסקת קנייה או מכירה בפערים קטנים ככל האפשר.

ניתוח טכני

תיאוריה לחיזוי ופירוש של מחירי ניירות ערך. תיאוריה זו מתבססת על ההנחות כי תופעות המתרחשות בשוק חוזרות על עצמן וכן על פי תנודות העבר ניתן לחזות את העתיד. כמו כן, מחיר נייר ערך נקבע על פי כוחות השוק, כלומר, הביקוש וההיצע וכי התיאור הגרפי של נייר הערך מגלם בתוכו את כל הנתונים הכלכליים והפיננסיים.

פיזור סיכון

השקעה באפיקי השקעה מגוונים ובענפים שונים כאשר נמנעים "מלשים את כל הביצים בסל אחד".

פק"מ

אפיק השקעה לטווח קצר, הנושא ריבית שקלית קבועה מראש.

שוק משוכלל

תיאוריה לפיה כוח השוק החופשי המשפיע על מחירי ניירות ערך משקף את הציפיות של המשקיעים ומונע למשל פערי ארביטראז'.

שוק ראשוני

השוק בו מונפקים ניירות ערך חדשים. שוק זה הוא מקור לגיוס כספים על ידי גופים שונים.

שוק משני

 השוק בו נסחרים ניירות הערך לאחר הנפקתם בשוק הראשוני. שוק זה מוסיף לניירות הערך שהונפקו אלמנטים של נזילות וסחירות.

שוק של דובים \ שוורים

 שוק שבו מחירי המניות יורדים לאורך זמן מכונה שוק דובי. שוק שבו מחירי המניות עולים לאורך זמן מכונה שוק שורי.

תאריך פקיעה של כתב אופציה

זהו התאריך האחרון בו נשמרת למשקיע הזכות לממש את כתב האופציה שברשותו לנייר ערך של החברה, לאחר תאריך הפקיעה אין לכתב האופציה כל ערך.

תוספת מימוש

 הסכום שיש להוסיף בעת מימוש כתב האופציה.

תשואה

הרווח שמפיק משקיע על השקעתו.

מסחר אוטומטי

פקודות מסחר שנשלחות באופן אוטומטי ללא התערבות הסוחר בזמן אמת. פקודות אוטמטיות יכולות להישלח מתוכנת מחשב בה הוזנו מראש אסטרטגיות מסחר שמייצרות הוראות (מסחר אלגוריטמי) או ע"י פקודות מתקדמות במערכות מסחר רגילות.

מדיניות השקעות

כללי ההשקעה המותרים בתיק השקעות מסוים. מדיניות ההשקעה נקבעת על ידי בעל החשבון ההשקעות בתיקי השקעות מנוהלים ועל פי החוק ותשקיף/הסכם במוצרים אחרים.

מחזור יומי בבורסה

שווי כל העסקאות שבוצעו ביום מסחר נתון בבורסה.

משקיע מוסדי

קרנות פנסיה, קרנות נאמנות, חברות ביטוח ובנקים). גופים ספציפיים המנהלים נכסים בהיקפים גדולים שלהם או של לקוחותיהם (לדוגמא - מנהלי קופות גמל).

שיערוך

פעולה חשבונאית של שינוי ערך לנכס קיים (בעבר על פי כללי חשבונאות, רוב הנכסים הוצגו בדוחות החברה על פי עלותם).

 

 

 

;