תגובה להחלטת הריבית של בנק ישראל

24/02/2016
חדר מסחר

להערכתנו, בנק ישראל התרחק בחודש האחרון מהאפשרות של הורדת הריבית או צעד מוניטארי מרחיב אחר.

מצד אחד, חל שיפור באינדיקאטורים הכלכליים במשק. נתוני הצמיחה לרבעון הרביעי היו די חזקים. גם הנתונים הכלכליים השוטפים השתפרו וקצב עלייתו של המדד המשולב עלה מכ- 2% לפני שנה לקרוב ל- 4% בחודשים האחרונים גידול בהכנסות ממסים גם הוא מעיד על הפעילות הערה במשק בחודשים האחרונים.

ההתפתחות הנוספת שמרחיקה את הורדת הריבית נובעת מהאצה במחירי הדיור, למרות המאמצים של הממשלה. בנק ישראל לא ירצה להוסיף שמן למדורת הדיור שככל שהמחירים עולים יותר הופכת למסוכנת יותר ליציבות הכלכלית והפיננסית במשק.
הריבית על המשכנתאות עלתה בחצי השנה האחרונה כמעט באחוז גם מבלי שבנק ישראל הזיז את הריבית שלו, אך לא הצליחה לדכא משמעותית את הביקושים לדירות.

מנגד, הפעילות הכלכלית בעולם בחודש האחרון הואטה באופן ניכר. תחזיות הצמיחה לכלכלה העולמית FED- בנוסף, הסיכוי לעלייה נוספת של ריבית ה OECD הורדה ע"י גופי השקעה רבים וגם ע"י הארגון פחת. כמו כן, מספר בנקים מרכזיים הקלו בתנאים המוניטאריים.

לכאורה, נסיבות אלה היו יכולות יותר מלאזן את ההתפתחויות החיוביות ולדחוק את בנק ישראל להורדת ריבית. בפועל, כלי הריבית, או ליתר הדיוק האופציה הנותרת שלו של הריבית השלילית, איבדה מאוד מהאטרקטיביות שלה בחודש האחרון.

הורדות הריבית לטריטוריה השלילית שנעשו לאחרונה ע"י הבנקים המרכזיים באירופה, יפן ושוודיה הובילו דווקא להתחזקות המטבעות שלהם. בנוסף, מסתבר שהריבית השלילית לא רק פוגעת ברווחיות הבנקים אלא בנסיבות מסוימות אף מאיימת על יציבותם.

מבחינת האינפלציה, די ברור שאין לבנק ישראל כלים אמיתיים לגרום לעלייתה, כאשר על רקע הביקושים היחסית חזקים במשק, הסיבות לאינפלציה הנמוכה כמעט אינן מושפעות ממדיניותו של בנק ישראל.

;