Nikkei 225 - מדד הניקיי 225

הגדל

מדד הניקיי 225 הוא מדד המספק חשיפה לשוק ההון היפאני, אחד משווקי ההון הגדולים בעולם.
החוזה העתידי עוקב אחרי ממוצע 225 החברות המובילות בשוק היפאני ועקב כך מספק חשיפה גלובאלית מחוץ לגבולות אמריקה ומהווה כלי ישום לאסטרטגיות רבות.
סימן זיהוי:
NKD

גודל החוזה:
תנודה מינימאלית של 5 שווה ערך ל25$
יום מסחר אחרון:
יום המסחר הקודם ליום השישי השני בחודש פקיעת החוזה ב.3:15 p.m.

 

 

;