אסטרטגיות מעוף

אופציה היא מכשיר פיננסי שבאמצעותו ניתן לגדר את תיק ההשקעות ולהגן עליו מפני תרחישים שונים. באמצעות אופציות, ניתן לייצר חשיפה לתנאי שוק משתנים על ידי בניה של אסטרטגיות מתוחכמות המורכבות ממספר אופציות שונות. הדבר נכון לאופציות על מדד המעו"ף - אסטרטגיות מעוף ולאופציות על נכסי בסיס אחרים כגון שקל דולר, אופציות על מניות ועוד.

 

מסחר באופציות הינו תחום בסיכון גבוה מכיוון שמדובר בנכס ממונף, כך שמספיקה תזוזה קטנה במחיר נכס הבסיס בשביל לגרום לשינוי מהותי במחיר האופציה. בעוד שבקניה של אופציה ההפסד המקסימאלי מוגבל לסכום הרכישה, בכתיבת אופציות (מכירה של אופציה שלא ברשותך) הסיכון גדול בהרבה מכיוון שניתן להפסיד הרבה מעבר לסכום העסקה עד כדי הפסד בלתי מוגבל. שימוש נכון באסטרטגיות מעוף מאפשר לסוחר לגדר את הסיכון שנוצר בכתיבת אופציות.

 

אחת הדרכים הנוחות להבין טוב יותר אסטרטגיית מעוף שבנויה ממספר אופציות, היא לבנות אותה בסימולאטור מעוף הזמין דרך מערכות המסחר. יש לשים לב שגרף האסטרטגיה בהווה (לפני הפקיעה) שמוכר בשם "התיאורטי", שונה מגרף האסטרטגיה בפקיעה. ככל שמתקרבים לפקיעה הגרף התיאורטי יתקרב לזה של הפקיעה.

 

להלן דוגמאות למספר אסטרטגיות שניתן לבנות באמצעות אופציות:

אסטרטגיות לשוק עולה

 

קנית אופציית Call (רכש):

תרחיש רצוי - עליית מחיר נכס הבסיס. בניית האסטרטגיה - קניה של אופציית קול במחיר מימוש X. רווח מקסימלי - בלתי מוגבל. הפסד - מוגבל לסכום הפרמיה ששולמה עבור קנית האופציה. בטחונות - לא נדרשים.

 

כתיבת אופציית Put (מכר)

תרחיש רצוי - עליית מחיר נכס הבסיס. בניית האסטרטגיה - מכירה של אופציית פוט במחיר מימוש X. רווח מקסימלי - מוגבל לפרמיה שהתקבלה מכתיבת האופציה. הפסד מקסימלי - חשיפה להפסד משמעותי בשוק יורד - ההפרש בין מחיר המימוש לבין המדד הקובע למימוש של נכס הבסיס. בטחונות - נדרשים.

 

חוזה סינטטי - קניה

אסטרטגיה היוצרת חשיפה דומה לזו הנוצרת בעת קניה של נכס הבסיס בסכום מלא. תרחיש רצוי - עליית מחיר נכס הבסיס. בניית האסטרטגיה - קנית קול במחיר מימוש X וכתיבת פוט במחיר מימוש זהה. רווח מקסימלי - בלתי מוגבל. הפסד מקסימלי - (ההפרש בין מחיר המימוש לבין המדד הקובע למימוש של נכס הבסיס) בטחונות - נדרשים.

 

מרווח עולה - שימוש באופציות Call

Bull Call Spread

תרחיש רצוי - עליית מחיר נכס הבסיס. בניית האסטרטגיה - קנית קול במחיר מימוש X וכתיבת קול במחיר מימוש גבוה מ- X. רווח מקסימלי - מוגבל להפרש בין מחירי המימוש מינוס הפרמיה ששולמה עבור האסטרטגיה. הפסד מקסימלי - מוגבל לסכום הפרמיה ששולמה עבור האסטרטגיה. בטחונות - לא נדרשים

 

מרווח עולה – שימוש באופציות Put

Bull Put Spread

תרחיש רצוי - עליית מחיר נכס הבסיס. בניית האסטרטגיה - קנית פוט במחיר מימוש X וכתיבת פוט במחיר מימוש גבוה מ- X. רווח מקסימלי - מוגבל לסכום הפרמיה שהתקבלה עבור האסטרטגיה. הפסד מקסימלי - מוגבל להפרש בין מחירי המימוש מינוס הפרמיה שהתקבלה עבור האסטרטגיה. בטחונות - לא נדרשים.

אסטרטגיות לשוק יורד

קנית אופציית Put (מכר)

תרחיש רצוי - ירידת מחיר נכס הבסיס. בניית האסטרטגיה - קניה של אופציית פוט במחיר מימוש X. רווח מקסימלי - מוגבל להפרש בין מחיר המימוש לבין המדד הקובע למימוש של נכס הבסיס פחות הפרמיה ששולמה עבור האסטרטגיה. הפסד מקסימלי - מוגבל לסכום הפרמיה ששולמה עבור קנית האופציה. בטחונות - לא נדרשים.

 

כתיבת אופציית Call (רכש)

תרחיש רצוי - ירידת מחיר נכס הבסיס. בניית האסטרטגיה - מכירה של אופציית קול במחיר מימוש X. רווח מקסימלי - מוגבל לפרמיה שהתקבלה מכתיבת האופציה. הפסד מקסימלי - חשיפה להפסד משמעותי בשוק עולה - הפסד בלתי מוגבל (תיאורטית מחיר נכס הבסיס יכול לעלות ללא תקרה). בטחונות - נדרשים.

 

מכירת חוזה סינטטי

אסטרטגיה היוצרת חשיפה דומה לזו הנוצרת בעת קניה של נכס הבסיס בסכום מלא. תרחיש רצוי - ירידת מחיר נכס הבסיס. בניית האסטרטגיה - קנית פוט במחיר מימוש X וכתיבת קול במחיר מימוש זהה. רווח מקסימלי - מוגבל לסכום התקבול ממימוש האופציה פחות עלות האסטרטגיה. הפסד - בלתי מוגבל. בטחונות - נדרשים.

 

מרווח יורד - שימוש באופציות Call

Bear Call Spread

תרחיש רצוי - ירידת מחיר נכס הבסיס. בניית האסטרטגיה - קנית קול במחיר מימוש X וכתיבת קול במחיר מימוש נמוך מ- X. רווח מקסימלי - מוגבל לסכום הפרמיה שהתקבלה עבור האסטרטגיה. הפסד מקסימלי - מוגבל להפרש בין מחירי המימוש מינוס הפרמיה ששולמה עבור האסטרטגיה. בטחונות - נדרשים.

 

מרווח יורד - שימוש באופציות Put

Bear Put Spread

תרחיש רצוי - ירידת מחיר נכס הבסיס. בניית האסטרטגיה - קנית פוט במחיר מימוש X וכתיבת פוט במחיר מימוש נמוך מ- X. רווח מקסימלי - מוגבל להפרש בין מחירי המימוש מינוס הפרמיה ששולמה עבור האסטרטגיה. הפסד מקסימלי - מוגבל לסכום הפרמיה ששולמה עבור האסטרטגיה. בטחונות - לא נדרשים.

 

אסטרטגיות לשוק יציב

קנית פרפר

Long Butterfly

תרחיש רצוי - יציבות במחיר נכס הבסיס. בניית האסטרטגיה - אפשרות 1) קנית קול במחיר מימוש X , כתיבת 2 אופציות קול במחיר מימוש Y, קנית קול במחיר מימוש Z, כאשר Z>Y>X. אפשרות 2) קנית פוט במחיר מימוש Z , כתיבת 2 אופציות פוט במחיר מימוש Y, קנית פוט במחיר מימוש X,כאשר Z>Y>X. רווח מקסימלי - מוגבל להפרש בין מחירי המימוש בניכוי סכום הפרמיה ששולמה עבור האסטרטגיה. הפסד מקסימלי - מוגבל לסכום הפרמיה ששולמה עבור האסטרטגיה. בטחונות - לא נדרשים.

מכירת אוכף

Short Straddle

תרחיש רצוי - יציבות במחיר נכס הבסיס. בניית האסטרטגיה - כתיבת אופציית קול וכתיבת אופציות פוט במחיר מימוש זהה. רווח מקסימלי - מוגבל לסכום הפרמיה שהתקבלה עבור האסטרטגיה. הפסד מקסימלי - הפסד תיאורטי בלתי מוגבל. בטחונות - נדרשים

אסטרטגיות לשוק תנודתי

קנית אוכף

Long Straddle

תרחיש רצוי - עליה בתנודתיות מחיר נכס הבסיס. בניית האסטרטגיה - קנית אופציית קול וקנית אופציות פוט במחיר מימוש זהה. רווח מקסימלי - רווח תיאורטי בלתי מוגבל. הפסד מקסימלי - מוגבל לסכום הפרמיה ששולמה עבור האסטרטגיה. בטחונות - לא נדרשים.

 

מכירת פרפר

Short Butterfly

תרחיש רצוי - עליה בתנודתיות מחיר נכס הבסיס. בניית האסטרטגיה - אפשרות 1) מכירת קול במחיר מימוש X, קנית 2 אופציות קול במחיר מימוש Y, מכירת קול במחיר מימוש Z, כאשר Z>Y>X. אפשרות 2) מכירת פוט במחיר מימוש Z, קנית 2 אופציות פוט במחיר מימוש Y, מכירת פוט במחיר מימוש X, כאשר Z>Y>X. רווח מקסימלי - מוגבל לסכום הפרמיה שהתקבלה עבור האסטרטגיה. הפסד מקסימלי - מוגבל להפרש בין מחירי המימוש בניכוי סכום הפרמיה שהתקבלה עבור האסטרטגיה. בטחונות - נדרשים.

;