אופציות מעוף - כיצד מחשבים את דרישת הבטחונות למעו"ף

המסחר באופציות מאפשר יצירת מגוון גדול של אסטרטגיות שיתנו מענה למצבי שוק שונים. חלק מהאסטרטגיות דורשות העמדת בטחונות על מנת למזער את הסיכון למצבי קצה בהם שווי החשבון יהפוך לשלילי.

בקניה של אופציות מעו"ף, הסכום המקסימאלי שניתן להפסיד הוא סכום הקניה, מכיוון שהמחיר הכי נמוך שאופציה יכולה להגיע אליו הוא 0.  בכתיבה של אופציה לעומת זאת (מכירת אופציה בשורט), ניתן להפסיד סכום גבוה בהרבה ממחיר העסקה. מחיר האופציה יכול לטפס בצורה חדה ואז לכשירצה הכותב לקנות את האופציה בחזרה או להישאר איתה לפקיעה, הוא יידרש לשלם סכום גבוה יותר מהסכום המקורי של העסקה. מסיבה זו, ישנה דרישת בטחונות בגין כתיבה של אופציה.

 

אופן חישוב דרישת הביטחונות

 

שיטת חישוב הביטחונות מתבססת על אופן החישוב שנקבע ע"י מסלקת המעו"ף של הבורסה, דרישת הביטחונות מבוססת על שיטת מערך התרחישים הכוללת 45 תרחישים של מצבי שוק שונים (42 תרחישים המבטאים רמות שונות של תנודתיות בשוק ושלושה תרחישים נוספים - תרחיש שווי שוק ושני תרחישי קיצון)

 ישנם שלושה מרכיבים עיקריים המשפיעים על גובה דרישת הביטחונות: מחיר המימוש של האופציה, מרכיב הזמן (משך הזמן לפקיעה של האופציה) וסטית התקן לחישוב הביטחונות שנקבעת ע"י הבורסה בהתאם לרמת התנודתיות והסיכון שהיא רואה בשוק.

מחיר מימוש -  ככל שנכתוב אופציה קרובה יותר לכסף (כשמחיר המימוש של האופציה קרוב למחיר נכס הבסיס) או "עמוקה" יותר בכסף (כשמחיר המימוש של האופציה מגלם שווי חיובי לפקיעה, כך נצטרך להעמיד בטוחה גבוהה יותר עבור הכתיבה. באופציות CALL ככל שמחיר מימוש האופציה נמוך יותר  דרישת הביטחונות תהיה גבוהה יותר, באופציית PUT ככל שמחיר המימוש גבוה יותר  דרישת הביטחונות תהה גבוהה יותר)

מרכיב הזמן - ככל שהזמן עד פקיעת האופציה ארוך יותר, כך חוסר הודאות לשינויים במדד גבוה יותר ולכן מחיר האופציה יהיה גבוה יותר וגם דרישת הביטחונות תהיה גבוהה יותר.

לדוגמא:

נניח כי המדד הנוכחי עומד על 1,700 נקודות וזמן הפקיעה הינו כחודש.

אם נכתוב אופציית CALL "בכסף" (בכסף - מחיר מימוש שווה למחיר המדד הנוכחי), כלומר אופציית CALL 1700 במקרה שלנו, דרישת הביטחונות שנצטרך להעמיד לכתיבה זו תהיה גבוהה יותר מאשר דרישת הביטחונות לכתיבת אופציית CALL עם מחיר מימוש גבוה יותר (לדוגמא CALL1800)

 

גידור הפוזיציה - אסטרטגיות מעו"ף

 

על מנת להקטין את גובה דרישת הביטחונות ניתן לגדר את הפוזיציה ע"י קניית אופציות להגנה ויצירת אסטרטגית מעו"ף מסוג מרווח.

 

לדוגמא, בכתיבת אופציית CALL1700 עולה דרישת ביטחונות  של 20,000 ₪. על מנת להקטין את הביטחונות הנדרשים,ניתן ליצור "גידור" לפוזיציה ע"י קניית אופציית CALL במחיר מימוש גבוה יותר.

לדוגמא אם נקנה אופציית CALL1720 לגידור, הרי שדרישת הביטחונות תרד ל 2,000 ₪ בלבד, כיוון שהגבלנו את ההפסד המקסימלי ל- 2,000 ₪ (שנובע מחשיפה מקסימלית של 20 נקודות מדד 1720-1700).

פוזיציה זו נקראת מרווח יורד.

נראה גרף זה לדוגמא:

כתיבת CALL 1700 וקניית 1720 CALL לגידור

 

 

דוגמא נוספת לגידור פוזיציה המורכבת מאופציות PUT

 

בכתיבת אופציית P1700 עולה דרישת ביטחונות של 20,000 ₪, על מנת להקטין את הדרישה.

 

ניתן ליצור גידור לפוזיציה ע"י קניית אופציית PUT במחיר מימוש נמוך יותר.

להלן דוגמא לכתיבת PUT1700 וקניית PUT1670 לגידור הפוזיציה.

בפוזיציה זו דרישת הביטחונות תהיה 3,000 ₪ כיוון שהגבלנו את ההפסד המכסימלי ל 3,000 ₪.

 

פוזיציה הבנויה מכתיבה ושאינה דורשת העמדת ביטחונות

 

ישנן פוזיציות מסוימות אשר אינן דורשות העמדת ביטחונות למרות שהן כוללות כתיבות בתוכן.

 

במקרים בהם נכתוב אופציית CALL ונקנה אופציית CALL במחיר מימוש נמוך יותר, הרי שלא נצטרך להעמיד ביטחונות כיוון שאין סיכון לתזרים שלילי במעמד הפקיעה.

לדוגמא:

כתיבה של CALL1700 וקניה של CALL1680

בפוזיציה זו כאמור אין סיכון להפסד במעמד הפקיעה (להוציא את עלות בניית הפוזיציה) ולכן אין צורך להעמיד בטחונות.

ע"י כתיבת אופציית CALL1700 הגבלנו את הרווח במעמד הפקיעה למקסימום 2,000 ₪.

 

דגשים חשובים:

  1. אנו נדרשים להעמיד בטחונות עבור כתיבות בלבד (יחד עם זאת ראינו מצבים כי ישנן פוזיציות המורכבות מכתיבות ובכל זאת אינן דורשות העמדת בטחונות)
  2. דרישת הביטחונות היא עבור כיוון אחד בלבד, כלומר אם נכתוב אופציית CALL ואופציית PUT במקביל, לא תידרש העמדת בטחונות עבור שתי הכתיבות ביחד אלא עבור הכתיבה בעלת דרישת הבטוחות הגבוהה ביותר. וזאת כיון שלא ייתכן שנפסיד בשני הכיוונים. לדוגמא: פוזיציה המורכבת מכתיבה של CALL1700 וכתיבה של PUT1650 תידרש העמדת בטחונות עבור צד אחד בלבד אשר עבורו דרישת הביטחונות הינה גבוהה יותר (לא ייתכן מצב שנפסיד בשני הכיוונים)

 

ניתן לראות בגרף כי אנו נצטרך לשלם במעמד הפקיעה רק עבור כיוון אחד (לא ייתכן מצב בו נפסיד בשני המצבים)

;