מק"מ - מלווה קצר מועד: יתרונות וחסרונות

המדריך למשקיע בשוק ההון - חלק שתיים עשרה 

 

מק"מ (מלווה קצר מועד) הוא מעין איגרת חוב של הממשלה לציבור. סדרה חדשה מונפקת פעם בחודש על ידי בנק ישראל ומשך חיי כל סדרת מק"מ כזו הוא שנה קלנדרית אחת.

המק"מ הוא מכשיר השקעה שקלי וקצר טווח, שמהווה לרוב אלטרנטיבת השקעה סולידית. כל ערך נקוב אחד של מק"מ מבטיח למחזיק בו לקבל 100 אגורות בעת מועד פקיעתו. המק"מ מונפק בניכיון, כלומר בסכום הנמוך מערכו הנקוב. לדוגמא, מק"מ שמונפק לשנה בשער 99 אגורות מגלם תשואה שנתית לפדיון של כ-1%, וייפדה  (יוחלף במזומן) כעבור שנה בשער של 100 אגורות.

דוגמה נוספת: נניח שקניתם יחידת מק"מ אחת לפדיון בעוד 6 חודשים, במחיר של 97 אג'. אם הקונה לא מכר את היחידה בתום חיי האיגרת, הוא יקבל בחזרה 100 אג'. משמע, רווח של 3 אגורות בטווח של 6 חודשים על השקעה של 97 אגורות, המהווה קצת מעל ל-3% בחצי שנה או 6% בחישוב שנתי. 

מה משפיע על מחיר המק"מ?

הגורמים העיקריים שמשפיעים על מחיר המק"מ הם ריבית בנק ישראל, שיעור האינפלציה וציפיות אינפלציה. המק"מ מוחזק כחלק אינטגרלי של תיקי השקעות רבים כתחליף נזיל ומשופר לפיקדון. הסיכון שבנק ישראל לא יוכל להחזיר את הכסף שהושקע במק"מ נמוך מאוד, ולכן הוא נחשב מוצר סולידי. 

הסיכון נמוך במיוחד אם מחזיקים במק"מ עד לפדיון, מאחר שבמקרה כזה ייתכן רק הפסד ריאלי במקרה של אינפלציה. אם נרצה למכור את האיגרת במהלך המסחר בבורסה ולפני תאריך הפירעון, נקבל מחיר לפי תמחור השוק באותו זמן. ייתכנו מצבים שבהם שבמכירה מסוג זה יתקבל הפסד ביחס למחיר בו קנינו את המק"מ (לדוגמא, במקרה של העלאת ריבית חדה).

יתרונות המק"מ

  • התמורה הנומינלית ידועה מראש  למחזיקי המק"מ עד לפירעון, תוך כדי סיכון מינורי  לחדלות פירעון. 
  • נזילות: המק"מ סחיר מאוד בבורסה, ניתן לממש אותו בכל יום מסחר בניגוד לפק"מ (פיקדון מתחדש) שבו הכסף סגור לתקופה מסוימת. 
  • בסביבת ריבית נורמלית (לא אפסית), מק"מ ייתן לרוב תשואה עודפת על פק"מ. עם זאת, חשוב להדגיש כי סביבת הריבית בישראל קרובה לאפס כבר יותר מעשור. 

האם כדאי להשקיע במק"מ לתקופה קצרה משנה?

מאחר שהמדינה מנפיקה סדרת מק"מ חדשה בתחילת כל חודש, ניתן לבחור בסדרה שתעניק את תמורת הכסף בדיוק בזמן שבו נזדקק לו. למשל, אם נרצה להשקיע לתקופה של 5 חודשים, נבחר לקנות סדרת מק"מ שהונפקה לפני כ-7 חודשים ותיפרע בעוד 5 חודשים. במקרים של השקעה לתקופה קצרה משנה, מומלץ להשוות את התשואה מהמק"מ בניכוי עמלות קנייה והחזקה, לריבית הפק"מ. בסביבת ריבית שאינה אפסית, בדרך כלל, יהיה יתרון ברור למק"מ.

מיסוי על רווחי מק"מ

שיעור המס על רווחי הון במק"מ הינו 15%. המס בגין המק"מ מתקזז עם מגן מס בגין ניירות ערך אחרים. כל זאת, בשונה מהמס על הפק"מ שאינו מתקזז.

 היכן ניתן לקנות מק"מ?

המק"מ נסחר בבורסה וניתן לסחור בו דרך חבר בורסה, שבו יש ללקוח חשבון. כדאי לציין, כי במקרה של רכישת מק"מ לעמלות המסחר ודמי ההחזקה יש השפעה רבה מאוד על התשואה בשל הטווח הקצר של חיי איגרת החוב הממשלתית.

את סדרות המק"מ הנסחרות בשוק ניתן לראות בכל מקום שבו מתפרסמים נתוני המסחר של הבורסה. אפשר ללמוד משמה של סדרת מק"מ על מועד הפדיון שלה. למשל, מק"מ 611 הוא מק"מ שיפדה בחודש השישי (הספרה 6 משמאל) בשנת 2021 (הספרה 1 מימין) בשבוע הראשון של החודש (הספרה 1 באמצע).

המדריך למשקיע בשוק ההון - מעבר שלוש עשרה - התמודדות עם שוק יורד

חזרה לחלק אחת עשרה - השקעה במכשירים עוקבים

חזרה לעמוד המדריך הראשי

*אין לראות במסמך זה ובמידע ו/או הניתוח הכלולים בו הצעה או ייעוץ/שיוו שיווק לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים ו/או השקעת כספים בפיקדונות כלשהם או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים כלשהם. האמור לעיל אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או אחר. לפיכך, האמור לעיל אינו מהווה בשום צורה שהיא תחליף לייעוץ/שיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. התנאים המלאים והמחייבים של כל שירות/מוצר הינם כמפורט במסמכי פתיחת החשבון ביחס לאותו שירות/מוצר וכפופים להסדרים הנהוגים במיטב דש טרייד. אין באמור משום הבטחת תשואה. 

 

;