תוצר מקומי גולמי: Gross Domestic Product-GDP

מועד >> מדי רבעון, שלושה פרסומים שונים עבור נתוני הרבעון הקודם, בשעה 15:30 (שעון ת”א).

1) נתונים מוקדמים (pre) - בשבוע השלישי או הרביעי שלאחר תום הרבעון (ינואר, אפריל, יולי, אוקטובר)

2) נתונים מתקדמים (adv) - בחודש השני לאחר כל רבעון (פברואר, מאי, אוגוסט, נובמבר)

3) נתונים סופיים (f) - בחודש השלישי לאחר רבעון (מרץ, יוני, ספטמבר, דצמבר)

הפרסום מציג את הפעילות הכוללת במשק האמריקני, ובין היתר, את הצריכה הפרטית (המהווה למעלה מ-2/3 מהתמ”ג), ההשקעות, ההוצאה הציבורית ועודף היצוא. לכל רכיב מתפרסמים שיעורי השינוי בכמות ובמחיר.


למידע נוסף אודות מסחר בוול סטריט

;