תוכנת מסחר אוטומטי – FMR

מערכת FMR מקצועית למסחר יומי
קו העברת נתונים מהיר
מערכת רצף + מעוף
אפשרות להעברת מספר פקודות באופציות בשידור אחד
מסחר אוטומטי - אפשרות לשימוש ב API למפתחי תוכנות מסחר אוטומטיות - אלגוטריידינג
;