יחסים פיננסיים / מכפילים: נזילות, יעילות תפעולית, רמת מינוף ורווחיות

המדריך למשקיע בשוק ההון - חלק עשרים וארבע 

יחסים פיננסיים, המוכרים בשפה המקצועית כמכפילים, הם מפתח חשוב בניתוח דו"חות כספיים של חברות. הם מאפשרים להשוות בין חברות שונות ללא קשר לגודלן ולקבל מידע משמעותי על איתנותה הפיננסית של החברה, עוד לפני שאנחנו מעמיקים לתוך הדו"חות והנספחים המפורטים שלה ומתעמקים בפעילותה.


חשוב לציין כי רלוונטי להשוות את המכפילים של חברה מסוימת רק לחברות המשתייכות לאותה תעשייה ולפעמים רק לאותו תת-סקטור בתעשייה.

 יחסים פיננסיים: נקודות מרכזיות 

  • יחס פיננסי כנתון בודד אינו משמעותי. יש להשוות אותו לנקודת ייחוס כלשהי, למשל היחס הנוכחי של חברות דומות או היחס ההיסטורי של החברה עצמה.
  • קביעת מסקנות על סמך יחס פיננסי בודד אינה מומלצת. לעיתים, מושפע היחס מאירוע בודד שאינו משקף את התמונה הכללית האמיתית. למשל, עלייה בשולי הרווח הינה סימן טוב אך יש לבחון אותה מול רווחי העבר או סך המכירות (כי אולי, לדוגמא, ההתייעלות הושגה על חשבון ירידת הכנסות).
  • בחינת המכפילים אמורה להתבצע לאורך זמן, לא כדאי להסתמך על נתונים רגעיים.
  • במקרים מסוימים, שני יחסים שנבדוק יצביעו על מגמות הפוכות. במצב כזה נהיה חייבים להתעמק בדו"חות ולבחון עוד נתונים ויחסים כדי למצוא הסבר אמיתי והגיוני.

יחסים פיננסיים מרכזיים

1.  מצב הנזילות

נזילות מצביעה באופן ישיר על כוח הקנייה של חברה, יכולתה להחזיר חובות, לעמוד בהתחייבויות קרובות או להיכנס לרכישה אסטרטגית. הכוונה לכמות המזומנים שלה ולנכסים הניתנים למימוש תוך זמן קצר, ללא ירידה משמעותית בערכם. שני היחסים השכיחים בנושא זה לבדיקת נזילות הם היחס השוטף והיחס המהיר.

יחס שוטף: יחס שבודק האם נכסיה השוטפים של החברה מספיקים לכיסוי התחייבויותיה השוטפות. יחס שוטף = נכסים שוטפים מחולקים בהתחייבויות השוטפות.

לדוגמא, אם סך הנכסים השוטפים של חברה עומד על 100 מיליון ₪ וסך התחייבויותיה השוטפות מסתכם ב-50 מיליון ₪, היחס השוטף של החברה הינו 2 (100/50=2).

קיים שוני בין הסקטורים לגבי מה שנחשב ליחס תקין, אך לרוב יחס שוטף של 1.5-2 נחשב תקין. יחס המתקרב ל-1 או קטן מ-1 עלול להעיד על מצוקת מזומנים של החברה ועל קשיים לעמוד בהתחייבויותיה, דבר שעלול לסכן את המשך פעילותה וקיומה.

לעומת זאת, יחס שוטף גבוה מידי עלול להצביע על כך שאין שימוש נכון ויעיל למזומנים, אשר "שוכבים" בקופת החברה ללא מטרה או השקעה. יכול להיות שעדיף אולי לראות חלוקת דיבידנד או קניית חברה אחרת, שתשפר את הפעילות. מאידך, הנהלות שמרניות יעדיפו לשמור על כרית מזומנים גדולה לתקופות משבר או לרכישות פוטנציאליות בעתיד. בזמנים קשים אין יכולת גבוהה לגייס מזומן, קשה למחזר חוב ויש הוצאות מעיקות. במקרים כאלו, יחס שוטף גבוה תורם להישרדות החברה.

יחס מהיר: המלאי כלול ביחס השוטף וזהו חסרון. הבעייתיות נובעת מכך שלעיתים מימוש של מלאי עשוי להיות במחיר הפסד או בתנאי תשלום שאינם שוטפים. המלאי הכלול ברשימת הנכסים השוטפים עלול להטעות ולכן נעדיף לבדוק גם את היחס המהיר. 

יחס מהיר = (נכסים שוטפים פחות המלאי) מחולקים בהתחייבויות השוטפות

היחס המהיר יהיה יעיל ביותר עבור חברות בעלות מלאי לא נזיל כגון חברות תעשייתיות. היחס השוטף יתאים יותר לעסקים בעלי מחזור מלאי מהיר, שיכולים להיפטר מסחורה בזמן קצר כגון רשתות ביגוד ומסעדות.

יחס נזילות מיידי (Cash Ratio): יחס שמרני מאוד, המודד את יכולת החברה לשלם את התחייבויותיה השוטפות באופן כמעט מיידי באמצעות מזומנים ושווי מזומנים בלבד. יחס זה יהיה רלוונטי רק במקרים מיוחדים של התחייבויות קרובות רבות.

יחס נזילות מיידי = מזומנים ושווי המזומנים מחולקים בהתחייבויות השוטפות.

2. יעילות תפעולית

יחסי היעילות התפעולית בוחנים כיצד החברה מנהלת את המשאבים שלה ונותנת לנו מידע כגון גודל האשראי הממוצע שניתן ללקוחות ולחברה על ידי ספקיה, יעילות הגבייה, גודל המלאי הנחוץ לתפעול החברה ועוד.

מחזור חייבים: האשראי שניתן לספקים ומהירות הגבייה מלקוחות מהווים מדד ליעילות החברה, שכן המטרה היא שהכסף יגיע לחברה ולא לגורמים אחרים… כך אפשר לקבל עליו ריבית, לא להזדקק להלוואות או פשוט להשתמש בו לצרכים שוטפים.

יחס החייבים (מחזור החייבים) בוחן כמה אשראי ניתן ללקוחות, או בתוך כמה זמן מרגע עסקה מגיעות ההכנסות במזומן לחברה. היחס מחושב על ידי חלוקת המכירות ב-12 החודשים האחרונים בסכום חובותיהם של לקוחות החברה (לקוחות ו/או חייבים).

מחזור חייבים = מכירות ב- 12 החודשים האחרונים מחולק בחשבונות הלקוחות.

ניתן להציג את מחזור החייבים גם בימים, באמצעות חלוקת מספר הימים בשנה (365) במחזור החייבים.

 

תקופת הגבייה הממוצעת = 365 ימים, לחלק למחזור החייבים.

מחזור המלאי: מחזור המלאי מודד כמה זמן שוהה מלאי אצל החברה, עד יציאתו אל הלקוח. מחזור קצר מצביע על חברה יעילה יותר. למה? משום שהמלאי הוא למעשה סחורה שהושקע בה כסף וכל עוד הוא במחסני החברה, מדובר בכסף שהושקע ללא תמורה לחברה. מחזור המלאי מחושב על ידי חלוקת עלות המכירות ב-12 החודשים האחרונים בשווי הממוצע של המלאי. 

מחזור המלאי = עלות המכירות לחלק לשווי הממוצע של המלאי.

תקופת מכירת המלאי = 365 ימים לחלק במחזור המלאי.

כעיקרון, ככל שתקופת מכירת המלאי קצרה יותר, המלאי "תקוע" בחברה פחות זמן וזה מראה על יעילות. גם כאן יש לבחון את הנושא באופן שונה ממגזר למגזר ומסקטור לסקטור.

יחס הזכאים: יחס הזכאים בודק את מידת האשראי שהחברה מקבלת מספקיה. ככל שהיחס נמוך יותר, החברה מקבלת תקופת אשראי ארוכה יותר. יחס הזכאים מחושב על ידי חלוקת סך ההוצאות לקניית חומרי גלם ב-12 החודשים האחרונים בחשבונות הזכאים (ספקים).

יחס הזכאים = הוצאות קניית חומרי גלם לחלק לחשבונות הזכאים.

3. רמת מינוף והון

כל חברה ממומנת על ידי הון עצמי והון זר. ככל שהחברה תלויה יותר בהון זר, כלומר ממונפת, רמת הסיכון שלה גדולה יותר מכיוון שגדל הסיכוי שהיא לא תעמוד בהתחייבויותיה. אי עמידה בהתחייבויות עלולה לגרור צעדים מצד המלווים שיפגעו קשות בפעילות החברה, אפילו עד מצב של פשיטת רגל.

יחסי המינוף הבוחנים את התחייבויות החברה לטווח הארוך ואילו יחסי הנזילות בודקים דווקא את הטווח הקצר - וחשוב לשים לכך לב. גם תפעול נכון ותשלומים בטווח הקצר אינם ערובה להצלחה מול עננת ההתחייבויות לטווח הארוך.

יחס חובות לנכסים: מדד למידת המינוף של החברה. ככל שהיחס נמוך, כך החברה משתמשת ביותר הון עצמי ופחות בהון זר (חובות) לצורך מימון פעילותה. מצד שני, לרוב יש צורך בהון זר וייתכן שההלוואות שהחברה לקחה משמשות אותה לפיתוח עסקי, שמשפר את סיכוייה להגיע לתשואות גבוהות, אך עם זאת הסיכון בחברה גדל בהתאם. המבחן במינוף מתמצה בתשובה לשאלה הבאה: האם התשואה שהחברה עושה על ההון שמושקע בה גבוהה מעלויות המימון של החובות?

חובות החברה

יחס חובות לנכסים = -------------------------

סך הנכסים

מינוף פיננסי: יחס נוסף למדידת מינוף החברה. המינוף הפיננסי בוחן את כלל התחייבויות החברה. גם כאן יש לתת את הדעת למצב של תמונה מעוותת, מכיוון שהתחייבות שוטפת שונה במהותה מחוב ארוך טווח. 

סך התחייבויות

מינוף פיננסי = -------------------------

סך הנכסים

התחייבויות להון עצמי: יחס שמראה כמה מההתחייבויות ממומנות על ידי הון עצמי. יחס של 1 משמעו שהחברה אינה ממונפת כלל, יחס של 2 משמעו שעל כל שקל שבעלי המניות השקיעו בחברה הם לוו שקל מגורם זר.

סך התחייבויות

יחס התחייבויות להון עצמי = -------------------------

הון עצמי

הון עצמי לנכסים: אחוז הנכסים שממומן באמצעות ההון העצמי, נחשב יחס חשוב מאוד ליציבות החברה. ככל שהיחס קטן מ-1, כך החברה ממונפת יותר. ככל שהיחס קרוב יותר ל-1, כך החברה מממנת אחוז גבוה יותר מנכסיה באמצעות הונה העצמי. 

הון עצמי

יחס הון עצמי לנכסים = ----------------------

סך הנכסים

יחס תזרים מזומנים לחובות: כאן נבחנת יכולת החברה להחזיר את חובותיה באמצעות תזרים המזומנים שפעילותה מניבה. כדי לקבל הערכה מדויקת יותר של יחס התזרים לחובות, יש להשתמש בתזרים המזומנים החופשי (Free Cash Flow), המחושב על ידי הוספת פחתים, חיסור שינויים בהון החוזר וחיסור הוצאות שדרוג הנכסים (Capital Expenditures) מהרווח הנקי. הסיבה לכך היא שאנו מעוניינים במזומנים נטו שהחברה יצרה. פחת היא הוצאה חשבונאית ולא מבוצעת במציאות ולכן יש להוסיף אותה. מצד שני, רכישת נכסים ושינויים בהון החוזר לא נרשמים כהוצאות, אך מפחיתים מהמזומן של החברה ולכן יש להפחיתם.

ככל שיחס זה גבוה יותר, כך החברה תוכל להחזיר את חובותיה במהירות רבה יותר. יחס נמוך עשוי להעיד על קושי של החברה בהחזר חובותיה ועלול להוות תמרור אזהרה משמעותי למשקיע. גם כאן, מומלץ לבחון את היחס ברמה היסטורית ולבדוק אם נרשמה מגמת ירידה.

תזרים מזומנים מפעילות שוטפת ב- 12 חודשים אחרונים

יחס תזרים מזומנים לחובות = ---------------------------------------------------------------------

סך החובות

4. מידת הרווחיות ויכולת השגת תשואה

רווח נקי למניה: יחס חשוב מבחינת משקיעים בשוק ההון. קיימים שני סוגים של רווח למניה:

  • רווח בסיסי למניה: הרווח הנקי מחולק במספר המניות הנסחרות.
  • רווח מדולל למניה: הרווח הנקי מחולק במספר המניות הנסחרות, האופציות ומניות הבכורה (הרווח למניה שהיה מתקבל אילו כל מחזיקי ניירות הערך של החברה היו ממירים את ניירותיהם למניות).

שיעור הרווח הגולמי:  הרווח הגולמי של החברה לפני עלויות עקיפות, שיווק, הנהלה ומימון.

שיעור הרווח הנקי: מידת הרווחיות של העסק לאחר כל ההוצאות.

מהירות מחזור הנכסים: מדד ליעילות השימוש בנכסי החברה להפקת הכנסות.

תשואה על ההון המושקע:  יחס פשוט ובסיסי אבל חשוב ביותר למשקיעים, שמציין מהי התשואה שהחברה עושה על ההון העצמי שלה.

 

מכפיל רווח (P/E): אחד המדדים הפופולריים ביותר למחיר המניה. "המכפיל", כפי שהוא גם נקרא בקיצור, מראה בעצם את היחס בין שווי השוק של החברה או שווי המניה לרווח הכולל של החברה או לרווח למניה בהתאם. צורה אחרת להסתכל על תוצאת המכפיל היא כמה שנות רווח נוכחיות של החברה יכסו את ההון שהושקע בקניית המניה.

המדריך למשקיע בשוק ההון - חזרה לחלק עשרים ושלוש - המאזן

חזרה לעמוד המדריך הראשי

 

*אין לראות במסמך זה ובמידע ו/או הניתוח הכלולים בו הצעה או ייעוץ/שיווק לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים ו/או השקעת כספים בפיקדונות כלשהם או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים כלשהם. האמור לעיל אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או אחר. לפיכך, האמור לעיל אינו מהווה בשום צורה שהיא תחליף לייעוץ/שיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. התנאים המלאים והמחייבים של כל שירות/מוצר הינם כמפורט במסמכי פתיחת החשבון ביחס לאותו שירות/מוצר וכפופים להסדרים הנהוגים במיטב דש טרייד. אין באמור משום הבטחת תשואה או רווח

 

;