הפקדת כספים לחשבונך במיטב טרייד מערכת סגורה

חשוב! הפקדות לחשבון במערכת סגורה (חשבון שנפתח בצורה דיגיטלית, ללא פגישה פרונטלית)

 יש לבצע אך ורק מחשבון הבנק שהוגדר בתהליך פתיחת החשבון.

 

ניתן לבצע הפקדה באמצעות העברה בנקאית

לחשבון ע"ש מיטב טרייד בע"מ .

 

 חשוב !

בעת ביצוע ההפקדה יש לציין בשדה "הערות" את מספר חשבונך אצלנו.

  • שיוך הכספים לחשבון המסחר מתבצע תוך 2-3 ימי עסקים ממועד אישור ההעברה.

 

להלן פרטי חשבון להעברת שקלים:

בנק סניף מס' חשבון להעברת שקלים IBAN
בינלאומי ראשי 46 409-863149 IL650310460000000863149

להלן פרטי חשבון להעברת מט"ח (יש לצרף אסמכתא / Swift בעת דיווח ההפקדה):

בנק סניף מס' חשבון להעברת מט"ח IBAN
לאומי ראשי 800 50665498 IL410108000000050665498

 

משיכות

בקשת משיכה יש להעביר טלפונית לשירות הלקוחות. הכסף יגיע לחשבונו של הלקוח תוך שני ימי עסקים.

 

העברת ני"ע לחבר הבורסה של מיטב טרייד

חשוב! את ההעברה יש לבצע אך ורק מחשבון הבנק שהוגדר בתהליך פתיחת החשבון.

יש למלא ולהעביר את הטופס שלהלן לבנק ובו כל פרטי ההעברה הרלוונטית.

 

;