26 ינואר 2017
מאת : מוקד שירות הלקוחות

קיבלתם מכתב בנוגע לקופת גמל בעלת סכום נמוך?

26 ינואר 2017
מאת: מוקד שירות הלקוחות

כאן תקבלו את כל המידע בנוגע למשיכת קופות גמל בעלת סכום נמוך בקלות ובמהירות.


מהי הדרך המהירה למשוך את היתרה?

1. לפנות לאחד מסניפי בנק המזרחי בצירוף תעודת זהות+ צילום המחאה/אישור ניהול חשבון עו"ש

במידה וברצונך למשוך כספי פיצויים יש להביא בנוסף טופס 161 (ניתן ע"י המעסיק) או אישור פקיד שומה ואישור שיחרור כספים מהמעסיק

2. להגיש את בקשת משיכה באמצעות האתר הדיגיטלי - עליך לגשת לחשבונך באתר עמיתים בלחיצה על הקישור הבא - (אתר עמיתים)

להסבר על אופן משיכה מהירה (לחץ כאן)

3. למלא טופס משיכה ייעודי (לטופס משיכה)  ולצרף אליו צילום ת.ז + צילום המחאה/אישור ניהול חשבון עו"ש.

במידה וברצונך למשוך כספי פיצויים יש להביא בנוסף טופס 161 (ניתן ע"י המעסיק) או אישור פקיד שומה ואישור שיחרור כספים מהמעסיק

.טפסי משיכות יש לשלוח לכתובת מייל gemel-p@mtds.co.il או בפקס: .03-7903944 

4.  פניה טלפונית למוקד השירות של החברה בטלפון 3366 * (שלוחה 3)

 

 


מהן הדרכים הנוספות ליצירת קשר עם נציגי החברה?
החברה מעמידה מגוון ערוצי התקשרות שונים לטובת לקוחותיה, ניתן ליצור קשר באמצעות דוא"ל, sms, צ'אט, ופרופיל שירות הלקוחות בפייסבוק. בעמוד צור קשר ניתן למצוא את ערוצי ההתקשרות הנוספים.


האם ניתן להתעדכן על מצב הקופות שלי ללא המתנה לנציג?
כן. בנתב הדיגיטלי ניתן לקבל מידע ודוחות ישירות לדוא"ל ללא המתנה לנציג. יש להתקשר למספר 3366 * שלוחה 3 ולהקיש 1.
בנוסף, באיזור האישי באתר עמיתים ניתן להתעדכן ולקבל מידע מקיף על חשבונות העמית. ניתן לצפות ביתרת הקופות בפירוט תנועות בח-ן ובדוחות אישיים לעמית ובמקביל ניתן לבצע פעולות שונות.
להרשמה לאתר עמיתים לחץ כאן.

מהי תקנת 8000?
בשנת 2016  נכנסו לתוקפן תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (משיכת כספים מקופת גמל) (סכומים נמוכים), תשע"ו-2016, שנועדו לאפשר לחוסכים במדינת ישראל אשר יתרת חשבונם בקופת גמל נמוכה מ-8,000 ₪, למשוך את הכספים שנצברו ללא תשלום מס והכל בהתאם לתנאים הקבועים בתקנות.


מי זכאי למשוך כספים בהתאם לתקנות?
עמית שכיר או עצמאי אשר מתקיימים לגביו כל התנאים הבאים:
יתרת כל החשבונות ביום 31.12.2015 בקופת גמל לתגמולים אחת נמוכה מ-8,000 ש"ח.
לא הופקדו בחשבון כספים חדשים לאחר 01.01.2014.
לא הועברו אל החשבון או ממנו כספים לאחר 01.01.2014 

אילו כספים ניתן למשוך?
במידה והתקיימו כל התנאים הנ"ל, זכאי העמית למשוך את יתרת כספי התגמולים - חלק עובד וחלק מעביד.
במידה וקיימת בחשבון יתרת כספי פיצויים והסתיימו יחסי עובד-מעביד, יהיה רשאי העמית למשוך כספים אלו בכפוף להצגת טופס 161 (ניתן ע"י המעסיק) או אישור מעסיק.


מאילו קופות ניתן לבצע משיכה?

ההוראה חלה על חשבונות בקופת גמל במעמד שכיר ובמעמד עצמאי.
ההוראה אינה חלה על קרן השתלמות, קרן פנסיה מקיפה חדשה, קופה מרכזית לפיצויים, קופת גמל לדמי מחלה, קופת גמל לחופשה וקופת גמל למטרה אחרת.


האם קיימת חובה למשוך את הכספים מחשבונות בעלי יתרה נמוכה?
לא. עמית שיבחר להשאיר את היתרה הצבורה בקופת הגמל ימשיך ליהנות מתשואת הקופה כפי שזו תושג בחודשים ובשנים הבאות בהתאם לניהול השקעות הקופה.
      
יש לי במיטב דש כמה חשבונות בקופות גמל עם סכומים נמוכים ויתרת החשבונות הכוללת עולה על 8,000 ₪, האם אני עדיין זכאי למשיכה?
לא. עפ"י התקנה, הזכאות למשיכה נמדדת ברמת הלקוח ולא ברמת היתרה בחשבון. מכיוון שהיתרה הצבורה בכל החשבונות בקופות הגמל עולה על 8,000 ₪ אין זכאות למשיכה.

האם גביית דמי הניהול יכניסו את הקופה ליתרה שלילית?
לא. קופת הגמל לא תגבה דמי ניהול מחשבונות אשר אין בהם יתרה.


יש לי יתרה נמוכה של כמה שקלים בודדים, האם ניתן לתרום את הכספים ולסגור את החשבון?

לא. רק העמית רשאי למשוך את הכספים.

 

המתנתי זמן רב למענה טלפוני, יש סיבה חריגה לכך?
כן. בימים האחרונים נשלחו לעשרות אלפי לקוחות מכתבים המיידעים אותם על האפשרויות השונות למשיכה, במסגרת התקנה למשיכת כספים מחשבונות בעלי יתרה נמוכה (תקנת 8000). מערך קשרי לקוחות תוגבר בנציגים נוספים לטובת מענה לאלפי הפונים, אך עם זאת עדיין ייתכנו עומסים בהמתנה למענה.

;