היתרי עסקא ותעודות כשרות

היתרי עיסקא:

היתר עיסקא - בד"צ העדה החרדית ירושלים

היתר עיסקא - ועד ההלכה להשקעות

היתר עיסקא - מכון כלכלה ע"פ ההלכה (הרב דביר)

מסלולים מפוקחים:

תעודת כשרות - גלאט הון

תעודת כשרות - מסלולי הלכה - מכון כלכלה ע"פ ההלכה (הרב דביר)

תעודת כשרות - חיסכון לכל ילד - בד"צ העדה החרדית ירושלים

תעודת כשרות - קופת גמל להשקעה - בד"צ העדה החרדית ירושלים

תעודת כשרות - קופת גמל - בד"צ העדה החרדית ירושלים

תעודת כשרות - קרן השתלמות - בד"צ העדה החרדית ירושלים

תעודת כשרות - קרן פנסיה מקיפה - בד"צ העדה החרדית ירושלים

תעודת כשרות - קרן פנסיה כללית - בד"צ העדה החרדית ירושלים

תעודת כשרות - קרן פנסיה מקיפה, מסלול למקבלי קצבה - בד"צ העדה החרדית ירושלים

תעודת כשרות - קרן פנסיה כללית, מסלול למקבלי קצבה - בד"צ העדה החרדית ירושלים

תעודת כשרות - קרן פנסיה מקיפה, מסלול מחקה מדד S&P 500 - בד"צ העדה החרדית ירושלים

תעודת כשרות - קרן פנסיה כללית, מסלול מחקה מדד S&P 500 - בד"צ העדה החרדית ירושלים

תעודת כשרות - קופת גמל, מסלול מחקה מדד S&P 500 - בד"צ העדה החרדית ירושלים

תעודת כשרות - קופת גמל להשקעה, מסלול מחקה מדד S&P 500 - בד"צ העדה החרדית ירושלים

תעודת כשרות - קרן השתלמות, מסלול מחקה מדד S&P 500 - בד"צ העדה החרדית ירושלים

תעודת כשרות - פנסיה מקיפה, כללית, גמל וגמל להשקעה - מסלול מחקה מדד S&P 500 - ועד ההלכה להשקעות

תעודת כשרות - קרן השתלמות - מסלול מחקה מדד S&P 500 - ועד ההלכה להשקעות

;