דרכים לשליחת טפסים

טפסים חתומים וסרוקים יש לשלוח לכתובת הדואר האלקטרוני המופיעה בתחתית הטופס.

נדרש לציין שם ומספר ת.ז של הלקוח בנושא ההודעה

שליחה בדוא"ל

בהיעדר כתובת דוא"ל על גבי הטופס, ניתן לשלוח לתיבות הדוא"ל הבאות: 

טפסים חתומים וסרוקים ניתן לשלוח לדוא"ל Gemel@MeitavDash.co.il

טפסי משיכות יש לשלוח לדוא"ל gemel-p@meitavdash.co.il

 

מסירה ידנית

 

קבלת קהל במשרדי החברה ברחוב ששת הימים 30 בני ברק בניין צ'מפיון  קומה 23  בימים א'-ה' בין השעות 08:30-17:00

משלוח ומסירת דואר

משרדי החברה ששת הימים 30 בני ברק בניין צ'מפיון קומה 24, מיקוד 5112302 

;