מכירת נכסים וזכויות עמיתים שלא במזומן

למסמך עקרונות העברת זכויות עמיתים שלא במזומן לחץ כאן

למכירת נכסים שלא במזומן רבעון 1 2018 - לחץ כאן

מכירת נכסים שלא במזומן רבעון 2 2018 - לא בוצעה מכירה.

 מכירת נכסים שלא במזומן רבעון 3 2018 - לא בוצעה מכירה.

מכירת נכסים שלא במזומן רבעון 4 2018 - לא בוצעה מכירה.

מכירת נכסים שלא במזומן רבעון 1 2019 - לא בוצעה מכירה.

מכירת נכסים שלא במזומן רבעון 2 2019 - לא בוצעה מכירה.

מכירת נכסים שלא במזומן רבעון 3 2019 - לא בוצעה מכירה.

מכירת נכסים שלא במזומן רבעון 4 2019 - לא בוצעה מכירה.

מכירת נכסים שלא במזומן רבעון 1 2020 - לא בוצעה מכירה.

מכירת נכסים שלא במזומן רבעון 2 2020 - לא בוצעה מכירה.

מכירת נכסים שלא במזומן רבעון 3 2020 - לא בוצעה מכירה.

;