תרשים אחזקות וצדדים קשורים

2021

תרשים מבנה אחזקות דיווח שנתי 2021

רשימות צדדים קשורים דיווח שנתי 2021

רשימת צדדים קשורים איילון חברה לביטוח-דיווח שנתי 2021

 

2020

תרשים מבנה אחזקות דיווח שנתי 2020

רשימות צדדים קשורים דיווח שנתי 2020

רשימת צדדים קשורים איילון חברה לביטוח-דיווח שנתי 2020

 

2019

תרשים מבנה אחזקות דיווח שנתי 2019

רשימות צדדים קשורים דיווח שנתי 2019

רשימת צדדים קשורים איילון חברה לביטוח-דיווח שנתי 2019

 

2018

תרשים מבנה אחזקות דיווח שנתי 2018

רשימות צדדים קשורים דיווח שנת 2018

רשימת צדדים קשורים איילון חברה לביטוח-דיווח שנתי 2018

2017

תרשים מבנה אחזקות צדדים קשורים דיווח שנתי 2017

רשימות צדדים קשורים דיווח שנתי 2017

 

רשימת צדדים קשורים איילון חברה לביטוח-דיווח שנתי 2017

תרשים מבנה אחזקות צדדים קשורים רבעון 2 2017

רשימות צדדים קשורים רבעון 2 2017

תרשים מבנה אחזקות צדדים קשורים רבעון 1 2017

רשימות צדדים קשורים רבעון 1 2017

תרשים מבנה אחזקות צדדים קשורים לאחר מיזוג איילון-ינואר 2017

רשימת צדדים קשורים לאחר מיזוג איילון-ינואר 2017

2016

תרשים מבנה אחזקות צדדים קשורים רבעון 4 2016

רשימות צדדים קשורים רבעון 4 2016

תרשים מבנה אחזקות צדדים קשורים רבעון 3 2016

רשימות צדדים קשורים רבעון 3 2016

רשימות צדדים קשורים רבעון 2 2016

תרשים מבנה אחזקות צדדים קשורים רבעון 2 2016

רשימות צדדים קשורים רבעון 1 2016

תרשים מבנה אחזקות צדדים קשורים רבעון 1 2016


2015

תרשים מבנה אחזקות צדדים קשורים רבעון 4 2015
רשימת צדדים קשורים רבעון 4 2015

תרשים מבנה אחזקות צדדים קשורים רבעון 3 2015
רשימת צדדים קשורים רבעון 3 2015

תרשים מבנה אחזקות צדדים קשורים רבעון 2 2015
רשימת צדדים קשורים רבעון 2 2015

תרשים מבנה אחזקות צדדים קשורים רבעון 1 2015
רשימת צדדים קשורים רבעון 1 2015

 

 

 

;