דירקטוריון חברת הגמל והפנסיה

חברי הדירקטוריון:

דירקטוריון החברה מתכנס לפחות שמונה פעמים במהלך השנה.

• רונן טוב - יו"ר
• דורון שורר - דב"ת
• אלה קנטר לוי - דב"ת
• אילן ארצי - דב"ת
• דורון שחר - דב"ת
• דנה רפאלי שוורץ
• משה בנבנישתי


חברי וועדת ביקורת:

הוועדה מתכנסת לפחות שש פעמים בשנה על פי חוק.


דורון שחר - דב"ת - יו"ר
• אילן ארצי - דב"ת
אלה קנטר לוי - דב"ת

 

חברי וועדת השקעות:

וועדת ההשקעות מתכנסת לפי הצורך ולפחות אחת לשבועיים, כקבוע בחוק.


• דוד גרנות - נח"צ - יו"ר
• אילן ארצי - דב"ת
• דורון שחר - דב"ת
• עודד ברוורמן - נח"צ
• צבי סטפק - חבר ועדת השקעות

 

 


חברי וועדת ניהול סיכונים:

הוועדה מתכנסת לפחות פעמיים בשנה.


• דורון שורר - נח"צ - יו"ר
• רונן טוב - יו"ר הדירקטוריון

;