איילון -קרנות פנסיה

דוחות פנסיה :

דוח כספי :

דוח כספי שנתי פסגה מנהלים לשנת 2012

דוח כספי שנתי פנסיה כללית לשנת 2013

דוח כספי שנתי פנסיה כללית לשנת 2014

דוח כספי שנתי פנסיה כללית לשנת 2015

דוח כספי שנתי פנסיה מקיפה לשנת 2012 

דוח כספי שנתי איילון פנסיה לשנת 2012

דוח כספי שנתי פנסיה מקיפה לשנת 2013

דוח כספי שנתי פנסיה מקיפה לשנת 2014

דוח כספי שנתי פנסיה מקיפה לשנת 2015

דוח כספי שנתי פנסיה מקיפה לשנת 2016

דוח כספי שנתי פנסיה כללית לשנת 2016

 

 דוח אקטוארי שנתי:

דוח אקטוארי שנתי פסגה מנהלים לשנת 2012

דוח אקטוארי שנתי פנסיה כללית לשנת 2013

דוח אקטוארי שנתי פנסיה כללית לשנת 2014

דוח אקטוארי שנתי פנסיה כללית לשנת 2015 

דוח אקטוארי שנתי פנסיה כללית לשנת 2016

דוח אקטוארי שנתי פנסיה מקיפה לשנת 2012

דוח אקטוארי שנתי פנסיה מקיפה לשנת 2013

דוח אקטוארי שנתי פנסיה מקיפה לשנת 2014

דוח אקטוארי שנתי פנסיה מקיפה לשנת 2015

דוח אקטוארי שנתי פנסיה מקיפה לשנת 2016

דוח דריקטוריון :

דוח דריקטוריון פסגה מנהלים לשנת 2012

דוח דריקטוריון פסגה מקיפה לשנת 2012

דוח דריקטוריון איילון פנסיה לשנת 2012

דוח דריקטוריון  פסגה כללית לשנה 2013

דוח דריקטוריון  פסגה מקיפה שנת 2013

דוח דריקטוריון והנהלה בדבר בקשה פנימית על דיווח כספי לשנת 2014

דוח דריקטוריון פסגה מקיפה  לשנת 2014

דוח עסקי תאגיד פסגה מנהלים לשנת 202

דוח פרטים נוספים על תאגיד 2012

דוח סקירת הנהלה :

 

דוח סקירת הנהלה פסגה מנהלים לשנת 2012

דוח סקירת הנהלה פסגה כללית לשנת 2013

דוח סקירת הנהלה פסגה כללית לשנת 2014

דוח סקירת הנהלה פסגה כללית לשנת 2015

דוח סקירת הנהלה פסגה כללית לשנת 2016

דוח סקירת הנהלה  פנסיה מקיפה לשנת 2012

דוח סקירת הנהלה איילון פנסיה לשנת 2012

דוח סקירת הנהלה פסגה מקיפה לשנת 2013

דוח סקירת הנהלה פסגה מקיפה לשנת 2014

דוח סקירת הנהלה פסגה מקיפה לשנת 2015

דוח סקירת הנהלה פסגה מקיפה לשנת 2016

דוח צדדים קשורים :

דוח צדדים קשורים פסגה כללית רבעון  4 2015

דוח צדדים קשורים פסגה כללית רבעון  1 2016

דוח צדדים קשורים פסגה כללית רבעון  2 2016

דוח צדדים קשורים פסגה כללית רבעון  3 2016

דוח צדדים קשורים פסגה כללית רבעון  4 2016

דוח צדדים קשורים פסגה רבעון  4 2015

דוח צדדים קשורים פסגה רבעון  1 2016

דוח צדדים קשורים פסגה רבעון  2 2016

דוח צדדים קשורים פסגה רבעון  3 2016

דוח צדדים קשורים פסגה רבעון  4 2016

דוח רו"ח :

דוח רו"ח פסגה מנהלים לשנת 2012

דוח רו"ח פסגה מקיפה לשנת 2012

דוח רו"ח פסגה כללית לשנת 2013

 דוח רו"ח פסגה כללית לשנת 2014

דוח רו"ח פסגה מקיפה  לשנת 2014

 דוח הצהרת הנהלה:

הצהרת הנהלה פסגה מנהלים לשנת 2012

הצהרת הנהלה פסגה מקיפה לשנת 2012

הצהרת הנהלה פנסיה כללית לשנת 2013

הצהרת הנהלה פסגה מקיפה לשנת 2013

הצהרת הנהלה פנסיה כללית לשנת 2015

הצהרת הנהלה  פנסיה מקיפה לשנת 2015

הצהרת הנהלה פנסיה מקיפה לשנת 2014

הצהרת הנהלה פנסיה כללית לשנת 2014 

רשימת נכסים רבעונית:

רשימת נכסים  משולב רבעון  1 2016

 רשימת נכסים משולב רבעון  2 2016

 רשימת נכסים משולב רבעון  3 2016

רשימת נכסים משולב רבעון 4 2016

רשימת נכסים מסלול 50-60 רבעון 1 2016

רשימת נכסים מסלול 50-60 רבעון 2 2016

רשימת נכסים מסלול 50-60 רבעון 3 2016

רשימת נכסים מסלול 50-60 רבעון 4 2016

רשימת נכסים מסלול 657 כללית רבעון 4 2015

רשימת נכסים מסלול הדס רבעון 1 2016

רשימת נכסים מסלול הדס רבעון 2 2016

רשימת נכסים מסלול הדס רבעון 3 2016

רשימת נכסים מסלול הדס רבעון 4 2016

רשימת נכסים מסלול הדס רבעון 4 2015

רשימת נכסים מסלול כהלכה רבעון 1 2016

רשימת נכסים מסלול כהלכה רבעון 2 2016

רשימת נכסים מסלול כהלכה רבעון 3 2016

רשימת נכסים מסלול כהלכה רבעון 4 2016

רשימת נכסים מסלול כהלכה רבעון 4 2015

רשימת נכסים מסלול כללי רבעון 1 2016

רשימת נכסים מסלול כללי רבעון 2 2016

רשימת נכסים מסלול כללי רבעון 3 2016

 

רשימת נכסים מסלול כללי רבעון 4 2016

רשימת נכסים מסלול מעל 60 רבעון 1 2016

רשימת נכסים מסלול מעל 60 רבעון 2 2016

רשימת נכסים מסלול מעל 60 רבעון 3 2016

רשימת נכסים מסלול מעל 60 רבעון 4 2016

רשימת נכסים מסלול עד 50 רבעון 1 2016

רשימת נכסים מסלול עד 50 רבעון 2 2016

רשימת נכסים מסלול עד 50 רבעון 3 2016

רשימת נכסים מסלול עד 50 רבעון 4 2016

רשימת נכסים פסגה כללית מסלול 50-60 רבעון 1 2016

רשימת נכסים פסגה כללית מסלול 50-60 רבעון 2 2016

רשימת נכסים פסגה כללית מסלול 50-60 רבעון 3 2016

רשימת נכסים פסגה כללית מסלול 50-60 רבעון 4 2016

רשימת נכסים פסגה כללית מסלול 657 רבעון 4 2015

רשימת נכסים פסגה כללית מסלול 657 רבעון 3 2016

רשימת נכסים פסגה כללית מסלול כללי רבעון  1 2016

רשימת נכסים פסגה כללית מסלול כללי רבעון 2 2016

רשימת נכסים פסגה כללית מסלול כללי רבעון 3 2016

רשימת נכסים פסגה כללית מסלול כללי רבעון 4 2016

רשימת נכסים פסגה כללית מסלול מעל 60 רבעון 1 2016

 רשימת נכסים פסגה כללית מסלול מעל 60 רבעון 2 2016

רשימת נכסים פסגה כללית מסלול מעל 60 רבעון 3 2016

רשימת נכסים פסגה כללית מסלול מעל 60 רבעון 4 2016

רשימת נכסים פסגה כללית מסלול עד 50 רבעון 1 2016

רשימת נכסים פסגה כללית מסלול עד 50 רבעון 2 2016

רשימת נכסים פסגה כללית מסלול עד 50 רבעון 3 2016

רשימת נכסים פסגה כללית מסלול עד 50 רבעון 4 2016

רשימת נכסים פסגה כללית רבעון  4 2015

רשימת נכסים פסגה כללית רבעון 1 2016

רשימת נכסים פסגה כללית רבעון 2 2016

רשימת נכסים פסגה כללית רבעון 4 2016

רשימת נכסים פסגה רבעון 1 2016

רשימת נכסים פסגה רבעון 2 2016

רשימת נכסים פסגה רבעון 3 2016

רשימת נכסים פסגה רבעון 4 2016

תקנונים:

תקנון איילון פסגה מהדורת ינואר 2016 

תקנון איילון פסגה מהדורת ינואר 2015

תקנון איילון פסגה מהדורת יולי 2015

תקנון איילון פסגה כללית מהדורת 1.13

תקנון איילון פסגה כללית מהדורת 6.13

תקנון איילון פסגה מנהלים מהדורת ינואר 10

תקנון איילון פסגה מקיפה 9.12

תקנון איילון פסגה מקיפה מהדורה  12.14

תקנון איילון פסגה מקיפה מהדורת 1.14

תקנון איילון פסגה מקיפה מהדורת 1.16

תקנון איילון פסגה פסגה מקיפה 6.13

תקציר שינויים תקנון  1.13 פסגה מקיפה

תקציר שינויים תקנון  5.13 פסגה כללית

תקציר שינויים תקנון 1.14 פסגה מקיפה

תקציר שינויים תקנון 1.15 פסגה קרן פנסיה

תקציר שינויים תקנון 2.13 פסגה מקיפה

תקציר שינויים תקנון 4.12

תקציר שינויים תקנון 9.12

אישור שינוי תקנון 6.13 פסגה קרן פנסיה

אישור שינוי תקנון 9.12 פסגה קרן פנסיה

אישור שינוי תקנון 10.13 פסגה מקיפה

אישור שינוי תקנון 12.12 פסגה מנהלים

אישור שינוי תקנון קרן פנסיה אפריל 12

דוחות חודשיים קרן פנסיה פסגה :

דוח תמורה לתשואה פסגה כללית ממסלול עד 50 נובמבר 2016 

   דוח תמורה לתשואה פסגה כללית מסלול 50-60 נובמבר 2016

דוח תמורה לתשואה פסגה כללית מסלול 60 ומעלה אוקטובר 2016 

דוח תמורה לתשואה פסגה כללית מסלול כללי נובמבר 2016

 20דוח תמורה לתשואה פסגה כללית מסלול עד 50 אוקטובר 16

20דוח תמורה לתשואה פסגה כללית מסלול עד 50 נובמבר 16

 דוח תמורה לתשואה פסגה כללית נובמבר 2016

 דוח תרומה לתשואה מסלול 50-60 אוקטובר 2016

 20דוח תרומה לתשואה מסלול 50-60 אפריל 16

 דוח תרומה לתשואה מסלול 50-60 ינואר 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול 50-60 מאי 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול 50-60 נובמבר 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול 50-60 פברואר 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול 50-60 רבעון  3 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול 50-60 רבעון 2 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול 50-60 רבעון 1 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול הדס אוקטובר 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול הדס אפריל 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול הדס ינואר 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול הדס מאי 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול הדס נובמבר 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול הדס פברואר 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול הדס רבעון 1 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול הדס רבעון 2 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול הדס רבעון 3 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול כהלכה אוקטובר 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול כהלכה אפריל 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול כהלכה ינואר 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול כהלכה מאי 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול כהלכה נובמבר 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול כהלכה פברואר 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול כהלכה רבעון  3 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול כהלכה רבעון 2 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול כהלכה רבעון 1 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול כללי  ינואר 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול כללי  מאי 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול כללי אוקטובר 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול כללי אפריל 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול כללי נובמבר 2016

 דוח תרומה לתשואה מסלול כללי פבואר 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול כללי רבעון 1 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול כללי רבעון 2 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול כללי רבעון 3 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול מעל  60 רבעון 3 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול מעל  60 רבעון 2 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול מעל  60 רבעון 1 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול מעל 60 אוקטובר 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול מעל 60 אפריל 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול מעל 60 ינואר 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול מעל 60 מאי 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול מעל 60 נובמבר 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול מעל 60 פבואר 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול עד 50  ינואר 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול עד 50 אוקטובר 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול עד 50 אפריל 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול עד 50 מאי 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול עד 50 נובמבר 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול עד 50 פבואר 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול עד 50 רבעון 3 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול עד 50 רבעון 2 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול עד 50 רבעון 1 2016

דוח תרומה לתשואה פסגה אוקטובר 2016

דוח תרומה לתשואה פסגה אפריל 2016

דוח תרומה לתשואה פסגה ינואר 2016

 דוח תרומה לתשואה פסגה כללית אוקטובר 2016

דוח תרומה לתשואה פסגה כללית אפריל 2016

דוח תרומה לתשואה פסגה כללית מאי 2016

דוח תרומה לתשואה פסגה כללית מסלול  50-60 רבעון 2 2016

דוח תרומה לתשואה פסגה כללית מסלול 50-60 רבעון 3 2016

דוח תרומה לתשואה פסגה כללית מסלול 50-60 אוקטובר 2016

דוח תרומה לתשואה פסגה כללית מסלול 50-60 מאי 2016

דוח תרומה לתשואה פסגה כללית מסלול כללי אוקטובר 2016

דוח תרומה לתשואה פסגה כללית מסלול כללי רבעון 2 2016

דוח תרומה לתשואה פסגה כללית מסלול כללי רבעון  3 2016

דוח תרומה לתשואה פסגה כללית מסלול מעל 60 מאי 2016

דוח תרומה לתשואה פסגה כללית מסלול מעל 60 נובמבר 2016

דוח תרומה לתשואה פסגה כללית מסלול מעל 60 רבעון 2 2016

דוח תרומה לתשואה פסגה כללית מסלול מעל 60 רבעון 3 2016

דוח תרומה לתשואה פסגה כללית מסלול עד 50 רבעון 2 2016

דוח תרומה לתשואה פסגה כללית מסלול עד 50 רבעון 3 2016

דוח תרומה לתשואה פסגה כללית מסלול עד 50 מאי 2016

דוח תרומה לתשואה פסגה מנהלים רבעון 1 2016

דוח תרומה לתשואה פסגה מנהלים רבעון 2 2016

דוח תרומה לתשואה פסגה מנהלים רבעון 3 2016

דוח תרומה לתשואה פסגה מאי 2016

דוח תרומה לתשואה פסגה נובמבר 2016

דוח תרומה לתשואה פסגה פברואר 2016

דוח תרומה לתשואה פסגה רבעון 1 2016

דוח תרומה לתשואה פסגה רבעון 2 2016

דוח תרומה לתשואה פסגה רבעון 3 2016

פסגה כללית מסלול פנסיונרים אוגוסט 2016

פסגה כללית מסלול  פנסיונרים נובמבר 2016

פסגה כללית דצמבר 2015

פסגה כללית ינואר 16

פסגה כללית פבואר 2016

פסגה כללית מרץ 2016

פסגה כללית אפריל 2016

פסגה כללית מאי 2016

פסגה כללית יוני 2016

פסגה כללית מסלול 50-60 יוני 2016

פסגה כללית מסלול 50-60 יולי 2016

פסגה כללית מסלול 50-60 אוגוסט 2016

פסגה כללית מסלול 50-60 ספטמבר 2016

פסגה כללית מסלול 50-60 אוקטובר 2016

פסגה כללית מסלול 50-60 נובמבר 2016

פסגה כללית סלול 50-60 דצמבר 2016

פסגה כללית מסלול אגח יוני 2016

פסגה כללית מסלול אגח יולי 2016

פסגה כללית מסלול אגח אוגוסט 2016

פסגה כללית מסלול אגח ספטמבר 2016

פסגה כללית מסלול אגח אוקטובר 2016

פסגה כללית מסלול אגח נובמבר 2016

פסגה כללית מסלול אגח דצמבר 2016

פסגה כללית מסלול כללי יוני 2016

פסגה כללית מסלול כללי יולי 2016

פסגה כללית מסלול כללי אוגוסט 2016

פסגה כללית מסלול כללי ספטמבר 2016

פסגה כללית מסלול כללי אוקטובר 2016

פסגה כללית מסלול כללי נובמבר 2016

פסגה כללית מסלול כללי דצמבר 2016

פסגה כללית מסלול מעל 60 יוני 2016

פסגה כללית מסלול מעל 60 יולי 2016

פסגה כללית מסלול מעל 60 אוגוסט 2016

פסגה כללית מסלול מעל 60 ספטמבר 2016

פסגה כללית מסלול מעל 60 אוקטובר 2016

פסגה כללית מסלול מעל 60 נובמבר 2016

פסגה כללית מסלול מעל 60 דצמבר 2016

פסגה כללית מסלול עד 50 יוני 2016

פסגה כללית מסלול עד 50 יולי 2016

פסגה כללית מסלול עד 50 אוגוסט 2016

פסגה כללית מסלול עד 50 ספטמבר 2016

פסגה כללית מסלול עד 50 אוקטובר 2016

פסגה כללית מסלול עד 50 נובמבר 2016

פסגה כללית מסלול עד 50 דצמבר 2016

פסגה כללית מסלול פנסיונרים יוני 2016

פסגה כללית מסלול פנסיונרים יולי 2016

פסגה כללית מסלול פנסיונרים ספטמבר 2016

פסגה כללית מסלול פנסיונרים אוקטובר 2016

פסגה כללית מסלול פנסיונרים נובמבר 2016

פסגה כללית מסלול פנסיונרים דצמבר 2016

פסגה ינואר 2016

פסגה פברואר 2016

פסגה מרץ 2016

פסגה אפריל 2016

פסגה מאי 2016

פסגה מסלול 50-60 יוני 2016

פסגה מסלול מעל 60 יוני 2016

פסגה מסלול הדס איילון יוני 2016

פסגה מסלול כהלכה יוני 2016

פסגה מסלול כללי יוני 2016 

פסגה מסלול עד 50 יוני 2016

פסגה פנסנרים זכאים יוני 2016

פסגה פנסיונרים חדשים יוני 2016 

פסגה מסלול 50-60 יולי 2016

פסגה מסלול מעל 60 יולי 2016

פסגה מול הדס איילון יולי 2016

פסגה מסלול כהלכה יולי 2016

פסגה מסלול כללי יולי 2016

פסגה מסלול עד 50 יולי 2016

פסגה מסלול פנסיונרים זכאים יולי 2016

פסגה מסלול פנסיונרים חדשים יולי 2016 

פסגה מסלול 50-60 אוגוסט 2016

פסגה מסלול מעל 60 אוגוסט 2016

פסגה מסלול הדס איילון אוגוסט 2016

פסגה מסלול כהלכה אוגוסט 2016

פסגה מסלול כללי אוגוסט 2016

פסגה מסלול עד 50 אוגוסט 2016

פסגה מסלול פנסיונים זכאים אוגוסט 2016

פסגה מסלול פנסיונרים חדשים אוגוסט 2016

פסגה מסלול 50-60 ספטמבר 2016

פסגה מסלול מעל 60 ספטמבר 2016

פסגה מסלול הדס איילון ספטמבר 2016

פסגה מסלול כהלכה  ספטמבר 2016

פסגה מסלול כללי ספטמבר 2016

פסגה מסלול עד 50 סטמבר 2016

פסגה מסלול פנסיונרים זכאים ספטמבר 2016

פסגה מסלול פנסיונרים חדשים ספטמבר 2016 

 פסגה  מסלול 50-60 אוקטובר 2016

פסגה מסלול מעל 60 אוקטובר 2016

פסגה מסלול הדס איילון אוקטובר 2016

פסגה מסלול כהלכה אוקטובר 2016

פסגה מסלול כללי אוקטובר 2016

פסגה מסלול עד 50 אוקטובר 2016

פסגה מסלול פנסיונרים זכאים אוקטובר 2016

פסגה מסלול פנסיונרים חדשים אוקטובר 2016

פסגה מסלול 50-60 נובמבר 2016

פסגה מסלול מעל 60 נובמבר 2016

פסגה מסלול הדס איילון נובמבר 2016

 פסגה מסלול כהלכה נובמבר 2016

פסגה מסלול כללי נובמבר 2016

פסגה  מסלול עד 50 נובמבר 2016

פסגה מסלול פנסיונרים זכאים נובמבר 2016

פסגה מסלול פנסיונרים חדשים נובמבר 2016

פסגה מסלול 50-60 דצמבר 2016

פסגה מסלול מעל 60 דצמבר 2016

פסגה מסלול הדס אילון דצמבר 2016

פסגה מסלול כהלכה דצמבר 2016

פסגה מסלול כללי דצמבר 2016

פסגה מסלול עד 50 דצמבר 2016

פסגה מסלול פנסיונרים זכאים דצמבר 2016

פסגה מסלול פנסיונרים חדשים דצמבר 2016

דוח הוצאות ישירות :

דוח הוצאות ישירות רבעון 2 2013

דוח הוצאות ישירות רבעון 4 2013

דוח הוצאות ישירות פסגה כללית רבעון 4 2013

דוח הוצאות ישירות רבעון 2 2014

דוח הוצאות ישירות פסגה כללית רבעון 2 2014

דוח הוצאות ישירות רבעון 4 2014

דוח הוצאות ישירות פסגה כללית רבעון 4 2014 

דוח הוצאות ישירות רבעון 2 2015

דוח הוצאות ישירות פסגה כללית רבעון 2 2015

דוח הוצאות ישירות רבעון  4 2015

דוח הוצאות ישירות פסגה כללית רבעון 4 2015

דוח הוצאות ישירת רבעון 2 2016

דוח הוצאות ישירות פסגה כללית רבעון 2 2016

דוח הוצאות ישירות איילון פסגה קרן מקיפה רבעון 4 2016

דוח הוצאות ישירות איילון פסגה קרן כללית רבעון 4 2016

מעקב אחר מקבלי נכות איילון פסגה 2012

מעקב אחר מקבלי נכות איילון פסגה 2013

מעקב אחר מקבלי נכות איילון פסגה 2014

מעקב אחר מקבל נכות איילון פסגה 2015

ריכוז פרטים לשנת 2012

ריכוז פרטים פסגה כללית לשנת 2012

רכוז פרטים לשנת 2013

ריכוז פרטים פסגה כללית לשנת 2013

ריכוז פרטים לשנת 2014

ריכוז פרטים פסגה כללית לשנת 2014

ריכוז פרטים לשנת 2015

ריכוז פרטים פסגה כללית לשנת 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

;