איילון -קרנות השתלמות

דוחות כספיים שנתיים:

דוח כספי קרן השתלמות לשנת 2013 

דוח כספי קרן השתלמות לשנת 2014

דוח כספי קרן השתלמות לשנת 2015 

דוח כספי קרן השתלמות לשנת 2016

סקירת הנהלה קרן השתלמות לשנת 2013

סקירת הנהלה קרן השתלמות לשנת 2014

סקירת הנהלה קרן השתלמות לשנת 2015 

סקירת הנהלה קרן השתלמות לשנת 2016

דוח הוצאות ישירות:

דוח הוצאות ישירות רבעון 2 2014

דוח הוצאות ישירות רבעון 4 2014

דוח הוצאות ישירות רבעון 2 2015

דוח הוצאות ישירות רבעון 4 2015

דוח הוצאות ישירות רבעון 2 2016

דוח הוצאות ישירות רבעון 4 2016

דוח צדדים קשורים:

דוח צדדים קשורים רבעון 4 2015

דוח צדדים קשורים רבעון 1 2016

דוח צדדים קשורים רבעון 2 2016

דוח צדדים קשורים רבעון 3 2016

דוח צדדים קשורים רבעון 4 2016

תשואות ודמי ניהול:

תשואות, דמי ניהול ונכסים 2013

תשואות, דמי ניהול ונכסים 2014

תשואות, דמי ניהול ונכסים 2015 

רשימות נכסים:

רשימת נכסים מסלול 398 רבעון 4 2015

רשימת נכסים מסלול 398 רבעון 1 2016

רשימת נכסים מסלול 398 רבעון 2 2016

רשימת נכסים מסלול 398 רבעון 3 2016

רשימת נכסים מסלול 398 רבעון 4 2016

רשימת נכסים מסלול 1055 רבעון 4 2015

רשימת נכסים מסלול 1055 רבעון 1 2016

רשימת נכסים מסלול 1055 רבעון 2 2016

רשימת נכסים מסלול 1055 רבעון 3 2016

רשימת נכסים מסלול 1055 רבעון 4 2016

רשימת נכסים מסלול 1056 רבעון 4 2015

רשימת נכסים מסלול 1056 רבעון 1 2016

רשימת נכסים מסלול 1056 רבעון 2 2016

רשימת נכסים מסלול 1056 רבעון 3 2016

רשימת נכסים מסלול 1056 רבעון 4  2016

רשימת נכסים מסלול 1057 רבעון 4 2015

רשימת נכסים מסלול 1057 רבעון 1 2016

רשימת נכסים מסלול 1057 רבעון 2 2016

רשימת נכסים מסלול 1057 רבעון 3 2016

 

רשימת נכסים מסלול 1057 רבעון 4 2016

רשימת נכסים מסלול 1061 רבעון 4 2015

רשימת נכסים מסלול 1061 רבעון 1 2016

רשימת נכסים מסלול 1061 רבעון 2 2016

רשימת נכסים מסלול 1061 רבעון 3 2016

רשימת נכסים מסלול 1061 רבעון 4 2016

רשימת נכסים מסלול 1538 רבעון 4 2015

רשימת נכסים מסלול 1538 רבעון 1 2016

רשימת נכסים מסלול 1538 רבעון 2 2016

רשימת נכסים מסלול 1538 רבעון 3 2016

 

רשימת נכסים מסלול 1538 רבעון 4 2016

רשימת נכסים מסלול 9432 רבעון 1 2016

רשימת נכסים מסלול 9432 רבעון 2 2016

רשימת נכסים מסלול 9432 רבעון 3 2016

רשימת נכסים מסלול 9432 רבעון 4 2016

אישור רו"ח לרשימת נכסים רבעון 4 2015

אישור רו"ח לרשימת נכסים רבעון 1 2016

אישור רו"ח לרשימת נכסים רבעון 2 2016

אישור רוח לרשימת נכסים רבעון 3 2016

 

דוחות חודשיים:

השתלמות מסלולית דצמבר 15

השתלמות מסלולית ינואר 16

השתלמות מסלולית פברואר 16

השתלמות מסלולית מרץ 16

השתלמות מסלולית אפריל 16

השתלמות מסלולית מאי 16

השתלמות מסלולית יוני 16

השתלמות מסלולית יולי  16

השתלמות מסלולית אוגוסט  16

השתלמות מסלולית ספטמבר  16

השתלמות מסלולית אוקטובר  16

השתלמות מסלוללית נובמבר 16

דוח תרומה לתשואה מסלול כללי ינואר 16

דוח תרומה לתשואה מסלול מניות ינואר 16

דוח תרומה לתשואה מסלול מטח ינואר 16

דוח תרומה לתשואה מסלול שקלי ינואר 16

דוח תרומה לתשואה מסלול אגח ינואר 16

דוח תרומה לתשואה מסלול שקלי ינואר 16

דוח תרומה לתשואה מסלול אגח ינואר 16

דוח תרומה לתשואה מסלול כהלכה ינואר 16

דוח תרומה לתשואה מסלול חול ינואר 16

דוח תרומה לתשואה מסלול כללי פברואר 16

דוח תרומה לתשאה מסלול מניות פברואר 16

דוח תרומה לתשואה מסלול מטח פברואר 16

דוח תרומה לתשואה מסלול שקלי פברואר 16

דוח תרומה לתשואה מסלול אגח פברואר 16

דוח תרומה לתשואה מסלול כהלכה פברואר 16

דוח תרומה לתשואה מסלול חול פברואר 16

דוח תרומה לתשואה מסלול כללי מרץ 16

דוח תרומה לתשואה מסלול מניות מרץ 16 

דוח תרומה לתשואה מסלול מטח מרץ 16

דוח תרומה לתשואה מסלול שקלי מרץ 16

דוח תרומה לתשואה מסלול אגח מרץ 16

דוח תרומה לתשואה מסלול כהלכה מרץ 16

דוח תרומה לתשואה מסלול חול מרץ 16

דוח תרומה לתשואה מסלול כללי אפריל 16

דוח תרומה לתשואה מסלול מניות אפריל 16

דוח תרומה לתשואה מסלול מטח אפריל 16

דוח תרומה לתשואה מסלול שקלי אפריל 16

דוח תרומה לתשואה מסלול אגח אפריל 16

דוח תרומה לתשואה מסלול כהלכה אפריל 16

דוח תרומה לתשואה מסלול חול אפריל 16 

דוח תרומה לתשואה מסלול כללי מאי 16

דוח תרומה לתשואה מסלול מניות מאי 16

דוח תרומה לתשואה מסלול מטח מאי 16

דוח תרומה לתשואה מסלול שקלי מאי 16

דוח תרומה לתשואה מסלול אגח מאי 16

דוח תרומה לתשואה מסלול כהלכה מאי 16

דוח תרומה לתשואה מסלול חול מאי 16

דוח תרומה לתשואה מסלול כללי יוני 16

דוח תרומה לתשואה מסלול מניות יוני 16

דוח תרומה לתשואה מסלול מטח יוני 16

דוח תרומה לתשואה מסלול שקלי יוני 16

דוח תרומה לתשואה מסלול אגח יוני 16

דוח תרומה לתשואה מסלול כהלכה יוני 16

דוח תרומה לתשואה מסלול חול יוני 16

דוח תרומה לתשואה מסלול כללי יולי 16

דוח תרומה לתשואה מסלול מניות יולי 16

דוח תרומה לתשואה מסלול מטח יולי 16

דוח תרומה לתשואה מסלול שקלי יולי 16

דוח תרומה לתשואה מסלול אגח יולי 16

דוח תרומה לתשואה מסלול כהלכה יולי 16

דוח תרומה לתשואה מסלול חול יולי 16

דוח תרומה לתשואה מסלול כללי אוגוסט 16

דוח תרומה לתשואה מסלל מניות אוגוסט  16

דוח תרומה לתשואה מסלול מטח אוגוסט 16

דוח תרומה לתשואה מסלול שקלי אוגוסט  16

דוח תרומה לתשואה מסלול אגח אוגוסט 16

דוח תרומה לתשואה מסלול כהלכה אוגוסט 16

דוח תרומה לתשואה מסלול חול אוגוסט 16

דוח תרומה לתשואה מסלול כללי ספטמבר 16

דוח תרומה לתשואה מסלול מניות ספטמבר 16

דוח תרומה לתשואה מסלול מטח ספטמבר 16

דוח תרומה לתשואה מסלול שקלי ספטמבר 16

דוח תרומה לתשואה מסלול אגח ספטמבר 16

דוח תרומה לתשואה מסלול כהלכה ספטמבר 16

     דוח תרומה לתשואה מסלול חול ספטמבר 16

דוח תרומה לתשאה מסלול כללי אוקטובר 16

דוח תרומה לתשואה מסלול מניות אוקטובר 16

דוח תרומה לתשואה מסלול מטח אוקטובר 16

דוח תרומה לתשואה מסלול שקלי אוקטובר 16

דוח תרומה לתשואה מסלול אגח אוקטובר 16

דוח תרומה לתשואה מסלול כהלכה אוקטובר 16

דוח תרומה לתשואה מסלול חול אוקטובר 16

דוח תרומה לתשואה מסלול כללי נובמבר 16

דוח תרומה לתשואה מסלול מניות נובמבר  16

דוח תרומה לתשואה מסלול מטח נובמבר 16

דוח תרומה לתשואה מסלול שקלי נובמבר 16

דוח תרומה לתשואה מסלול אגח נובמבר 16

דוח תרומה לתשואה מסלול כהלכה נובמבר 16

דוח תרומה לתשואה מסלול חול נובמבר 16

דוח תרומה לתשואה מסלול כללי דצמבר 16

דוח תרומה לתשואה מסלול מניות דצמבר 16

דוח תרומה לתשואה מסלול מטח דצמבר 16

דוח תרומה לתשואה מסלול שקלי דצמבר 16

דוח תרומה לתשואה מסלול אגח דצמבר 16

דוח תרומה לתשואה מסלול כהלכה דצמבר 16

דוח תרומה לתשואה מסלול חול דצמבר 16

דוח תרומה לתשואה מסלול כללי רבעון 1 16

דוח תרומה לתשואה מסלול מניות רבעון 1 16

דוח תרומה לתשואה מסלול מטח רבעון 1 16

דוח תרומה לתשואה מסלול שקלי רבעון 1 16

דוח תרומה לתשואה מסלול אגח רבעון 1 16

דוח תרומה לתשואה מסלול כהלכה רבעון 1 16

דוח תרומה לתשואה מסלול חול רבעון 1 16

דוח תרומה לתשואה מסלול כללי רבעון 2 16

דוח תרומה לתשואה מסלול מניות רבעון 2 16

דוח תרומה לתשואה מסלול מטח רבעון 2 16

דוח תרומה לתשואה מסלול שקלי רבעון 2 16

דוח תרומה לתשואה מסלול אגח רבעון 2 16

דוח תרומה לתשואה מסלול כהלכה רבעון 2 16

דוח תרומה לתשואה מסלול חול רבעון 2 16

דוח תרומה לתשואה מסלול כללי רבעון 3 16

דוח תרומה לתשואה מסלול מניות רבעון 3 16

דוח תרומה לתשואה מסלול מטח רבעון 3 16

דוח תרומה לתשואה מסלול שקלי רבעון 3 16

דוח תרומה לתשואה מסלול אגח רבעון 3 16

דוח תרומה לתשואה מסלול כהלכה רבעון 3 16

דוח תרומה לתשואה מסלול חול רבעון 3 16

דוח תרומה לתשואה מסלול כללי רבעון 4  16

דח תרומה לתשואה מסלול מניות רבעון 4 16

דוח תרומה לתשואה מסלול מטח רבעון 4 16

דוח תרומה לתשואה מסלול שקלי רבעון 4 16

דוח תרומה לתשואה מסלול אגח רבעון 4 16

דוח תרומה לתשואה מסלול כהלכה רבעון 4 16

דוח תרומה לתשואה מסלול חול רבעון 4 16

תקנונים: 

איילון השתלמות מסלולית ספטמבר 2015

איילון השתלמות מסלולית פברואר 2016

איילון השתלמות מסלולית - אישור שינוי תקנון פברואר 2016 

;