איילון -חברה מנהלת

דוחות כספיים:

דוח כספי לשנת 2012

דוח כספי לשנת 2013

דוח כספי לשנת 2014

דוח כספי לשנת 2015 

דוח כספי לשנת 2016

דוח דריקטוריון לשנת 2012

דוח דריקטוריון לשנת 2013

דוח דריקטוריון לשנת 2014

דוח דריקטוריון לשנת 2015

דוח דריקטוריון לשנת 2016

דוח עסקי תאגיד לשנת 2012

דוח עסקי תאגיד לשנת  2013

דוח עסקי תאגיד לשנת 2014

דוח עסקי תאגיד לשנת 2015  

דוח עסקי תאגיד לשנת 2016

דוח כספי רבעון 1 2016

דוח כספי רבעון 2 2016

דוח כספי רבעון 3 2016

דוח דריקטוריון רבעון 1 2016

דוח דריקטוריון רבעון 2 2016

דוח דריקטוריון רבעון 3 2016

 רשימת נכסים:

רשימת נכסים רבעון 1 2016

רשימת נכסים רבעון 2 2016

רשימת נכסים רבעון 3 2016

רשימת נכסים רבעון 4 2016

רשימת נכסים רבעון 4 2015

מדיניות השקעה:

הצהרת מדיניות השקעות לשנת 2013

עדכון מדיניות השקעות מאי 2013

הצהרת מדיניות השקעות איילון גמל 2014

הצהרת מדיניות השקעות פסגה 2014

הצהרת מדיניות השקעות איילון גמל 2015

הצהרת מדיוניות השקעות פסגה 2015

הצהרת מדיניות השקעות איילון גמל 2016

הצהרת מדיניות השקעות פסגה 2016

מידע סטטיסטי:

ישוב תביעות מידע סטטיסטי ספרינג 2012

ישוב תביעות מידע סטטיסטי מגן 2012

ישוב תביעות מידע סטטיסטי ספרינג 2013

ישוב תביעות מידע סטטיסטי מגן  2013

יישוב תביעות מידע סטטיסטי גמל 2013

יישוב תביעות מידע סטטיסטי איילון פנסיה וגמל 2014

יישוב תביעות מידע סטטיסטי איילון פנסיה וגמל  2015

 

 

 

 

  

;