מידע נוסף אודות מיטב דש גמל ופנסיה

למסמך מדיניות טיפול בחובות בעייתיים לחצו כאן.

למסמך עקרונות העברת זכויות עמיתים שלא במזומן לחצו כאן.

למסמך קווים מנחים ואמות מידה ביחס לאיכות הממשל התאגידי לחצו כאן.

תכנית הפרדה מבנית - השתתפות בהסדרי חוב.

למידע על איסוף מידע סטטיטסטי לחצו כאן.

ביטוח אחריות מקצועית:

לקריאה על פוליסת ביטוח אחריות מקצועית- פוליסה בסיסית, לחצו כאן.

לקריאה על פוליסת ביטוח אחריות מקצועית- פוליסת אקסס, לחצו כאן.

לצפייה בפוליסה לביטוח אחריות מקצועית, לחצו כאן.

 

 

;