תקנת 8000 - משיכת כספים מקופת גמל עם יתרה נמוכה

החל מתאריך 01.01.2016 נכנסה לתוקפה תקנה שנועדה לאפשר לחוסכים אשר יתרת חשבונותיהם בקופת גמל נמוכה מ-8,000 ₪, למשוך את הכספים שנצברו ללא תשלום מס. חוסך אשר יותיר את כספיו בקופת הגמל ימשיך ליהנות מתשואת הקופה כפי שזו תושג בחודשים ובשנים הבאות בהתאם לניהול השקעות הקופה.

צפו בסרטון  וגלו איך אפשר למשוך את הכספים בקלות: 

 

 

 

מי זכאי לבצע משיכת כספים מקופת גמל ללא מס?

עמית שכיר או עצמאי אשר מתקיימים לגביו כל התנאים הבאים:

1. יתרת כל החשבונות ביום 31.12.2016 בקופ"ג לתגמולים אחת קטנה מ-8,000 ש"ח.

2. לא הופקדו בחשבון כספים חדשים לאחר 01.01.2014.

3.  לא הועברו אל החשבון או ממנו כספים לאחר 01.01.2014 .

אילו כספים ניתן למשוך?

במידה והתקיימו כל התנאים הנ"ל, זכאי העמית למשוך את יתרת כספי התגמולים - חלק עובד וחלק מעביד.

במידה וקיימת בחשבון יתרת כספי פיצויים והסתיימו יחסי עובד-מעביד, יהיה רשאי העמית למשוך כספים אלו בכפוף להצגת טופס 161 (ניתן ע"י המעסיק) או אישור שחרור כספים מהמעסיק.

ההוראה חלה על חשבונות במעמד שכיר ובמעמד עצמאי.

ההוראה אינה חלה על קרן השתלמות, קרן פנסיה מקיפה חדשה, קופה מרכזית לפיצויים, קופת גמל לדמי מחלה, קופת גמל לחופשה וקופת גמל למטרה אחרת.

 

איך מגישים בקשה עבור משיכת כספים מקופת גמל ללא מס?

1. משיכה דיגיטלית באיזור האישי - לכניסה לאיזור האישי  (לחץ כאן)

להסבר על משיכה דיגיטלית מהירה (לחץ כאן)

2.לפנות לאחד מסניפי בנק המזרחי בצירוף תעודת זהות+ צילום המחאה/אישור ניהול חשבון עו"ש. (לאיתור הסניף הקרוב אליך לחץ כאן)

במידה וברצונך למשוך כספי פיצויים יש להביא בנוסף טופס 161 (ניתן ע"י המעסיק) או אישור שיחרור כספים מהמעסיק.

3. למלא משיכת כספים מקופת גמל ללא מס ייעודי (לטופס משיכה)  ולצרף אליו צילום ת.ז + צילום המחאה/אישור ניהול חשבון עו"ש.

במידה וברצונך למשוך כספי פיצויים יש להביא בנוסף טופס 161 (ניתן ע"י המעסיק) או אישור שיחרור כספים מהמעסיק.

טפסי משיכות יש לשלוח לכתובת מייל gemel-p@mtds.co.il או בפקס: .03-7903944 

  1. פניה טלפונית למוקד השירות של החברה בטלפון 5456 *   
;