תקנונים של קופות הגמל

תקנון מיטב דש גמל להשקעה מיום 01.09.2020 

תקנון מיטב דש גמל מיום 01.07.2020

תקנון מיטב דש גמל - השינויים יכנסו לתוקף ביום 01.07.2019

תקנון מיטב דש אגוד תגמולים מיום 01.01.2017

תקנון מיטב דש גמל מיום 01.01.2017

תקנון מיטב דש לקופת גמל להשקעה לחסכון ארוך טווח לילד מיום 14.12.16

תקנון מיטב דש גמל להשקעה מיום 28.12.2016

תקנון מיטב דש גמל מיום 17.12.2015

תקנון קופת תגמולים ופיצויים מפעלי נייר חדרה מיום 22.10.2015

תקנון מיטב דש מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית מיום 03.09.2015

תקנון מיטב דש פיצויים מיום 18.01.2015

מיטב דש בטחון מיום 27.08.2014

 

 

ריכוז שינויים לתקנונים :

 

ריכוז שינויים לתקנון מיטב דש גמל להשקעה מיום 01.09.2020

ריכוז שינויים לתקנון מיטב דש גמל מיום 01.07.2020

ריכוז שינויים לתקנון מיטב דש גמל שייכנס לתוקף ביום 01.07.2019

ריכוז שינויים לתקנון מיטב דש פיצויים מיום 07.08.2014

ריכוז שינויים לתקנון מיטב דש בטחון מיום 14.08.2014

ריכוז שינויים לתקנון מיטב דש גמל מיום 17.12.2015

ריכוז שינויים לתקנון מיטב דש גמל מיום 01.01.2017

;