פרוגמל מנהלים

פרוגמל מנהלים איך זה עובד?

• אתה בוחר את גובה השכר ממנו תרכוש את פרוגמל מנהלים
• בתקציב התגמולים והפיצויים הנגזר מן השכר תוכל לרכוש חבילה הכוללת ביטוח חיים (בכפולות שכר לבחירתך), שישולם למשפחתך בסכום חד פעמי, וביטוח אובדן כושר עבודה עיסוקי
• הכספים נצברים לזכותך בקופה המנוהלת ע”י אנשי המקצוע של מיטב דש. את הסכום הצבור תוכל לקבל החל מגיל 60 , בהתאם לכללים ולהוראות הדין
• תוכל להגדיל את ההפרשה לפרוגמל מנהלים תוך שימוש ברכיבי השכר שאינם מופקדים לתוכניות פנסיוניות וכך הנך עשוי ליהנות מזיכוי וניכוי ולמקסם את הטבות המס להן אתה זכאי. בנוסף תוכל להגדיל עוד את ההפרשה לפרוגמל מנהלים באופן פרטי מבלי ליהנות מהטבות מס, ובכך להבטיח לעצמך חסכון גדול יותר לגיל פרישה
 
 
למי מתאים פרוגמל מנהלים?

לכסוי הרובד הראשון מתאימה בד”כ קרן הפנסיה החדשה, המקיפה בין היתר בזכות אגרות החוב המיועדות להן היא זוכה, עם זאת בקרן הפנסיה הגדרת אובדן כושר העבודה אינה עיסוקית, חסר בה ביטוח חיים המשולם, באופן חד פעמי, וקרן פנסיה מבוססת על תקנון שיכול להשתנות.

קהל יעד אפשרי לפרוגמל מנהלים:
• שכירים המעוניינים לפצל שכרם בין פנסיה לפרוגמל מנהלים
• שכירים שיש להם ביטוח מנהלים
• שכירים המפקידים מעל תקרת ההפקדה המותרת לקרן פנסיה מקיפה
• עצמאים המפקידים לחסכון פנסיוני

*האמור אינו מהווה ייעוץ ו/או שיווק פנסיוני המתחשב בצורכי כל אדם. יש לבחון כל מקרה לגופו ע”פ התוכנית הפנסיונית הקיימת, הצרכים המשפחתיים ומצבו הבריאותי של החוסך. בכפוף להוראות הפוליסה והדין. החברה המבטחת איילון חברה לביטוח בע”מ.

;