כיצד מצטרפים לקופות הגמל של מיטב דש?

מיטב דש מנהלת קופות גמל לעמיתים שכירים ועצמאים,

 

הצטרפות דיגיטלית לקופת גמל לתגמולים

הצטרפות דיגיטלית לקופת גמל להשקעה

חשוב לזכור כי בעת העברה של כספי קופת גמל בין חברות, נשמרות לעמית כל זכויות הוותק שצבר בקופת הגמל המעבירה, העברת קופה למיטב דש אינה כרוכה בעלויות.

איחוד חשבונות:

איחוד חשבונות ניתן לבצוע בהתקיים שוותק החשבון המקבל לא גבוה מהוותק בחשבון המעביר וכן כספי קופת הגמל בשני החשבונות נזילים ופטורים ממס.

 

לתשואות ומסלולי הקופה:

רשימת קופות הגמל של מיטב דש.

לעמוד קופת גמל להשקעה  

 

;