משיכת כספים באופן דיגיטלי

משיכת כספים דיגיטלית נעשית ב-5 צעדים פשוטים. לפני שמתחילים אנא וודא שמונחים לפניך:  צילום ת.ז (בעלי ת.ז ביומטרית, יש לצרף צילום של שני הצדדים), צילום צ'ק או אסמכתא לניהול חשבון הבנק . 

משיכת סכומים נמוכים מקופת גמל (עד 8,000 ש"ח) :

קופת גמל עד 8000 ש"ח - להסבר מפורט עם צילומי מסך לחץ כאן

משיכת כספים מקרן השתלמות / קופת גמל להשקעה  :

קופת גמל להשקעה / קרן השתלמות נזילה - להסבר מפורט עם צילומי מסך לחץ כאן

 

לאחר הגשת הבקשה באופן דיגיטלי ניתן להתעדכן על מצב הבקשה במסך סטטוס בקשות באיזור האישי.

 

;