תיקונים לחוק


תיקון 3 לחוק קופות גמל

 
בעקבות תיקון 3 לחוק קופות גמל נסגרו קופות הגמל ההוניות והשוק הפנסיוני הוגדר מחדש.
מעתה יש שני סוגים של קופות גמל: קופת גמל משלמת קצבה אשר מאפשרת תשלום קצבה לחוסך מגיל הפרישה ועד גיל 120, וקופת גמל לא משלמת קצבה אשר מאפשרת ביצוע הפקדות וניצול הטבות מס, כאשר תיתכן משיכה של כספי פיצויים ואילו את כספי התגמולים ניתן להעביר לקופת גמל משלמת קצבה וממנה למשוך קצבה.

;